Universiteit Utrecht start nieuwe bacheloropleiding Zorg, gezondheid en samenleving

Met een open blik leiden drie faculteiten gezamenlijk studenten op voor Diergeneeskunde, Farmacie en Geneeskunde

Door de coronacrisis is meer dan ooit duidelijk geworden dat de gezondheid van mens en dier sterk samenhangt. Er is een grote behoefte ontstaan aan zorgprofessionals die - op basis van een diepgaand begrip van de samenleving en een scherp zicht op hun eigen rol daarin - gezondheidsproblemen interprofessioneel en innovatief aan kunnen pakken. Met de nieuwe interdisciplinaire bacheloropleiding Zorg, gezondheid en samenleving speelt de Universiteit Utrecht in op deze maatschappelijke vraag naar breed opgeleide professionals in de humane en veterinaire gezondheidszorg. 

Vier studenten bekijken diermodellen in een practicumruimte
Foto: Universiteit Utrecht

Kleinschalig

De nieuwe opleiding start op 1 september 2022 met vijftig studenten, een opvallend klein aantal voor zo’n populair studiegebied, maar voor die kleinschaligheid is uit onderwijskundige redenen bewust gekozen. Wat gaan deze studenten zoal leren? Naast kennis en vaardigheden rond de basissystemen van lichaam en gezondheid, is er veel aandacht voor een brede academische en persoonlijke vorming: studenten krijgen tijdens zogenaamde stepback weken veel ruimte geboden voor extra-curriculaire activiteiten.

Ook leren ze over maatschappelijke, sociale en technologische ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor de gezondheid van mens, dier en samenleving. Het onderwijs is gebaseerd op een aantal principes die hun effectiviteit al hebben bewezen, zoals (inter)actief, interdisciplinair en samenwerkend leren, en de opleiding krijgt een kleinschalig en innovatief karakter.

"Een uitdagende opleiding"

Merel Langelaar, vice-decaan Onderwijs bij de faculteit Diergeneeskunde. “Het wordt een uitdagende opleiding die de studenten aan het denken zet over de relatie tussen mens, dier en omgeving en ieders eigen rol in dat samenhangende systeem. De bachelor bereidt studenten voor op een vervolgstudie in het brede veld van de life sciences, inclusief de klinische richtingen.”

Programmadirecteur Wim Kremer: “De opleiding is echt een verrijking voor de Universiteit Utrecht. Wat mij betreft is dit een belangrijke stap in een paradigmawisseling in de manier waarop universiteiten hun onderwijs in de toekomst gaan vormgeven. Nu al heeft de ontwikkeling van deze bachelor onze faculteiten veel goede samenwerking gebracht. Ik kijk uit naar de inspirerende studenten die ongetwijfeld gaan instromen.”

De nieuwe opleiding is een samenwerking van de faculteiten Diergeneeskunde, Geneeskunde en Bètawetenschappen (Farmacie) van de Universiteit Utrecht. Na het volgen van deze bachelor kunnen studenten doorstromen in verschillende masteropleidingen zoals Selective Utrecht Medical Master (SUMMA), Diergeneeskunde of Farmacie. De faculteit Diergeneeskunde is penvoerder van deze nieuwe opleiding. 

Op vrijdag 19 en zaterdag 20 november vinden de Bachelor Open Dagen (online) plaats waar geïnteresseerden zich voor kunnen aanmelden.