Over Security in Open Societies

In een wereld van asymmetrische conflicten en geopolitieke onrust is het handhaven van de binnenlandse en buitenlandse veiligheid een belangrijk strategisch aandachtspunt geworden voor democratische landen. Veiligheidsbelangen beïnvloeden de manier waarop samenlevingen en overheden omgaan met allerlei zaken, variërend van IT-innovaties en openbare infrastructuur tot sporttoernooien, winkelcentra en grote evenementen. Nepnieuws, internationale criminaliteit, terroristische aanslagen en cyberdreigingen hebben ertoe geleid dat de ooit solide veiligheidsstructuren niet langer toereikend zijn.

Hoe kunnen overheden hun burgers veiligheid bieden zonder de democratische waarden en de rechtsstaat met voeten te treden?

Interdisciplinair onderzoek en platform

Security in Open Societies (SOS) organiseert interdisciplinaire onderzoeksbijeenkomsten, strategiesessies en rondetafelgesprekken met maatschappelijke organisaties. Het doel is een onderzoeksagenda op te stellen op basis van urgente kwesties die spelen in de samenleving. Tot onze huidige partners behoren onderzoekers van vier faculteiten, ministeries, de politie, het leger en NGO's. We staan momenteel open voor uitbreiding van dit netwerk.

Interdisciplinair platform

SOS wil een onafhankelijk, interdisciplinair platform bieden waar nauwkeurig en systematisch kennis wordt verzameld over veiligheid en bestuur. Dit doormiddel van productie en coproductie, kennisdeling en debat tussen actoren die zich bezighouden met, en beïnvloed worden door nieuwe vormen van veiligheidsbeleid.

De SOS hub in een notendop