Work and organizational psychology: occupational health psychology

Dit onderzoeksprogramma richt zich op mensen in de arbeidscontext. Hoe gedragen ze zich, hoe ervaren ze het werk en daaraan gerelateerde zaken? Daarvoor ontwikkelen we procesmodellen en theorieën die betrekking hebben op:

 • de motivatie
 • de prestatie
 • het welbevinden

Onderzoekslijnen

Ons onderzoek kan in twee lijnen worden ingedeeld:

 • Arbeid en welbevinden
  Centraal in deze onderzoekslijn staat het welbevinden van werkende mensen, en de mogelijke oorzaken en gevolgen daarvan. We doen bijvoorbeeld onderzoek naar stress, werkverslaving, burnout en bevlogenheid. Waardoor krijgen mensen dit? En wat zijn de gevolgen ervan? Ook besteden we veel aandacht aan de relatie tussen werk en privé.
 • Motivatie, prestatie en zelfregulatie op het werk
  In deze onderzoekslijn bestuderen we taakgedrag en -prestatie als functie van onder meer motivatie en zelfregulatie. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de manier waarop mensen ervoor zorgen dat zij in een voor hen optimale werkomgeving verkeren ('job crafting'), maar ook om de relatie tussen welbevinden op het werk, de werkprestatie en zelfregulatie.
Het onderzoek richt zich op problemen als burn-out en werkverslaving én op de positieve keerzijdes hiervan, zoals betrokkenheid en motivatie.

Toepassing

We combineren fundamenteel onderzoek met de toepassing van de inzichten die dit onderzoek oplevert. Denk aan trainingen, interventies of onderzoek in opdracht van derden. Ook ontwikkelen we instrumenten om relevante concepten te meten. Bijvoorbeeld:

 • de Utrechtse Burn-outschaal (UBOS)
 • de Utrechtse Bevlogenheidsschaal (UBES)

De beroepspraktijk gebruikt deze instrumenten zeer veel.

Samenwerkingspartners

We onderhouden daarnaast contacten met een brede verscheidenheid aan maatschappelijke organisaties, bijvoorbeeld TNO en Nederlandse arbodiensten.

Programmaleiders