Utrechts consortium krijgt met NL AIC-label erkenning voor AI, Digital Culture & Media lab

Het AI, Digital Culture & Media lab, een samenwerking tussen de Hogeschool Utrecht, Universiteit Utrecht, Beeld & Geluid, Media Perspectives en PublicSpaces, heeft van de Nederlandse AI Coalitie het NL AIC Label gekregen. Het label is een formele erkenning van de kwaliteit van activiteiten van het lab, die in lijn zijn met de ambities en strategische doelen van de Nederlandse AI Coalitie (NLAIC). Het lab genereert en verspreidt kennis rond Artificial Intelligence (AI) en de digitale cultuur, rust professionals toe met AI-gebaseerde oplossingen, en bouwt aan een kennis-ecosysteem dat interdisciplinaire samenwerking rond de thema’s AI, digitale cultuur en media stimuleert. De toekenning van het label betekent een impuls voor onderzoek op dit gebied in Nederland.

Organisaties in de mediasector, creatieve industrie en culturele instellingen geven een sterke bijdrage aan onze digitale cultuur. Zo zetten ze AI steeds meer in bij activiteiten in de hele keten. Denk aan geautomatiseerde contentcreatie voor het schrijven van teksten, Virtual en Augmented Reality-toepassingen, gepersonaliseerde aanbevelingssystemen voor bijvoorbeeld nieuws en muziek of AI die zelf kunst ontwerpt. Het inzetten van deze technologie brengt ethische verantwoordelijkheden met zich mee die betrekking hebben op de bescherming van publieke waarden zoals het recht op privacy, toegang/inclusie en diversiteit. Een gepersonaliseerd aanbevelingssysteem moet bijvoorbeeld zorgvuldig omgaan met data van gebruikers en zou niet moeten bijdragen aan het versterken van polarisatie, maar juist een tool kunnen zijn die ‘filter bubbels’ tegengaat.

AI, Digital Culture & Media lab

Het AI, Digital Culture & Media lab gaat zich daarom richten op hoe AI de digitale cultuur verandert en zoekt naar manieren om de impact van AI op de digitale cultuur positief te vergroten. Daarbij verkent het lab praktische oplossingen voor mensgerichte, ethische en gezonde toepassing van technologie binnen media en digitale cultuur.

In het AI, Digital Culture & Media lab bundelen onderzoekers activiteiten op het gebied van fundamenteel en praktijkgericht onderzoek met de kennis en toepassing van AI in de praktijk. Ook gaat het lab een structurele samenwerking opzetten waarin verschillende perspectieven samenkomen om gezamenlijk problemen en uitdagingen aan te pakken, kennis te creëren, kennis te delen, en op onderzoek gebaseerde oplossingen te innoveren en te valideren.

Mediapartners uit het lab zijn enthousiast. Volgens Geert-Jan Bogaerts, voorzitter van de Stichting PublicSpaces, is het bij AI-onderzoek belangrijk om al in een vroeg stadium publieke waarden te definiëren waarmee het onderzoek rekening zou moeten houden. ‘AI heeft de potentie om een enorme maatschappelijke impact te hebben. Als je je niet nu al buigt over de mogelijke implicaties, loop je het risico dat je achter de feiten aanloopt en de ontwikkelingen niet meer bij te sturen zijn. Voor PublicSpaces, dat ijvert voor publieke waarden in het digitale domein, is deze toekenning dan ook een bevestiging van onze missie.'

Remco Veltkamp, hoogleraar Informatica aan de Universiteit Utrecht en één van de initiatiefnemers van het AI, Digital Culture & Media lab vertelt over het lab: ‘Gezamenlijk onderzoeken we de manier waarop AI de digitale cultuur beïnvloedt, en verkennen we praktische oplossingen voor de ethische toepassing van deze technologie. In het bijzonder in de mediasector, creatieve industrieën zoals reclame, marketing en games, en culturele instellingen zoals musea.’

Gerrita van der Veen, directeur kenniscentrum Digital Business & Media aan de Hogeschool Utrecht vult aan: ‘Voor de Utrechtse regio, die al sterk is in media, technologie en (digitale) cultuur, is dit ELSA lab een impuls om te bouwen aan een duurzame samenwerking. Cruciaal  daarin is de combinatie tussen fundamenteel en praktijkgericht onderzoek en de sterke verbinding met de media- en cultuursector, die het mogelijk maakt om met ons onderzoek écht impact te maken in de samenleving. ’

Partners

logo's van partners Universiteit Utrecht, Public Spaces, Media Perspectives, Hogeschool Utrecht en Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid

Het AI, Digital Culture & Media lab is een samenwerking tussen de onderzoeksteams vanuit het Departement Informatica, Departement Media en cultuurstudies, Utrecht Data School, Governing the Digital Society van de UU, de lectoraten Artificial Intelligence, Communicatie in Digitale Transitie, Human Experience & Media Design,  Kwaliteitsjournalistiek in Digitale Transitie en Marketing & Customer Experience uit het kenniscentrum Digital Business & Media van de HU, en de mediapartners Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid, Public Spaces  en Media Perspectives.

Over ELSA Labs

De NLAIC richt zich op het versterken van het Nederlandse AI-landschap. Eind 2019 is zij daarom gestart met ELSA Labs. ELSA verwijst naar Ethical, Legal and Societal Aspects: activiteiten die Nederland versterken door middel van onderzoek, onderwijs en innovatie in en met AI. Daarbij gaat het om oplossingen voor zowel maatschappelijke als zakelijke problemen, waarbij eerlijkheid, rechtvaardigheid, veiligheid en vooral vertrouwenswaardigheid centraal staan. Het AI, Digital Culture & Media lab is een van de labs die daar een bijdrage aan geeft en aan deze voorwaarden voldoet.

Meer informatie over het NL AIC-label vind je op de website van de Nederlandse AI coalitie.