Health psychology: self-regulation

Het onderzoeksprogramma 'Health psychology: self-regulation' maakt onderdeel uit van het onderzoekszwaartepunt 'Gedrag in sociale context' van de faculteit Sociale Wetenschappen.

Over psychologische processen rond zelfregulatie

Bijna iedereen maakt het wel eens mee: je hebt een plan om een bepaald langetermijndoel te bereiken, maar afleiding, verleidingen en frustraties brengen je van je pad af. Dit noemen we een zelfregulatieconflict. In ons SelfRegulation Lab onderzoeken we de fundamentele psychologische processen die hierbij een rol spelen: ook kijken we hoe contextuele en persoonlijke factoren die zelfregulatieprocessen beïnvloeden. Denk daarbij aan:

  • omgevingsfactoren
  • sociale normen
  • persoonlijke aanleg
Waarom eten we soms meer dan goed voor ons is?

Onderzoeksthema's

  • gezondheidsgedrag (met de nadruk op eetgedrag)
  • consumentengedrag

Dit zijn prototypische voorbeelden van waar zelfregulatie mislukt (óf slaagt). Ons doel is om de psychologische processen te doorgronden die maken dat zelfregulatie lukt of niet. Ook ontwikkelen we theoretisch onderbouwde interventies om zelfregulatie te bevorderen.

Programmaleiding