Migration, cultural diversity and ethnic relations

Het onderzoeksprogramma Migration, Cultural Diversity and Ethnic Relations kent drie themagebieden:

  • migratie
  • immigranten in de gastsamenlevingen
  • de reactie van de gastsamenlevingen op immigranten en etnische minderheden

Onderzoeksonderwerpen zijn bijvoorbeeld acculturatie, integratie, multiculturalisme, etnische uitsluiting, etnische conflicten, racisme en nationalisme.

Programmaleiding