Dr. Michèlle Bal

Dr. Michèlle Bal

Universitair docent
Interdisciplinaire sociale wetenschap
030 253 3056
m.bal@uu.nl

Michèlle is sinds februari 2016 als Universitair Docent ISW - Public Health verbonden aan de Universiteit Utrecht. Ze doet onderzoek naar percepties van recht en onrecht en richt zich op vragen als: Wat vinden mensen rechtvaardig en waarom? En wat gebeurt er als ze met onrecht geconfronteerd worden? Deze vragen bestudeert ze binnen drie verschillende contexten: 1) Hoe spelen deze rechtvaardigheidspercepties een rol in de keuze tot duurzaam gedrag (of niet)? 2) Hoe beïnvloeden percepties van onrecht maatschappelijke processen van radicalisering en polarisering? 3) In welke mate dragen gevoelens van relatieve deprivatie bij aan sociaal-economische verschillen in gezondheid en welzijn? Naast haar onderzoek, is ze betrokken bij verschillende wetenschapsfilosofische en inhoudelijke vakken en begeleidt ze BA- en MA-studenten in hun thesisonderzoek. 

Voordat Michèlle hier kwam werken, is ze gepromoveerd aan de UU op een project over de psychologische processen die een rol spelen in victim blaming en steun voor slachtoffer en heeft ze enkele jaren als UD gewerkt bij Criminologie in Leiden.


Proefschrift