dr. Laurens Ham
L.J.Ham@uu.nl
Gegenereerd op 2017-04-29 01:38:17


Profiel

Laurens Ham (1985) is literatuurwetenschapper en essayist. Hij werkt aan de Universiteit Utrecht als docent Moderne Nederlandse Letterkunde. Zijn promotieonderzoek (2010-2014) bewoog zich vooral op het terrein van auteursrepresentatie. Voor dit NWO-project onderzocht hij de postures van tien Nederlandse auteurs (1820-1970) die een 'autonome' zelfrepresentatie combineerden met een politiek engagement. Het onderzoek liet zien hoe een pleidooi voor een autonome schrijverspositie samen kan gaan met een stevige politiek-maatschappelijke positionering. In 2015 verscheen een handelseditie van het proefschrift bij uitgeverij Literatoren: Door Prometheus geboeid. De autonomie en autoriteit van de moderne Nederlandse auteur.

Zijn recente onderzoek richt zich met name op de thema's literair auteurschap en de verhouding tussen literatuur en het politieke domein.   

 

 

Betrokken bij de opleiding(en)
Wetenschappelijke expertises
Gegenereerd op 2017-04-29 01:38:17
Curriculum vitae

Laurens Ham (1985) is literatuurwetenschapper en essayist. Hij werkt aan de Universiteit Utrecht als docent Moderne Nederlandse Letterkunde. Zijn promotieonderzoek (2010-2014) bewoog zich vooral op het terrein van auteursrepresentatie. Voor dit NWO-project onderzocht hij de postures van tien Nederlandse auteurs (1820-1970) die een 'autonome' zelfrepresentatie combineerden met een politiek engagement. Het onderzoek liet zien hoe een pleidooi voor een autonome schrijverspositie samen kan gaan met een stevige politiek-maatschappelijke positionering. In 2015 verscheen een handelseditie van het proefschrift bij uitgeverij Literatoren: Door Prometheus geboeid. De autonomie en autoriteit van de moderne Nederlandse auteur.

Zijn recente onderzoek richt zich met name op de thema's literair auteurschap en de verhouding tussen literatuur en het politieke domein.  

Laurens doceert in cursussen van opleidingen als Nederlandse Taal en Cultuur, Literatuurwetenschap en Taal- en Cultuurstudies. Daarnaast is hij als docent Literatuurgeschiedenis verbonden aan de Koningstheateracademie in Den Bosch. Ook is hij lid van de adviescommissie Poëzie en Essay van het Vlaams Fonds voor de Letteren en van de adviescommissie Tijdschriften van Metamorfoze, en kernredactielid van DW B. Hij publiceert essays en kritieken voor tijdschriften als Awater, DW B, nY, Ons Erfdeel, Parmentier, De Reactor en De Groene Amsterdammer, vooral over actuele Nederlandstalige poëzie en avant-gardeliteratuur.  

