Prof. dr. Tom Zwart
t.zwart@uu.nl
Gegenereerd op 2017-10-21 12:13:38


Leeropdracht
Mensenrechten
Benoemingsdatum 01-11-2007
Oratiedatum 20-06-2014
Profiel

External recognition

 

Gegenereerd op 2017-10-21 12:13:38
Curriculum vitae
  • Senior Counsel to the Deputy Prime Minster, Kingdom of the Netherlands (1993–1997)
  • Visiting Fellow, Wolfson College, University of Cambridge (2003) 
  • International Dean, Utrecht School of Law (2005-2008) 
  • Director of the School of Human Rights Research (2007-present)
Gegenereerd op 2017-10-21 12:13:38
  • The Admissibility of Human Rights Petitions, the Case Law of the European Commission of Human Rights and the Human Rights Committee (1994)
  • Deference Owed under the Separation of Powers, in: John Morison, Kieran McEvoy, Gordon Anthony (eds.), Judges, Transition and Human Rights, Oxford, 2007, pp. 73-90
  • La Poursuite du Père Fouettard Meroni: Pourquoi les Agences Pourraient dès lors Jouer un Rôle Plus en Vue au Sein de l’Union Européenne, in: Jacqueline Dutheil de la Rochère and Jean-Bernard Auby (eds.), L’Exécution du Droit de L’Union, entre Mécanismes Communautaires et Droits Nationaux, Brussels, 2009 (forthcoming)
  • Taking Subsidiarity Seriously: Restoring the Role of Domestic Authorities under the European Convention on Human Rights, in Mark Entin and Klaus Iro (eds.), Liber Amicorum in Honour of Professor Lev Matveevich Entin, Moscow, 2009 (forthcoming)
  • Looking at the House of Lords from a U.S. Perspective, in: Sir Louis Blom-Cooper, Brice Dickson and Gavin Drewry (eds.), The Judicial House of Lords, Oxford, 2009 (forthcoming)
Alle publicaties
  2017 - Artikelen
Zwart, T. (27-01-2017). In een Normaal Land Laat Je Moslims in Hun Waarde. NRC Handelsblad (1 p.).
  2016 - Artikelen
Zwart, T. (29-10-2016). Bestrijd Wilders Opvattingen, maar niet in de Rechtszaal. NRC Handelsblad (1 p.).
Zwart, T. (06-07-2016). Salafistenschool, Geen Jihadcel. NRC Handelsblad (1 p.).
Zwart, T. (24-09-2016). Stop Eindelijk Eens met dat Framen van de Turkse President. NRC Handelsblad (1 p.).
  2016 - Boekdelen / hoofdstukken
Zwart, T. (2016). Two Models of Judicial Oversight of Good Governance. In Hans-Otto Sano, Gudmundur Alfredsson & Robin Clapp (Eds.), Human Rights and Good Governance (pp. 87-102) (15 p.). Leiden : Brill.
  2015 - Artikelen
Zwart, T. (26-10-2015). Stop Je Geroep, Amnesty, en Investeer in Chinees Recht. NRC Handelsblad (1 p.).
Zwart, T. (15-12-2015). Vonnis Schadelijker dan Woorden Jihadist. NRC Handelsblad (1 p.).
  2014 - Artikelen
Zwart, T. (16-01-2014). De Handelaar Bereikt Meer Dan de Dominee. NRC Handelsblad (1 p.).
Zwart, T. & Somra, Zaineb (04-12-2014). Integratie Leidt tot Verbod op Antiwesterse Meningen. NRC Handelsblad (1 p.).
Zwart, Tom, ,, ,, ,, Roestenburg - Morgan, Ingrid, Links, Stacey, Qiao, Congrui, Prudon, Henrike, Odhiambo, Michael & Fraser, Julie (2014). Safeguarding the universal acceptance of human rights through the receptor approach. Human Rights Quarterly, 36 (4), (pp. 899 -905) (6 p.).
  2014 - Boekdelen / hoofdstukken
Zwart, Tom (2014). Realizing the Chinese Dream: Letting the Outside World Better Understand Chinese Stories and Chinese Voices on Human Rights. Collected Papers of the Seventh Beijing Forum on Human Rights (pp. 357-366) (9 p.). Beijing: China Society for Human Rights Studies .
  2013 - Artikelen
Zwart, T. (26-10-2013). Juist Wie Zich Gedraagt, Krijgt Kritiek VN. NRC Handelsblad (1 p.).
