Sustainable Workforce

In het ERC onderzoeksproject Sustainable Workforce onderzoeken we met een aantal internationale partners de rol van organisaties bij het creëren van een duurzame Europese beroepsbevolking.

Een beroepsbevolking wordt beschouwd als duurzaam als:

 • de werknemers productief en tevreden zijn;
 • de bedrijven winst maken;
 • er veel werkgelegenheid is.

Rol organisaties

Organisaties spelen een belangrijke rol in de opbouw van een duurzaam arbeidspotentieel. Ze:

 • investeren tijd en geld in opleidingen;
 • maken flexibel werken mogelijk;
 • ontwikkelen mogelijkheden om werk en privé te combineren;
 • proberen oudere werknemers beter in te zetten;
 • investeren in flexibele en zekere contractuele arrangementen.

Onderzoeksvragen

In dit programma onderzoeken we de oorzaken van dergelijke investeringen en hun gevolgen. Daarbij gaat het om zowel de medewerkers als de organisatie. We zoeken naar antwoorden op vragen als:

 • Welk type organisatie investeert in opleidingen voor oudere werknemers?
 • Zijn medewerkers productiever als ze zelf hun werktijden mogen bepalen?
 • In hoeverre helpen organisatorische maatregelen (zoals werken vanuit huis) werknemers bij het vinden van een balans tussen werk en gezin?

Projectmanager

  Betrokken wetenschappelijk medewerkers