Nieuwe families in Nederland

Is gedeeld ouderschap echt zo goed voor ouders en kinderen als vaak gedacht wordt? Daar doen onderzoekers vanuit de afdeling Sociologie en het departement Rechtsgeleerdheid onderzoek naar, samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dit onderzoek heet Nieuwe families in Nederland (NFN).

Samen kinderen opvoeden

Het Nederlandse gezinsleven verandert. Steeds vaker werken beide ouders en ouders blijven niet altijd bij elkaar. Daarom moeten ouders op zoek naar nieuwe manieren om met de zorg en opvoeding van hun kinderen om te gaan. De overheid moedigt (gescheiden en niet-gescheiden) ouders aan om samen hun kinderen op te voeden. Voorbeelden van recent beleid zijn:

  • het recht op deeltijdwerk voor werkende ouders
  • de nieuwe wet die een ouderschapsplan na een scheiding verplicht stelt, om zo gedeeld ouderschap te stimuleren.
Het idee is dat gedeeld ouderschap goed is voor kinderen en ouders. Maar is dit ook zo?

Ouderschap anno nu

Nieuwe Families in Nederland is een grootschalig onderzoek. Zo'n 7500 ouders (gescheiden en niet-gescheiden) hebben een internetvragenlijst ingevuld. Met hun antwoorden hopen we een antwoord te krijgen op belangrijke vragen als:

  • Hoe combineren ouders betaald werk en gezin?
  • Welke afspraken maken ouders bij scheiding over hun kinderen? Kiezen ze nu vaker voor co-ouderschap?
  • Maken scheidingsbemiddeling of het maken van een ouderschapsplan wat uit voor de afspraken die over de kinderen worden gemaakt?
  • Wat betekent gedeeld ouderschap voor het welzijn van ouders en kinderen?

De onderzoeksgegevens worden nu geanalyseerd. De komende jaren zullen verschillende proefschriften en artikelen verschijnen die een beeld schetsen van ouderschap anno nu.

Betrokken onderzoekers