28 juli 2017

Veni-subsidie voor 7 pas gepromoveerde Utrechtse geesteswetenschappers

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft aan zeven pas gepromoveerde Utrechtse geesteswetenschappers een Veni-financiering van maximaal 250.000 euro verleend. Veni biedt veelbelovende jonge wetenschappers de mogelijkheid om gedurende drie jaar hun eigen ideeën verder te ontwikkelen. NWO selecteert onderzoekers op basis van de kwaliteit van de onderzoeker, het innovatieve karakter van het onderzoek, de verwachte wetenschappelijke impact van het onderzoeksvoorstel en mogelijkheden voor kennisbenutting.

Gehonoreerde projecten  

Dr. Pepijn Corduwener
Dr. Pepijn Corduwener

Defying anti-party politics. The party-state in the age of mass democracy: France, Germany, and Italy, 1918-2000
Dr. Pepijn Corduwener -  Politieke geschiedenis 
Dalende ledenaantallen, nieuwe vormen van politieke participatie en de opkomst van populisme brengen politieke partijen overal in Europa in gevaar. Maar dat is niets nieuws: dit onderzoek laat zien dat partijen de hele twintigste eeuw weerstand konden bieden aan anti-partijpolitiek omdat ze van moderne democratieën partijstaten hebben gemaakt.

Dr. Laurien Crump
Dr. Laurien Crump-Gabreëls

Paneuropese diplomatie in de Koude Oorlog (1972-90)
Dr. Laurien Crump-Gabreëls  -  Geschiedenis van de Internationale Betrekkingen 
Dit project onderzoekt hoe de Conferentie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (1972-90) bijdroeg aan een vreedzaam verloop van de Koude Oorlog en het einde daarvan door Paneuropese, multilaterale diplomatie. Aangezien een alomvattende dialoog thans ontbreekt, kan dit ons ook leren hoe we Europese veiligheid vandaag de dag kunnen waarborgen.

Dr. Kári Driscoll
Dr. Kári Driscoll

​De dierentuin als verbeeldingsruimte in het antropoceen
Dr. Kári Driscoll -  Literatuurwetenschap
Dierentuinen vertellen een bepaald verhaal over de relatie van de mensheid met de natuur. Door klimaatverandering en dreigende massauitsterving is dat verhaal aan het veranderen. Dit project onderzoekt hoe de verhalen die in dierentuinen en in literatuur en films over dierentuinen worden verteld een nieuw milieubewustzijn reflecteren en vormgeven.

Dr. Laurens Ham
Dr. Laurens Ham

De auteur als beleidsmaker
Dr. Laurens Ham - Nederlandse taal en cultuur
Wie dacht dat beleid alleen maar gemaakt werd door ambtenaren die stoffige rapporten schrijven? Dit project laat iets anders zien. Nederlandse schrijvers zijn sinds de jaren zestig voortdurend bij literatuurbeleid betrokken geweest: door te protesteren tegen bezuinigingen, beleidsmaker te worden en romans over hun auteurschap te schrijven.

Dr. Eric van Lit
Dr. Eric van Lit

Ibn ʿArabī’s Reshaping of the Muslim Imagination
Dr. Eric van Lit - 
De verbeelding nam een centrale plaats in, in het gedachtengoed van de Soefi Ibn Arabi (gest. 1240). Er wordt gesteld dat zijn begrip van de verbeelding de Moslimse cultuur doordrenkt heeft. Dit project onderzoekt deze hypothese en wat voor consequenties een positief (of negatief) antwoord heeft voor onze tijd.

Dr. Jesse Mulder
Dr. Jesse Mulder

Naar een menselijke wereldbeschouwing
Dr. Jesse Mulder - Theoretische Filosofie
De heersende interpretatie van het wetenschappelijk wereldbeeld bestempelt de mechanistische wijze om dingen te begrijpen uiteindelijk als de enig juiste. Dat schept problemen voor ons zelfbegrip als rationele wezens, en voor de feitelijke diversiteit aan wetenschappelijke praktijken. Dit project ontwikkelt daarom een veelzijdigere interpretatie van het wetenschappelijk wereldbeeld.

Dr. Eelco Nagelsmit
Dr. Eelco Nagelsmit

Divine Denkraum: Early Modern Protestant Princes and Theologians Exchanging Thoughts through Things
Dr. Eelco Nagelsmit - Kunstgeschiedenis
Protestantse vorsten en theologen in vroegmodern Europa wisselden van gedachten door middel van dingen. Dit project gaat na hoe beeld-voorwerpen “Denkraum” boden voor reflectie op en contemplatie van God, door drie protestantse hoven in Duitsland en Engeland te bestuderen, en brengt zo religieuze geschiedenis, kunstgeschiedenis, en antropologie samen.

VENI

De Veni wordt jaarlijks door NWO toegekend. In totaal dienden in deze Veni-ronde 1127 onderzoekers een ontvankelijk onderzoeksproject in voor financiering. Daarvan zijn er nu bij de Universiteit Utrecht 27 gehonoreerd