Tom Zwart ontvangt Li Buyun Law-prijs 2020

De juridische gemeenschap in China kent prestigieuze Li Buyun Law-prijs toe aan Tom Zwart, hoogleraar Crosscultureel Recht aan de Universiteit Utrecht.

Een jury bestaande uit gezaghebbende hoogleraren rechtsgeleerdheid en advocaten selecteert ieder jaar een winnaar die een excellente bijdrage levert aan de Chinese rechtswetenschap en het academische juridische onderwijs. De prijs is vernoemd naar Prof. Li Buyun, een zeer vooraanstaande academicus die aan het einde van de Culturele Revolutie een pionierende rol vervulde door aan te dringen op juridische hervormingen, met name de invoering van mensenrechten en de rechtsstaat. 

Juridische onderzoek en onderwijs in China

Tom Zwart is ongeveer twintig jaar actief op het terrein van juridische onderzoek en onderwijs in China, vooral op het gebied van de rechten van de mens. Hij heeft een groot aantal mensenrechtencursussen verzorgd voor studenten in China. Om de toekomst van het internationale mensenrechtensysteem zeker te stellen voert hij er campagne voor dat China daarin een actieve rol vervult. 

Rapporten over China

Tom Zwart heeft NGO's aangemoedigd om bijeenkomsten te gaan organiseren in de marge van vergaderingen van de Mensenrechtenraad van de VN in Genève wanneer daar rapporten over China worden besproken. Hij heeft aan een groot aantal van deze bijeenkomsten deelgenomen. Samen met enkele Chinese collega's heeft hij in China het belang gepromoot van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens door de belangrijke, maar tot dan toe onbekende, rol te benadrukken die de Chinese afgevaardigde, Zhang Peng Chun, heeft gespeeld bij het opstellen van dit document.

Wegnemen van stigma

Zwart is ook betrokken bij pogingen om het stigma weg te nemen dat rust op diegenen die leven met HIV of een verstandelijke beperking. Hij heeft een project opgezet om Chinese moslims in staat te stellen om hun godsdienstvrijheid ten volle uit te oefenen en een actieve rol in de samenleving te spelen. Hij heeft ook een project ontwikkeld dat erop gericht is om terrorisme te bestrijden met behulp van de islam en de moslimgemeenschap, als alternatief voor 'de-radicalisering'. In het kader van pogingen om de rechtsstaat in China te versterken onderzoekt hij mogelijkheden om onterechte veroordelingen te voorkomen.

Uitreiking

De prijs zal worden uitgereikt tijdens een online ceremonie op 19 September. De Li Buyun Law-prijs wordt financieel mogelijk gemaakt door het Sifl Institute, een private non-profit instelling die zich inzet voor de bevordering van de rechtsstaat in China door middel van liberale hervormingen. Zwart heeft het prijzengeld gedoneerd aan de Linfen Red Ribbon School in Shanxi Province, China, dat onderwijs en onderdak biedt aan kinderen en tieners met HIV. 

Vorige winnaars

Vorige winnaars van de Li Buyung Law Prize zijn Prof. Randle Edwards van Columbia Law School, Prof. Gudmundur Alfredsson, de voormalige directeur van het Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law van Lund University, Prof. William Alford van Harvard Law School, Prof. Sarah Biddulp van Melbourne Law School en Prof. Albert Chen van Hong Kong University Law School.