Webinar Math@Distance: Onderzoek naar wiskundeonderwijs op afstand

Wiskundedocenten gebruikten in coronatijd minder interactieve tools

Sinds de sluiting van de scholen in maart hebben docenten massaal en in hoog tempo vormen van afstandsonderwijs ontwikkeld. Uit een onderzoek naar wiskundeonderwijs in Nederland, Duitsland en Vlaanderen blijkt dat docenten in deze periode minder interactieve en specifiek wiskundige tools hebben gebruikt. Op 9 juli deelde prof. Paul Drijvers (Freudenthal Instituut) de eerste resultaten van dit onderzoek in een webinar georganiseerd door de U.S. National Commission of Mathematics Instruction, bijgewoond door zo’n 500 deelnemers uit de hele wereld.

Paul Drijvers
Prof. Paul Drijvers

Het Freudenthal Instituut en de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren (NVvW) onderzochten samen met onderzoekers uit Duitsland en Vlaanderen het wiskundeonderwijs op afstand: hoe pakten de docenten het aan en hoe beviel het?

Opvallend resultaat is dat het gebruik van wiskundige tools zoals GeoGebra en interactieve tools zoals Socrative of Kahoot sterk is gedaald sinds de sluiting van de scholen. Wat wel enorm is toegenomen, is het gebruik van video conferencing, bijvoorbeeld met Microsoft Teams of Zoom. “Het lijkt erop alsof docenten zo in beslag genomen zijn door de nieuwe middelen van lesgeven, dat de vertrouwde oude ICT-middelen even vergeten zijn”, aldus prof. Drijvers.