Zwart, Tom (2013). Liyong Bentu Wenhua Shenhua Guoji Renquan De Shisi – Zaiti Lun. Journal of China University of Political Science and Law, (pp. 57-71) (14 p.).
Zwart, Tom (2013). Mensenrechten in China. Openbaar Bestuur, (pp. 16-21) (5 p.).
  2013 - Boeken
Zwart, Tom, , & Fraser, Julie (2013). The European Court of Human Rights and its Discontents, Turning Criticism into Strength. (217 p.). Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
  2013 - Boekdelen / hoofdstukken
Zwart, Tom (2013). Balancing Yin and Yang in the International Human Rights Debate. Collected Papers of the Sixth Beijing Forum on Human Rights (pp. 410-421) (11 p.). Beijing: China Society for Human Rights Studies .
Zwart, T. (2013). Doorwerking van Internationaal Recht: Trekt de Nederlandse Politiek Zich Terug Achter de Dijken?. De Grondwetsherziening van 1983: 30 Jaar Oud of 30 Jong? (pp. 40-51) (12 p.). Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.
Zwart, Tom (2013). More Human Rights than Court: Why the Legitimacy of the European Court of Human Rights is in Need of Repair and How it can be Done. The European Court of Human Rights and its Discontents, Turning Criticism into Strength (pp. 71-95) (24 p.). Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
Zwart, Tom, ,, , & , (2013). Rationality and Society. Handbook of Sociology and Human Rights (pp. 290-299) (9 p.). Boulder.
Zwart, Tom (2013). Relying on Africa’s Strengths in the Area of Human Rights: the Receptor Approach. African Culture, Human Rights and Modern Constitutions (pp. 1-15) (15 p.). Cape Town: University of Cape Town.
Zwart, Tom (2013). Why the Strasbourg Judges, Like Odysseus, Should Tie Themselves to the Mast. Liberae Cogitationes, Liber Amicorum Marc Bossuyt (pp. 943-959) (16 p.). Intersentia.
  2012 - Artikelen
Zwart, T. (16-07-2012). Benoeming Silvis is juist uitstekend. NRC
Zwart, T. (10-04-2012). Gun China zijn eigen mensenrechtenbeleid. NRC
Zwart, T. (25-07-2012). Kwestie SGP Kan Zonder Dwang Worden Opgelost. Reformatorisch Dagblad (1 p.).
Zwart, T. (31-01-2012). Politici kunnen problemen van het Hof oplossen. NRC
Zwart, T. (12-09-2012). Prof. Zwart praat met Senior over receptorbenadering. Vers Geperst
Zwart, T. (09-03-2012). Schurk pakken? Poster plakken!. Trouw
Zwart, T. (12-01-2012). Strafhof: tien jaar in bedrijf, wankele reputatie. Trouw
Zwart, T. (14-12-2012). The changing ground of human rights. China Daily
Zwart, T. (24-07-2012). Uitspraak over SGP laat alle opties open. De Volkskrant [online]
Zwart, Tom (2012). Using local culture to further the implementation of international human rights: The receptor approach. Human Rights Quarterly, 34, (pp. 546-569) (23 p.).
  2012 - Boekdelen / hoofdstukken
Zwart, Tom (2012). Values Not Included: Why Adopting Modern Technology Does Not Require Embracing Western Human Rights Concepts. Collected Papers of the Fifth Beijing Forum on Human Rights (pp. 546-569) (23 p.).
  2011 - Artikelen
Zwart, T. (17-01-2011). Bied dat Mensenrechtenhof Weerwerk. NRC Handelsblad (1 p.).
Zwart, T. (19-03-2011). crucifixen in Italiaanse klasloken. NRC
Zwart, T. (2011). Een steviger opstelling tegenover het Europees Hof voor de Rechten van de Mens bevordert de Rechtsstaat. Nederlands Juristenblad, 343, (pp. 343-346) (4 p.).
Zwart, T. (14-05-2011). Liberaal neemt het op voor SGP. Reformatorisch Dagblad
Zwart, T. (28-06-2011). Mensenrechten Zonder Geheven Vingertje; Beëindig die Grenzeloze Betutteling. NRC Handelsblad (1 p.).
