Wedstrijd: Maak de campus mooier, duurzamer en groener!

Hoe kunnen we het Utrecht Science Park (USP) verder vergroenen en verduurzamen? Energieopwekking en biodiversiteit gaan niet altijd samen. Gebrek aan ruimte in het USP maakt dat we keuzes moeten maken en innovatieve oplossingen moeten bedenken. Heb jij een slim en innovatief idee om zonne-energie op te wekken én de biodiversiteit te versterken op de campus? Doe mee met deze wedstrijd.

De uitdaging

In het Utrecht Science Park wordt gestudeerd, onderzoek gedaan, zorg verleend, gebouwd, geleefd, energie opgewekt en er moet ruimte overblijven voor natuur. De verschillende functies van het USP zorgen soms voor wrijving. Bijvoorbeeld op het gebied van energieopwekking en biodiversiteit. Om CO2-neutraal te worden, zet de universiteit in op onder andere zonnepanelen op gebouwen, zonnevelden en solar carports. Daarvoor is ruimte nodig.

Tegelijkertijd zetten we in op meer biodiversiteit in ons eigen gebied. Het USP wordt omgegeven door natuurgebieden. Een biodiverse campus verbindt deze natuurgebieden met elkaar. Daardoor zijn ze beter bestand tegen negatieve milieu-invloeden, zoals verdroging. Ze zijn gevarieerder en er kunnen meer soorten planten en dieren leven. Ruimte voor biodiversiteit in het USP is daarom essentieel. 

De opdracht

Heb jij een innovatief idee om het USP mooier, duurzamer en groener te maken? Een idee dat zonne-energie opwekt én bijdraagt aan meer biodiversiteit? We zoeken een ontwerp dat schaalbaar is en slim gebruik maakt van de ruimte. Denk dus driedimensionaal. Laat je bijvoorbeeld inspireren door de citytree, sedumdaken op bushokjes, energietuinen, het faunaportaal en de energiegevel.

Prijs

Een jury beslist welk idee de publiekswedstijd wint. Het winnende idee:

  • wordt, mits haalbaar, uitgevoerd in het Utrecht Science Park.
  • wordt vermeld op een plaquette of tegel bij het gerealiseerde initiatief.
  • ontvangt een geldprijs van €500,-.

Deelnemen

Iedereen kan meedoen, individueel of in een team. Jouw idee en ontwerp kunnen worden ingediend en opgestuurd naar duurzaamheid@uu.nl. Het voorstel mag kort en bondig zijn. Het ontwerp en het voorstel moeten aan een paar voorwaarden voldoen.

Afbeelding: plattegrond van het Utrecht Science Park.

Bekijk de plattegrond in groot formaat. 

Looptijd

Je hebt tot 21 mei om je idee in te sturen. De winnaar wordt in de laatste week van juni bekend gemaakt.