Algemeen

Pauline Jacobs is als universitair docent straf(proces)recht verbonden aan het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen van de Universiteit Utrecht (UU).  

 

Onderzoek

De onderzoeksbelangstelling van Pauline Jacobs gaat hoofdzakelijk uit naar thema’s op het gebied van straf(proces)recht en mensenrechten, met daarbij een bijzondere belangstelling voor het penitentiaire recht (het recht dat ziet op de tenuitvoerlegging van straffen en maatregelen). Specifieke onderwerpen die behoren tot haar expertise zijn: de voorlopige hechtenis, de rechtspositie van gedetineerden, de levenslange gevangenisstraf, hongerstaking in detentie, de penitentiaire beklag- en beroepsprocedure en de internationale normering van het detentierecht (onder andere door EHRM en CPT). 

De afgelopen jaren zijn afgerond: EU-gefinancierd rechtsvergelijkend onderzoek naar 'pre-trial rights for remand prisoners' in de EU en een onderzoek naar alternatieven voor voorlopige hechtenis in de EU ('DETOUR, towards pre-trial detention as ultima ratio'). Lopend onderzoek betreft een onderzoek naar transgender gedetineerden, waarbij juridische met empirische onderzoeksmethoden gecombineerd worden. Meer informatie over dit onderzoek is hier te vinden. Dit onderzoek wordt verricht binnen het onderzoekscluster Empirical Research into Institutions for conflict resolution (ERI).

Pauline is lid van de redactie van het Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten (NTM, voorheen NJCM-bulletin) en lid van de redactie van Utrecht Law Review

Het onderzoek van Pauline Jacobs wordt verricht binnen het Montaigne Centrum voor Rechtsstaat en Rechtspleging. Daarnaast is zij als fellow verbonden aan SIM, het Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten van de Universiteit Utrecht

 

Onderwijs

Pauline Jacobs verzorgt de cursus Strafrechtelijke sancties in de bachelor rechtsgeleerheid. Daarnaast coördineert zij het bachelor afstudeerwerk en begeleidt ze studenten bij het schrijven van hun strafrechtelijke bachelor- en masterscriptie.

Daarnaast verzorgt Pauline postacademisch onderwijs voor advocaten en andere professionals voor de BijzonderStrafrecht Academie. 

 

Impact

Pauline Jacobs is lid van de afdeling rechtspraak van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ). Ze is bestuurslid van de Vereniging voor Penitentiair Recht en Penologie en lid van de redactieraad van het Kenniscentrum Commissie van Toezicht. Pauline is daarnaast coördinator van het Juridisch Spreekuur Gedetineerden (JSG). De studenten van het JSG verlenen laagdrempelige juridische dienstverlening in de penitentiaire inrichtingen Nieuwegein, Nieuwersluis en Zeist. Het JSG won in 2019 de UU REBO Maatschappelijke Impact Prijs. Tevens is zij lid van de expert pool van het Europees Comité ter Preventie van Foltering en Inhumane en Vernederende Behandeling en Bestraffing (CPT) van de Raad van Europa.

 

Bestuurlijk/management

Van 2019 tot 2021 was Pauline Jacobs voorzitter de faculteitsraad van de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie (REBO). Per 1 september 2022 is Pauline de facultaire (REBO) ambassadeur op het gebied van Community Engaged Learning (CEL), met als doel het klassieke universitaire onderwijs te verrijken en versterken door rechtstreekse dialoog met de samenleving.