Gegenereerd op 2017-04-29 01:38:17
Alle publicaties
  2017 - Wetenschappelijke publicaties
Ham, L.J. (2017). Literaire rechtszaken van Gustave Flaubert tot Elton John. Internationale Neerlandistiek, 55 (1), (pp. 66-70).
  2016 - Wetenschappelijke publicaties
Ham, L.J. (2016). Book Reviews: Jeroen Jansen en Nico Laan (eds.), Van hof tot overheid. Geschiedenis van literaire instituties in Nederland en Vlaanderen. Bijdragen en Mededelingen Betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 131 (3) (3 p.).
Ham, L.J. (2016). Democratische experimenten - Over Xavier Roelens. Dichters van het nieuwe millennium - Nederlandse en Vlaamse dichters in de 21e eeuw (pp. 154-164). Nijmegen : Uitgeverij Vantilt.
  2016 - Vakpublicaties
Lobbes, T. & Ham, L.J. (2016). Het hoe en het wat - Jac. van Looy en andere Tachtigers in de Groote Oorlog. In Geert Buelens (Eds.), Plots hel het werd. Jacobus van Looy en de Battle of the Somme. Met een film van Leo van Maaren (pp. 43-68). Rimburg/Amsterdam: Huis Clos.
Ham, L.J. (01-02-2016). Twee noodlotsverhalen. De reactor : platform voor literaire kritiek
  2016 - Populariserende publicaties
Dietz, F.M., Ham, L.J. & Pieterse, S.A. (07-12-2016). Gezellig, indianen verdrijven bij een kopje chocolademelk. De groene Amsterdammer, 140 (49), (pp. 42-43).
Ham, L.J. (2016). In wederkerigheid van woorden - Zes dichters benaderen de werkelijkheid in taal . Dietsche Warande & Belfort, 161 (1), (pp. 109-114).
Ham, L.J. (2016). Ritselende revoluties - Nieuwe poëzie van Maarten van der Graaff en Frank Keizer . Dietsche Warande & Belfort, 161 (3), (pp. 110-117).
  2016 - Overige resultaten
L.J. Ham (06-04-2016). Achter de verhalen 6.
  2015 - Wetenschappelijke publicaties
Ham, Laurens (2015). Ach, mijn martelaartje! J.B.D. Wibmers postures en de ruimte voor politieke kritiek rond 1820. Negentiende Eeuw, 39 (1), (pp. 17-41).
Dietz, F.M. & Ham, L.J. (2015). De verleiding van de lezer - Wetenschapscommunicatie over pikante oudere Nederlandse letterkunde. Internationale Neerlandistiek, 53 (3), (pp. 213-227) (15 p.).
Ham, L.J. (2015). Een schijnbaar perfecte overlevingsstrategie - De persona in het literaire oeuvre van Arnon Grunberg. Kunstlicht, 36 (3), (pp. 93-107).
Bouwmeester, G., Geerdink, N. & Ham, L.J. (2015). Een veelstemmig verhaal - Auteurschap in de Geschiedenis van de Nederlandse literatuur. Nederlandse Letterkunde, 20 (3), (pp. 215-236).
Ham, L.J. & Ruiter, F. (2015). Posturing on the Threshold - Author Pictures on Front Covers. In Nathalie Collé-Bak, Monica Latham & David Ten Eyk (Eds.), Book Practices and Textual Itineraries - Contemporary Textual Aesthetics (pp. 131-157). Presses Universitaire de Nancy.
Ham, L.J. (2015). The Specialism of Unspecificity - Autonomy Claims and the Authority of Modern Writers. Journal of Dutch Literature, 6 (1), (pp. 68-81).
Ham, Laurens (2015). Verrek, het is geen kunstenaar - Gerard Reve en het schrijverschap. Tijdschrift Voor Nederlandse Taal-en Letterkunde, 131 (3).
  2015 - Vakpublicaties
Ham, Laurens (2015). Hoe wij interpreteren. Vooys, 33 (1), (pp. 84-87).
Ham, L.J. (2015). Sluit de canon niet op in zijn ark - Een reflectie op de dynamische canon van de Nederlandstalige literatuur. Ons erfdeel, 58 (4), (pp. 4-13).
  2015 - Populariserende publicaties
Ham, L.J. (06-02-2015). Dichter der Nederlanden heeft ook politieke rol. De Volkskrant [online]
Bongers-Dek, W., Ham, L.J. & Snelders , L. (2015). Gelukszoekers - Over het Zelf en de Ander in recente literatuur. Dietsche Warande & Belfort, 161 (1), (pp. 97-106).
Ham, L.J. (2015). Ik wil niet sentimenteel doen - Maarten van der Graaff naast Hakim ik weet niks . Dietsche Warande & Belfort, 160 (1), (pp. 117-122).
Dietz, F.M., Ham, L.J. & Pieterse, S.A. (28-02-2015). Michiel de Ruyter is een reclamespot BV Nederland. NRC Handelsblad
Ham, L.J. (2015). Onze compassie - Over gemeenschap en individualisme bij Leonard Nolens. Dietsche Warande & Belfort, 160 (3), (pp. 102-107).
