Adapt!

In de ADAPT Academy werken onderzoekers van de Universiteit Utrecht, Universiteit Leiden, Radboud Universiteit, en Universiteit Twente samen, met als doel meer kennis en kunde op te bouwen over het aanpassingsvermogen van samenlevingen in tijden van crises.

Kernteam 

Prof. dr. Beatrice de Graaf

Als bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Utrecht heeft De Graaf zich gevestigd als een toonaangevende wereldwijde autoriteit op twee onderzoekspaden: de hedendaagse studie van conflict en terrorisme, en historisch veiligheidsonderzoek. 

Prof. dr. Kees van den Bos

Kees van den Bos is hoogleraar sociale psychologie en hoogleraar empirische rechtswetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Zijn focus ligt op het ontrafelen van de complexe dynamiek en operatieve mechanismen die betrokken zijn bij sociale conflicten, burgerlijk en institutioneel (des)vertrouwen, en radicalisering, extremisme en terrorisme.

Prof. Dr. Arjen Boin (Universiteit van Leiden)

Arjen Boin is hoogleraar Publieke Instellingen en Bestuur aan de afdeling Politieke Wetenschappen van de Universiteit Leiden.

Arjen Boin is naast zijn hoogleraarschap managing partner van Crisisplan, een internationaal crisismanagementadviesbureau. Door zijn werk bij Crisisplan heeft Boin de unieke mogelijkheid om zijn academische kennis toe te passen op concrete gevallen van internationaal crisismanagement.

Prof. Dr. Lotte Jensen (Radboud University)

Lotte Jensen is hoogleraar Nederlandse Cultuur- en Letterkunde aan de Faculteit der Cultuurwetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Als filosoof en expert op het gebied van de Nederlandse cultuur richt Lotte Jensen zich op onderwerpen als rampen, nationale identiteitsvorming en historische literatuur. Ze leidt een onderzoeksgroep naar de verwerking van rampen in Nederland door de eeuwen heen

Prof. Dr. Ellen Giebels (University of Twente)

Ellen Giebels is hoogleraar psychologie van conflicten en veiligheid aan de Universiteit Twente.

Ellen Giebels richt zich in haar onderzoek op menselijke reacties en sociale interacties in risicovolle situaties. In 2015 maakte Giebels deel uit van het onderzoeksteam dat het functioneren van de Nederlandse overheid na de MH17-ramp officieel evalueerde.

Prof. Dr. Rik Peels (Vrije Universiteit Amsterdam)

Rik Peels is hoogleraar filosofie en godsdienst & theologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

De laatste jaren houdt Peels zich bezig met vraagstukken op het snijvlak van theoretische, conceptuele en normatieve vraagstukken enerzijds en empirische vraagstukken anderzijds, zoals onderwerpen met betrekking tot polarisatie, desinformatie en fundamentalisme. Peels' passie voor dit onderzoek heeft geleid tot een ERC grant die hij mag leiden, getiteld Extreme Beliefs (2020-2025)

Dr. Scott Douglas (Universiteit Utrecht)

Scott Douglas is universitair hoofddocent Public Management aan de Universiteit Utrecht.

De afgelopen jaren heeft Douglas zich gericht op het evalueren van samenwerkingsverbanden tussen overheden en maatschappelijke organisaties die werken aan complexe uitdagingen zoals radicalisering, obesitas en analfabetisme onder volwassenen. In zijn onderzoek richt hij zich vooral op de positieve kant, waarbij hij onderzoekt hoe slimme samenwerkingsverbanden vooruitgang hebben geboekt bij schijnbaar hardnekkige problemen.

Prof. Dr. Paul van Lange

Paul Van Lange is hoogleraar psychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Als hoogleraar psychologie hanteert Paul van Lange een interdisciplinaire aanpak met de nadruk op psychologie, evolutie en economische besluitvorming, en gebruikt hij een verscheidenheid aan methodologie├źn, waaronder cognitieve, affectieve, neurologische en gedragsmaatregelen

Dr. Ozan AlakavuklarAssociate Professor Organisation Science at Utrecht University School of Governance (Utrecht University) 
Dr. Michelle BalAssistant Professor Social and Behavioural Sciences (Utrecht University)
Prof. dr. Daniel BallietFull Professor Social Psychology (VU Amsterdam)
Dr. Karwan Fatah-BlackAssistant Professor History (Leiden University)
Dr. Marjolijn HaasnootAssociate Professor Geosciences (Utrecht University)
Dr. Marlot KuiperAssistant Professor of Public Management at Utrecht School of Governance (Utrecht Univesity)
Dr Sanneke KuipersAssociate Professor at the Institute of Security and Global Affairs (Leiden University)
Prof. Mr. Dr. Elaine MakProfessor of Jurisprudence at Utrecht University School of Law (Utrecht University)
Prof. Dr. Anne MeylanAssistant Professor Theoretical Philosophy (University of Zurich)
Dr. Le Anh Nguyen LongAssistant Professor Public Administration (University of Twente)
Prof. Dr. Paul NieuwenburgProfessor in Political Science and Political Philosophy at the Institute of Political Science (Leiden University)
Dr. Miriam OostingaSenior Lecturer in Psychology of Security (University of Twente)
Dr.  Ozan OzavciAssistant Professor of Transimperial History (Utrecht University)
Prof. dr. ir. Jeroen de RidderProfessor of Epistemology and Metaphysics (VU Amsterdam)
Prof. Dr. Daan ScheepersProfessor of Psychophysiology of Groups (Utrecht University)
Dr. Anneke Sools

Associate Professor of Narrative Change Research (University of Twente)

Prof. Dr. Jacquelien  van StekelenburgProfessor of Social Change and Conflict (VU Amsterdam)
Dr. Marij SwinkelsAssistant Professor of Public Governance and Management (Utrecht University)
Prof. Dr. Joshua TyburProfessor of Psychology and Infectious Disease (VU Amsterdam)
Dr. Bjorn WansinkAssociate Professor at the Faculty of Social Sciences (Utrecht University)
Prof. Stavros ZouridisProfessor of Public Administration (Tilburg University).

Joint Publications

Meer weten over het onderzoek van de ADAPT Academy? Bekijk dan het overzicht 'Joint Publications', waar alle publicaties die zijn voortgevloeid uit deze Academy te vinden zijn.

Bekijk publicaties van ADAPT! Academy
Een groepsfoto van het kernteam, en enkele betrokken onderzoekers.