23 februari 2016

Nieuw boek onder redactie van Franck Meijboom en Elsbeth Stassen

Waar het dierenleven eindigt, start het ethische debat

 

Dieren worden massaal gedood in slachthuizen of ‘geruimd’ bij een crisis. Sommige vinden individueel de dood, zoals bij de jacht, in een laboratorium of als ze een noodzakelijk ‘spuitje’ krijgen bij de dierenarts. Het doden en de dood van een dier roert de mens of maatschappij in meer of mindere mate. Welke zienswijzen en onderliggende waarden spelen een rol bij het doden van dieren? Is er een betekenisverschil tussen het doden van een dier versus de dood van een dier? Bij deze ethische vragen staat het nieuwe boek The end of animal life: a start for ethical debate uitgebreid stil.

In dit boek belichten de redacteuren dr. Franck Meijboom (Universiteit Utrecht) en prof. dr. Elsbeth Stassen (Wageningen University, Animal Sciences) de onderliggende waarden en theorieën bij het doden van dieren en de ethische aspecten in verschillende dierpraktijken. Denk aan productiedieren in de intensieve veehouderij, gezelschapsdieren thuis en proefdieren in laboratoria. De redactie stelde hiervoor een interdisciplinaire groep schrijvers samen uit binnen- en buitenland.

Waardeoordelen over dierenlevens

De auteurs stellen dat het doden van dieren weliswaar een dagelijkse activiteit is, maar geen moreel neutrale bezigheid. Consumenten en maatschappelijke organisaties maken zich vaak zorgen over het welzijn van het levende dier vóór het wordt geslacht, en stellen ook vragen over de zin van doding vanuit het oogpunt van faunabeheer, zoals vanwege de levensvatbaarheid van een populatie. Anderen wijzen het doden van dieren af wanneer het vlees de bron is van ons voedsel, of zij vinden dat wetenschappelijke doelen nooit bereikt mogen worden over de rug van proefdieren. Het is duidelijk: een standaardoplossing over het lot van dierenlevens is niet te formuleren.

Dr. Franck Meijboom
Dr. Franck Meijboom

Theorie en praktijk

De auteurs gaan ook in op de pluriformiteit van zienswijzen over het leven en de dood van dieren. Zij laten met een overzicht van ethische uitgangspunten zien hoe morele vooronderstellingen over het doden van dieren bepalend zijn voor de diversiteit aan meningen. Na deze theoretische uitweidingen volgen ethische praktijkgevallen in bijvoorbeeld wildbeheer, visserij, viskwekerijen, dierexperimenten, de (intensieve) veehouderij en bij gezelschapsdieren. Hiermee helpt het boek dierenartsen, studenten en docenten, maar ook beleidsmakers en andere professionals die met dieren werken, om ethisch en moreel goed overwogen besluiten te nemen.

Publicatie

  • Titel: The end of animal life: a start for ethical debate. Ethical and societal considerations on killing animals.
  • Auteurs: Franck L.B. Meijboom en Elsbeth N. Stassen (red.)
  • Uitgave: Wageningen Academic Publishers, 2016
  • ISBN: 978-90-8686-260-3