Samenwerking Zonnepark A12 Bunnik bezegeld

Ook medewerkers UU en lokale gemeenschap kunnen meedoen

Energie Coöperatie Bunnik (ECB) en de Universiteit Utrecht (UU) starten komende zomer met de bouw van een zonneveld van 13 hectare ten zuiden van de A12 bij Bunnik. Hiervoor ondertekenden ze maandag 22 januari de samenwerkingsovereenkomst. Dit zonnepark wekt een hoeveelheid duurzame elektriciteit op die gelijk staat aan het verbruik van 5.000 huishoudens.

De Universiteit Utrecht wil in 2030 CO2-neutraal zijn. Verduurzaming kan voor een deel met zonne-energie. De UU maakt daarom gebruik van zonnepanelen op daken, zonnevelden en solarcarports. Om nu grote stappen te maken, gaat de UU de samenwerking aan met Energie Coöperatie Bunnik voor de aanleg en exploitatie van het zonnepark. De ECB heeft als missie om de lokale energietransitie in Bunnik en omgeving aan te jagen.  Afgelopen zomer tekende de UU een overeenkomst met zonneparkontwikkelaar IX Zon. Hiermee kreeg de UU de rechten om 50% van een groot zonneveld in Bunnik te bouwen en 30 jaar te exploiteren. De overige 50% was al in handen van de ECB. Bij de realisatie en exploitatie werken de UU en de Energie Coöperatie Bunnik intensief samen.

Samenwerkingsovereenkomst

In de samenwerkingsovereenkomst staan afspraken over hoe beide partijen het zonnepark gaan ontwikkelen en realiseren. Zo zijn er afspraken over gezamenlijke inkoop, het in gezamenlijkheid benaderen van stakeholders en over het aanleggen van de benodigde kabels naar het USP. Beide partijen werken al bijna een half jaar naar volle tevredenheid samen en zijn dan ook verheugd dit te mogen bestendigen in de samenwerkingsovereenkomst.   

Bijdrage aan energievoorziening op het USP

Het zonnepark ligt op ruim twee kilometer afstand van het Utrecht Science Park (USP) en wordt via een directe kabelverbinding aangesloten op het elektriciteitsnetwerk van het USP. Samen met de ECB zorgt de UU zo voor een essentiële bijdrage aan een duurzame energievoorziening van de regio. Als alles volgens planning verloopt, gaat het zonnepark begin 2025 duurzame energie opwekken. Het gehele zonnepark zal ruim 16 GWh aan duurzame energie opwekken. Dat staat gelijk aan het elektriciteitsverbruik van ruim 5000 huishoudens.

Meedoen met Zonnepark A12-Bunnik

Energie Coöperatie Bunnik wil het totale project niet alleen samen met de UU, maar ook samen met de lokale gemeenschap realiseren. Zo wekt de Bunnikse gemeenschap niet alleen een flinke hoeveelheid duurzame energie op haar grondgebied op, maar kan zij dit ook realiseren met lokale financiering en lokaal eigendom. Zo blijven niet alleen de lasten maar ook de lusten van dit project lokaal. Door middel van crowdfunding kunnen geïnteresseerden participeren in het project en delen in de winstuitkering. Ook medewerkers van de Universiteit Utrecht kunnen meedoen. Zij kunnen straks dubbel profiteren: als verbruiker van zonnestroom op de werkplek en als investeerder in een lokaal duurzaam project.

Meer informatie

Over het Zonnepark A12-Bunnik.