Zwart, T. (22-09-2011). Migratie? Daar denkt de rechter anders over; Overheid wil migrantenstromen 'goed managen', maar botst op rechters, regels en verdragen. NRC
Zwart, T. (27-01-2011). totstandkoming nieuwe grondwetten. De Pers
Zwart, T. (11-08-2011). Verliefdheid Peters is geen bewijs voor fout gedrag. NRC
  2011 - Boeken
Zwart, T., Ellian, A. & Molier, G. (2011). Mag ik dat zeggen? Beschouwingen over de Vrijheid van Meningsuiting. (339 p.). Den Haag: Boom.
Zwart, T., Anthony, G., Auby, J-B. & Morison, J. (2011). Values in global administrative law. (416 p.). Oxford: Hart Publishing.
  2011 - Boekdelen / hoofdstukken
Zwart, Tom (2011). Implementing Human Rights by Relying on Local Culture. Collected Papers of the Fourth Beijing Forum on Human Rights (pp. 286-299) (13 p.). China Society for Human Rights Studies .
Zwart, T., Ellian, A. & Molier, G. (2011). Inleiding. In A. Ellian, G. Molier & T. Zwart (Eds.), Mag ik dat zeggen? Beschouwingen over de Vrijheid van Meningsuiting (pp. 7-17) (11 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Zwart, T. (2011). Op grond van het EVRM hoeft Wilders geen blad voor de mond te nemen. In A. Ellian, G. Molier & T. Zwart (Eds.), Mag ik dat zeggen? Beschouwingen over de Vrijheid van Meningsuiting (pp. 329-336) (8 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Zwart, T. (2011). Rethinking human rights in China: Towards a receptor approach. In H. Nasu & B. Saul (Eds.), Human rights in the Asia-pacific region: Towards institution building (pp. 249-263) (15 p.). London: Routledge.
Zwart, T. (2011). Would international courts be able to fill the accountability gap at the global level?. In G. Anthony, J.B. Auby, J. Morison & T. Zwart (Eds.), Values in global administrative law (pp. 193-213) (21 p.). Oxford: Hart Publishing.
  2010 - Boekdelen / hoofdstukken
Emaus, J.M. & Zwart, T. (2010). Going Dutch on Public Contracts. In C. Twigg-Flesner (Eds.), Comparative Law on Public Contracts Treatise (pp. 741-757) (17 p.). Brussel: Bruylant.
Zwart, T. (2010). La poursuite du père Meroni ou pourquoi les agences pourraient jouer un rôle plus en vue dans l’Union europeénne. In J. Dutheil de la Rochère (Eds.), L’exécution du droit de l’Union, entre mécanismes communautaires et droits nationaux (pp. 159-173) (15 p.). Brussel: Bruylant.
Zwart, T. (2010). Les Pays-Bas/Netherlands. In U. Stelkens (Eds.), Comparative Law on Public Contracts (pp. 741-757) (17 p.). Brussel: Bruylant.
Zwart, T. (2010). Overseeing the Executive: Is the Legislature Reclaiming Lost Territory from the Courts?. In S. Rose-Ackerman & P. Lindseth (Eds.), Comparative Administrative Law (pp. 148-160) (13 p.). Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
  2009 - Artikelen
Zwart, Tom (2009). Cong xifang sifa shijian kan jincha xingwei de sifa schencha. Public Security Science Journal, (pp. 44-49) (5 p.).
Zwart, T. (2009). Wilders: ja toestaan!. Nederlands Juristenblad, 84 (2009), (pp. 367-369) (2 p.).
  2009 - Boekdelen / hoofdstukken
Zwart, T. (2009). A Transatlantic Comparison. In L. Blom-Cooper, B. Dickson & G. Drewry (Eds.), The Judicial House of Lords 1876-2009 (pp. 383-397) (15 p.). Oxford: Oxford University Press, 14.
Zwart, T. & Chen, W. (2009). The Hybrid Character of Administrative Contracts Explained with the Help of Developments in China and the Netherlands. The International Workshop on Administrative Contract in a Global Era, Collection of Essays (pp. 245-284) (39 p.). Beijing: Tsinghua University Press.
