Onderzoek compensatieregelingen chroom-6

twee Nederlandse treinen, intercity en sprinter in een Nederlands station

De Universiteit Utrecht doet onderzoek naar de compensatieregelingen van chroom-6. Met dit onderzoek wil de Universiteit Utrecht erachter komen hoe gedupeerden de compensatieregelingen die zijn opgezet naar chroom-6 ervaren. Dit is belangrijk, omdat een belangrijke reden om deze compensatieregelingen op te zetten is dat deze als prettiger worden ervaren dan de klassieke route van het aansprakelijkheidsrecht. Dit onderzoek levert een bijdrage aan deze aanname en hoopt in de toekomst compensatieregelingen beter te maken.

Meer over dit onderzoek is te lezen op de profielpagina van Marlou Overheul. Onderzoekers in dit project zijn Marlou Overheul, Kees van den Bos en Rianka Rijnhout.

Onderzoek regeling tegemoetkoming chroom-6 Tilburg  

Heeft u een aanvraag gedaan voor een tegemoetkoming onder de regeling tegemoetkoming chroom-6 Tilburg? Dan willen wij graag met u praten!

Wij, onderzoekers van de Universiteit Utrecht, doen onderzoek naar de chroom-6 compensatieregeling en zoeken betrokkenen die wij hiervoor kunnen interviewen. Het doel is om compensatieregelingen in de toekomst nog beter te maken. Wilt u aan het onderzoek meedoen? In onderstaande brieven leest u hier meer over. De Universiteit stelt uw deelname zeer op prijs.

Uitnodigingsbrief voor deelnemers chroom-6 Tilburg

Onderzoek uitkeringsregeling chroom-6 Defensie

Heeft u een aanvraag gedaan voor een uitkering onder de chroom-6 regeling Defensie? Wij zijn op zoek naar (oud-)medewerkers of nabestaanden die een toe- of afwijzing hebben ontvangen op hun aanvraag. Wij willen graag weten hoe u de afhandeling van uw schade heeft ervaren.

De Universiteit Utrecht voert wetenschappelijk onderzoek uit naar alternatieve compensatiesystemen voor beroepsziekten. Het onderzoek gaat naar regelingen die zijn opgezet voor mensen die hebben gewerkt met chroom-6. De betrokken onderzoekers van de universiteit willen graag meer weten over ervaringen van (oud-)medewerkers of nabestaanden met de uitkeringsregeling van chroom-6 Defensie. Het onderzoek wordt uitgevoerd op initiatief van de Universiteit Utrecht en niet in opdracht van Defensie of het ABP/APG. De Universiteit Utrecht is een onafhankelijke en neutrale organisatie. Het onderzoek van de universiteit heeft geen invloed op uw aanvraag tot een uitkering. 

Via de link hieronder kan worden meegedaan aan het vragenlijstonderzoek. De vragenlijst kan online worden ingevuld in een beveiligde omgeving, waartoe alleen de onderzoekers van de Universiteit Utrecht toegang hebben. De gegevens die u invult, zijn niet herleidbaar tot u of tot uw aanvraag. Het invullen van de vragenlijst zal circa 15 minuten beslaan.”

Privacy van deelnemers aan onderzoek

Als onderzoekers van de Universiteit Utrecht willen wij op een zorgvuldige manier omgaan met de persoonsgegevens van iedereen die deelneemt aan deze onderzoeken. Daarbij houden wij ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, zoals bijvoorbeeld de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) . Dit sluit bovendien aan bij de doelstelling van de Universiteit Utrecht om onderzoek op het hoogste niveau te bieden.

We hebben specifiek voor dit onderzoek een privacyverklaring opgesteld, die is hier volledig te lezen

Geïnformeerde toestemming

Deelnemers aan het interviewonderzoek (regeling Tilburg) tekenen van te voren een formulier voor geïnformeerde toestemming (pdf) waarop staat wat er met hun persoonlijke gegevens gebeurt.

Contact

Heeft u vragen? Wij zijn bereikbaar via chroom-6-onderzoek@uu.nl.