Ham, L.J. (06-04-2015). Pleidooi voor kritische literatuurkritiek. De groene Amsterdammer
Ham, L.J. (05-08-2015). Ultieme virtualiteit - Sybren Polet, 1924-2015. De groene Amsterdammer
  2014 - Wetenschappelijke publicaties
Ham, Laurens (2014). Met huid en haar aan de realiteit overgeleverd - Arnon Grunberg in het licht van het kapitalistisch realisme en het post-postmodernisme. Tijdschrift Voor Nederlandse Taal-en Letterkunde, 130 (4), (pp. 359-383).
Ham, Laurens (2014). Occasional Writer, Sensational Writer - Multatuli as a Sentimental Benevolence Writer in the 1860s. In André Lardinois, Sophie Levie, Hans Hoeken & Christoph Lüthy (Eds.), Texts, Transmissions, Receptions - Modern Approaches to Narratives (pp. 295-311). Brill.
  2014 - Vakpublicaties
Ham, L.J. (2014). Een onontgonnen goudmijn. De reactor : platform voor literaire kritiek
Ham, L.J. (2014). Nawoord. In S. Polet (Eds.), De noodzaak van het overbodige - Verkenningen (pp. 249-256) (8 p.). Wereldbibliotheek.
Ham, Laurens (2014). Onttroonde koning - De veranderde beeldvorming van Lodewijk van Deyssel . Vooys, 32 (4), (pp. 17-28).
  2014 - Populariserende publicaties
Ham, Laurens (25-12-2014). Harde feiten - Over Mens Dier Ding van Alfred Schaffer. De reactor : platform voor literaire kritiek (9 p.). Over Mens Dier Ding van Alfred Schaffer. De Bezige Bij, Amsterdam, 2014, ISBN 9789023482833 / 144p. .
Ham, L.J., Bongers-Dek, W. & Snelders, L. (2014). Jonge wolven IX: Voorbij het zwelgen in eigen falen. Dietsche Warande & Belfort, 159, (pp. 111-119) (9 p.).
Ham, Laurens & Koopman, Emy (2014). Jonge Wolven XI: Banaal kwaad en de grenzen van empathie - Over het inleven in antipathieke personages bij Hemmerechts en Vermes. Dietsche Warande & Belfort, 159 (4), (pp. 101-106).
  2014 - Overige resultaten
L.J. Ham (06-02-2014). Posture as Necessity. Universiteit Utrecht, Symposium The Ethics of Literary Autonomy.
  2013 - Wetenschappelijke publicaties
Ham, L.J. (2013). De schrijver die zichzelf overleefde. Over een kritieke periode in het werk van Willy Roggeman. In H. Demeyer, C. De Strycker & S. Vitse (Eds.), De ruimte van Roggeman (pp. 123-139) (17 p.). Gent: Academia Press.
Ham, L.J. & Nieuwenhuis, I. (2013). Publiek, ik veracht u... enigszins. Discursieve autonomie in Nederland rond 1800. Spiegel der Letteren, 55 (1), (pp. 1-33) (33 p.).
  2013 - Vakpublicaties
Ham, L.J. (2013). De (de)constructie van de literatuurgeschiedenis. Vooys, 31, (pp. 111-115) (5 p.).
  2013 - Populariserende publicaties
Ham, L.J. (2013). Het geweld van de interpretatie. Waarom het me moeilijk valt over Charlotte Mutsaers en Tonnus Oosterhoff te schrijven. Dietsche Warande & Belfort, 158 (4), (pp. 657-663) (7 p.).
  2013 - Overige resultaten
L.J. Ham (08-02-2013). Iets buitenmaatschappelijks en belangwekkends. Over de grenzen van de autonomie in het werk van Carry van Bruggen. Cross Over congres 4: Over grenzen.
L.J. Ham (23-04-2013). Professional en provocateur. De verbeelding van het moderne schrijverschap in Nederland. Hoorneboeg, Hilversum, Promovendisymposium Huizinga Instituut.
  2012 - Wetenschappelijke publicaties
Ham, L.J. (2012). Het gebod of het genot. Multatuli als liefdadigheidsschrijver. Over Multatuli, 34 (68), (pp. 4-19) (16 p.).
  2012 - Vakpublicaties
Ham, L.J. (2012). Arjen Duinker. Kritisch Literatuur Lexicon (126) (15 p.).
Ham, L.J. (2012). L. Th. Lehmann. Lexicon van Literaire werken (95) (10 p.).
Ham, L.J. (2012). Theo van Doesburg. Kritisch Literatuur Lexicon (126) (16 p.).
  2012 - Populariserende publicaties
Ham, L.J. (2012). Eindelijk, toch, opnieuw. Over De weg naar Egypte van Gertrude Starink. De reactor : platform voor literaire kritiek
Ham, L.J. (2012). Hagelwitte afzondering. In de Dode kamer van Erik Spinoy. Dietsche Warande & Belfort, 157, (pp. 131-137) (7 p.).