Zwart, T. (2009). The Scope of Review of Administrative Action from a Comparative Perspective. In O.F. Essens, A. Gerbrandy & S.A.C.M. Lavrijssen (Eds.), National Courts and the Standard of Review in Competition Law and Economic Regulation (pp. 23-37) (14 p.). Groningen: Europa Law Publishing.
Zwart, T. (2009). Why Orginalism Ought to be in the Game Outside the U.S. as Well: The Case of Unenumerated Rights. In A. Kwak & H. Writ (Eds.), Interpretation in Law and Religion (pp. 113-130) (17 p.). Ashgate: Farnham.
  2008 - Artikelen
Zwart, T. (2008). Editorial: Desert islands discs. Newsletter School of Human Rights Research, 12 (3), (pp. 1-2) (2 p.).
Zwart, T., Crane, D. & De Silva, D. (2008). Seeking justice for Zimbabwe: a case for accountability against Robert Mugabe and others 1981-2008. www.enoughproject.org/node/570, July 2008
  2007 - Artikelen
McGonigle, B. & Zwart, T. (2007). Het Recht op Abortus op de Tocht?. Nederlands Juristenblad, 43, (pp. 2741-2745) (5 p.).
Zwart, T. & McGonigle, B. (2007). Het recht op abortus op de tocht? De zaak Carhart v. Gonzales van het Amerikaanse Hooggerechtshof. Nederlands Juristenblad, 82 (43), (pp. 2741-2745) (5 p.).
Zwart, T. (2007). Sticks and stones can break my bones, but words can never hurt me. Ars aequi, 56 (1), (pp. 45-47) (3 p.).
  2006 - Artikelen
Zwart, T. (2006). Het paspoort van Hirsi Ali. Openbaar Bestuur, 9, (pp. 10-13) (4 p.).
Zwart, T. (2006). Parlementaire uitingsvrijheid en rechterlijk incasseringsvermogen. Trema, 3, (pp. 108-110) (3 p.).
Zwart, T. (2006). Van Studiebeurzen naar vouchers: het Bidar-arrest als breekijzer voor de internationalisering van het hoger onderwijs. Thema, 1, (pp. 20-23) (4 p.).
Zwart, T. (30-05-2006). Zonder Nederlanderschap Geen Kamerlid. de Volkskrant (1 p.).
  2006 - Boekdelen / hoofdstukken
Zwart, T. (2006). Kamerleden mogen alles, altijd zeggen. Stoelendans met de macht (pp. 68-82) (15 p.). Den Haag: Tweede kamer der Staten-Generaal.
  2005 - Artikelen
Stapert, B. & Zwart, T. (2005). De Republikeinse verkiezingsoverwinning en het Amerikaanse Hooggerechtshof. Nederlands Juristenblad, (pp. 585-591) (7 p.).
Zwart, T. & Koopmans, T. (2005). The Relation between State and Religion in the Netherlands. European Review of Public Law, 1, (pp. 449-463) (15 p.).
  2005 - Boekdelen / hoofdstukken
Zwart, T. (2005). Standing to Raise Constitutional Issues in the Netherlands. In R. Kay (Eds.), Standing to Raise Constitutional Perspectives (pp. 341-365) (25 p.). Brussel: Bruylant, Al eerder opgenomen (2002) in een ander boek.
  2004 - Artikelen
Zwart, T. (2004). The Emergence of Personality Rights. European Review of Public Law, 15 (2), (pp. 919-925) (7 p.).
  2004 - Annotaties
Zwart, T. (28-03-2004). AB 2004, , ().
  2003 - Artikelen
Zwart, Tom & Goudappel, Flora (2003). Better safe than sorry: prevention and precaution in The Netherlands. European Review of Public Law, 15, (pp. 501-519) (18 p.).
Zwart, T. (2003). Comparing Standing Regimes from a Separation of Powers Perspective. Northern Ireland Legal Quarterly, 53 (4), (pp. 391-407) (17 p.).
Zwart, T. (2003). The General Administrative Law Act Put to the Test. European Review of Public Law, 2, (pp. 1173-1181) (9 p.).
  2003 - Boekdelen / hoofdstukken
Zwart, T. (2003). Independent Regulatory Agencies in the US. In T. Zwart & L. Verhey (Eds.), Agencies in European and Comparative Law (pp. 3-17) (15 p.). Antwerpen.
Zwart, T. (2003). Judicial Review of Agency Action. In T. Zwart & L. Verhey (Eds.), Agencies in European and Comparative Law (pp. 171-178) (8 p.). Antwerpen.
  2003 - Boekredactie
Zwart, Tom & Verhey, Luc (2003). Agencies in European and comparative law. (179 p.). Intersentia.
  2003 - Boekbesprekingen
Zwart, T. (2003). Boekbespreking. Journal of Law and Society, 30, (pp. 332-337) (6 p.).
  2003 - Annotaties
Zwart, T. (12-12-2003). AB 2004, , ().
  2002 - Artikelen
Zwart, T. (2002). The Added Value of the Charter to the Dutch Legal Order. European Review of Public Law, 14 (1), (pp. 611-628) (18 p.).
  2002 - Boekdelen / hoofdstukken
Zwart, T. (2002). Standing to raise constitutional issues in the Netherlands. In E.H. Hondius & C. Joustra (Eds.), Netherlands Reports to the Sixteenth International Congress of Comparative Law (pp. 345-374) (30 p.). Antwerpen: Intersentia, electronisch te vinden op http://www.ejcl.org/64/art64_20.html.
  2001 - Artikelen
Zwart, T. (2001). Going Dutch on Judicial Review: The tensions between Access to Justice and Separation of Powers in The Netherlands. European Review of Public Law, 1 (13), (pp. 543-565) (23 p.).
Zwart, Tom (2001). The evoluation of the role of the Judge in The Netherlands. European Review of Public Law, 13, (pp. 995-1005) (10 p.).
  2001 - Boeken
van Houten, M.L.P., Tappeiner, I.U., Zwart, T., Vermeulen, J., de Gier, A.A.J., van der Bij, J., Straathof, R. & Verberk, M. (2001). Algemeen bestuursrecht 2001: de ketenbenadering in de Awb. (123 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
de Gier, A.A.J., van Houten, M.L.P., Tappeiner, I.U., Vermeulen, J., Zwart, T., van der Bij, J., Straathof, R. & Verberk, M. (2001). De Ketenbenadering in de Awb. (121 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2001 - Boekdelen / hoofdstukken
Kummeling, H.R.B.M. & Zwart, T. (2001). Constitutioneel lapwerk: over de lotgevallen van voorstellen tot grondwetsherziening in de periode 1997 tot 2000. Publicaties van de staatsrechtkring (pp. 1-39) (39 p.). Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink.
  2000 - Artikelen
van Houten, M.L.P. & Zwart, T. (2000). Consequenties van de Awb voor het departement van SZW. Werkdocumenten / Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 149.
Zwart, T. & Goudappel, F.A.N.J. (2000). Judicial Review Exercised by Ordinary Courts and Administrative Courts in the Netherlands: a Comparison. European Review of Public Law, 12 (2), (pp. 665-680) (16 p.).
van Houten, M.L.P., Kummeling, H.R.B.M., Nehmelman, R. & Zwart, T. (2000). Reactie op het commentaar van Kortman en Van der Nat. RegelMaat, (pp. 37-40) (4 p.).
van Houten, M.L.P., Kummeling, H.R.B.M., Nehmelman, R., Mendelts, P. & Zwart, T. (2000). Reactie op het commentaar van Kortmann en Van der Nat. RegelMaat, (pp. 37-40) (4 p.).
Zwart, T. (2000). Wetgeven in de Rechtsstaat. Brood in reflectie, (pp. 74-79) (6 p.).
  1999 - Artikelen
Zwart, T. (1999). De Juridische Bescherming van Minderheden door de Raad van Europa. NJCM-Bulletin, 3, (pp. 336-357) (22 p.).
van Houten, M.L.P., Kummeling, H.R.B.M., Mendelts, P., Nehmelman, R. & Zwart, T. (1999). De staatkundige proefneming in de Grondwet. RegelMaat, 4/5, (pp. 175-181) (7 p.).
  1999 - Boeken
Zwart, Tom & Jongma, Marlies (1999). Het bestuursrecht als agenda voor het staatrecht. (201 p.). Staatsrechtkring.
  0 - Televisie- of radio-optredens
T. Zwart () Mensenrechten in China
^ naar boven
Gegenereerd op 2017-10-21 12:13:38