Ham, L.J., Bongers-Dek, W. & Dera, J. (2012). Haperen en daveren. 30 jaar Vooys. Vooys, 30 (1), (pp. 7-16) (10 p.).
Ham, L.J. (09-03-2012). Het verlangen dilettant te zijn. NRC Handelsblad, (pp. 10) (1 p.).
Ham, L.J. (2012). 'Men vindt geen einde er in'. Over hedendaagse componisten-dichters. Ons erfdeel, 55 (4), (pp. 92-101) (10 p.).
Ham, L.J. (2012). Mijn pen en mijn stem. Over de politiek van het lichaam in de poëzie. De revisor (5), (pp. 135-145) (11 p.).
Ham, L.J. (2012). We zijn rot en leeg als loze rapen. De reactor : platform voor literaire kritiek
Ham, L.J. (2012). Wie spreekt er, wie luistert er? Over Een veelvoud ervan van Arnoud van Adrichem. Dietsche Warande & Belfort, 157, (pp. 299-304) (6 p.).
  2012 - Overige resultaten
L.J. Ham (22-06-2012). Author Pictures: from Book Cover to Facebook. Congres « Du Texte au Livre, des Textes aux Livres ».
L.J. Ham (08-06-2012). Autonomy and authenticity. The emergence of the author figure in the early nineteenth century Dutch literature. Conference Specifics and typology of ‘small’ literatures.
L.J. Ham (20-10-2012). Lodewijk van Deyssel als provocatieve auteur. Gent, Herfstvergadering van de Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij.
  2011 - Wetenschappelijke publicaties
Ham, L.J. (15-06-2011). A 'farewell to literature' in 1860? The problem of literariness in the work of Multatuli (1820-1887). In M. Frederiksson (Eds.), Current Issues in European Cultural Studies - June 15–17, Norrköping, Sweden 2011 (pp. 467-473) (7 p.). Linköping: Linköping University Electronic Press.
Ham, L.J. (2011). Verbroken familiebanden. Negentiende-eeuwse consensuscultuur in liefdadigheidsuitgaven rond 1861. Acta Universitatis Wratislaviensis, Neerlandica Wratislaviensia (XX), (pp. 113-127) (15 p.).
  2011 - Vakpublicaties
Ham, L.J. (2011). Heraut - maar waarvan?. Historica, 34, (pp. 25) (1 p.).
Ham, L.J. (2011). Multatuli, een zelfcreatie. Academische boekengids, 85, (pp. 3-6) (4 p.).
Ham, L.J. (2011). Voor de nieuwe mensch moet de oude wijken. Vooys, 29, (pp. 135-139) (5 p.).
  2011 - Populariserende publicaties
Ham, L.J. (2011). (Niet) van deze tijd, (niet) van deze wereld. Over het werk van Ramsey Nasr. Ons erfdeel, 54 (1), (pp. 50-57) (8 p.).
Ham, L.J. (2011). Het opende de kooi. Over Ontij van Anneke Brassinga. Dietsche Warande & Belfort, 112, (pp. 318-325) (8 p.).
Ham, L.J. (2011). Onontregeling. Over het werk van Rozalie Hirs. nY. Tijdschrift voor literatuur, kritiek en amusement (11), (pp. 486-496) (11 p.).
Ham, L.J. (2011). Verlaten woorden? Het ongerijmd succes van Mark Insingel en Sybren Polet. Parmentier, 20 (2), (pp. 81-88) (8 p.).
  2011 - Overige resultaten
L.J. Ham (16-03-2011). Eerlijk broodschrijven. J.B.D. Wibmers autobiografische teksten en het broodschrijverschap in de vroege negentiende eeuw. Graduate Workshop Egodocumenten.
L.J. Ham (10-06-2011). Ik is een ander. De autobiografische teksten in het satirische oeuvre van J.B.D. Wibmer (1792-1836). Universiteit van Amsterdam, Bijeenkomst werkgroep Egodocumenten, Huizinga Instituut.
L.J. Ham (23-09-2011). Parade der (ont)maskeraars. W.F. Hermans in een traditie van 'binnenstaanders'. Universiteit Utrecht, Symposium De kracht van autonome literatuur: Willem Frederik Hermans.
L.J. Ham (12-01-2011). Vrijspraak. Over autonomie, esthetica en het recht. Derde Cross-over Congres, Balans en perspectief van de interdisciplinariteit in de letterkundige neerlandistiek.
  2010 - Populariserende publicaties
Ham, L.J. (04-08-2010). Ik blijf altijd verongelijkt. De groene Amsterdammer, (pp. 44-47) (4 p.).
  2010 - Overige resultaten
L.J. Ham (25-11-2010). De Pleitrede van den schrijver der Utopiaansche Courant: autonomie avant la lettre?. NIAS, Wassenaar, Atelier ‘Politieke literatuur, literaire politiek' van het Huizinga Instituut.
L.J. Ham (28-10-2010). Multatuli: occasional writer?. Conference Text, Transmission, Reception.
^ naar boven
Gegenereerd op 2017-04-29 01:38:17