Zwart’s research focuses on issues related to human rights, courts (separation of powers), and public law from a comparative perspective. His publications in the area of human rights take as a point of departure the subsidiarity principle that is part of all major human rights instruments. It emphasises the need for a ‘bottom-up’ approach which stimulates the positive elements that already exist in every society, rather than forcing international norms on them ‘top down’. His Global Constitutional Justice project, which relies on such embedding of human rights, provides research support to constitutional courts in Central and Eastern Europe in the areas of comparative law and human rights. Northwestern University School of Law, Emory University School of Law, Vanderbilt University School of Law, the Russian School of Private Law and the Law Faculty of the University of Haifa are among the participants in this project.

Zwart is also in the process of setting up the so-called ‘matching values’ project, which looks for values in non-Western cultures, which can act as receptors for human rights principles. Underlying the project is the idea that non-Western cultures should neither be forced to accept human rights, nor be allowed to reject them out of hand as being ‘alien’. The project aims at by-passing the universalism versus relativism stalemate by seeking common ground between human rights and non-Western values. Several scholars and institutions, both in Africa and in Asia, have committed themselves to the project, including Tsinghua University in Beijing.

Gegenereerd op 2017-10-21 12:13:38

Zwart teaches courses on comparative constitutional and administrative law, comparative law, global law and human rights at Utrecht and universities abroad.

Together with his then Utrecht colleague Bart Stapert he developed the adversarial method of teaching, which involves two teachers taking opposite sides in a debate, while inviting the students to join and support them. This method is very well suited for teaching controversial issues, like the merits of ‘originalism’ and ‘living instrumentalism’ as means of constitutional interpretation in the U.S.

Zwart has developed a course on ‘judicial strategies’ which discusses strategic behaviour of courts vis-à-vis the political branches while relying on cases from ten jurisdictions. The course builds on insights from law and political science, in particular the work of Epstein and Knight on rational choice by judges.

In 2006 Zwart designed a transnational law program on the basis of the presumption that it is important for law students to familiarise themselves with a mix of legal systems, instead of focussing on one single jurisdiction from day one. The program has been adopted by a consortium consisting of the Universities of Utrecht and Trento, Washington University (St. Louis), Universidade Católica Portuguese and Queen’s University Belfast and it opened it doors in 2008.

Gegenereerd op 2017-10-21 12:13:38
Nevenfuncties

 
Strategic advisor of the Vereniging van Chinese Horeca Ondernemers (unenumerated) 

Chairman of the 'Stichting ter Bevordering van Politicologisch Onderzoek', since 1 September 2014 (unenumerated)

Member Supervisory Committee 'Convenant Aziatische Horeca' (unenumerated)

ICC recognised expert on forensic ethnology (unenumerated)

Convenor of the Cross-cultural Human Rights Network (unenumerated)

Gegenereerd op 2017-10-21 12:13:38
Volledige naam
Prof. dr. T. Zwart Contactgegevens
Achter Sint Pieter

Achter Sint Pieter 200
Kamer 1.34
3512 HT  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 8094
E-mail
t.zwart@uu.nl
Gegenereerd op 2017-10-21 12:13:38
Laatst bijgewerkt op 18-09-2017