Afgesloten projecten

Project:
De kracht van autonome literatuur | W.F. Hermans 01-09-2009 tot 31-12-2013
Algemene projectbeschrijving
The concept of autonomy is a frequently recuring concept in research on Western literature since 1800. Clearly, this concept is used te refer to what is considered an essential characteristic of modern literature, namely the ambivalent relationship between literature and society. However, it is also clear that this concept represents a range of different issues: sometimes it refers to the autonomy of a work, sometimes to that of the author, and at other times it refers to the autonomy of the literary domain in its social context. Moreover, autonomy is appraised in a variety of ways: autonomy is frequently seens as the liberation of literature, which can only flourish once it has attained particularity, but sometimes autonomy is taken to symbolize the declining function of literature. In the historiography of modern literature, the discussion about autonomy is fundamental. Its is therefore necessary to provide an analysis and explanation of the concept. In this project, the discussion of autonomy will  be placed in a broader context by approaching it as a multi-dimensional concept consisting of three distinct dimensions: the social 'statute' of modern literature, the modern writer as a prototypical subject and the particularity of the aesthetic.  
Rol: Uitvoerder Financiering
2e geldstroom - NWO
Projectleden
Gegenereerd op 2017-04-29 01:38:17
Gegenereerd op 2017-04-29 01:38:17
Nevenfuncties

- docent Literatuurgeschiedenis en scriptiebegeleider aan de Koningstheateracademie Den Bosch 
- lid van de adviescommissie Poëzie en Essay van het Vlaams Fonds voor de Letteren
- lid van de adviescommissie Tijdschriften van Metamorfoze
- kernredactielid van literair tijdschrift DW B 

 

Gegenereerd op 2017-04-29 01:38:17
Volledige naam
dr. L.J. Ham Contactgegevens
Transcomplex

Trans 10
Kamer 2.45
3512 JK  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 6330
Gegenereerd op 2017-04-29 01:38:17
Laatst bijgewerkt op 15-12-2016