Universiteit Utrecht tekent voor groot zonneveld in Bunnik

In één stap van 3% naar 20% eigen zonne-energie

De Universiteit Utrecht (UU) wil in 2030 CO2-neutraal zijn. Verduurzaming kan voor een deel met zonne-energie. De meeste gebouwen zijn daarom voorzien van zonnepanelen. Om grote stappen te kunnen maken zijn ook grotere veldopstellingen van zonnepanelen nodig. Deze passen fysiek niet in het Utrecht Science Park (USP). Daarom tekende de UU vandaag een overeenkomst met zonneparkontwikkelaar IX Zon voor de rechten om 50% van een groot zonneveld in Bunnik te bouwen en 30 jaar te exploiteren.

Oplossing buiten de campus

De energievoorziening van de UU beslaat 65% van de totale CO2-voetafdruk van de universiteit. Verduurzaming kan voor een deel met zonne-energie: zo zijn er al veel zonnepanelen op daken en carports aangebracht. De universiteit gaat serieus om met het reduceren van onze CO2-uitstoot, aldus Margot van der Starre, vicevoorzitter van het College van Bestuur. Daar doen we alles aan en daar hoort ook het zoeken naar oplossingen buiten de campus bij. Het zonneveld in Bunnik is zo’n oplossing. Een kans die we daarom met beide handen aangrijpen.

Directe aansluiting op eigen netwerk

Zonneparkontwikkelaar IX Zon biedt na vier jaar ontwikkeling een ready to build zonnepark aan op ruim twee kilometer afstand van het USP. Dit zonnepark kan via een directe verbinding worden aangesloten op het elektriciteitsnetwerk van het USP. Daarmee wordt een financieel interessante zonne-energieproductie-installatie toegevoegd aan de duurzame energieproductie van de UU, vergelijkbaar met een zonnepark ontwikkeld op eigen terrein. Hiermee stijgt het aandeel eigen zonne-energie in één stap van ca. 3% naar ca. 20% van de huidige elektriciteitsvraag van de UU.

Hiermee stijgt het aandeel eigen zonne-energie in één stap van ca. 3% naar ca. 20% van de huidige elektriciteitsvraag.

Er is berekend dat het UU-deel van de zonneweide circa 8 miljoen kilowattuur per jaar opwekt. Dit betekent dat we ook aanzienlijk minder afhankelijk worden van onze warmtekrachtcentrale voor het opwekken van stroom. En dus minder gas nodig hebben, laat Van der Starre weten.

Tamara Luiken, studentlid van de commissie Financiën, Huisvesting, ICT en Duurzaamheid in de Universiteitsraad, heeft zich de afgelopen tijd samen met collega’s hard gemaakt voor het zonneveld: We zijn ontzettend blij met deze ontwikkeling. Binnen de duurzame ambities van de UU is dit zonneveld een mooie stap vooruit.

Landschappelijke inpassing (versie 1.4, zie zonneparka12bunnik.nl)

Exploitatie

Bij de exploitatie zal worden samengewerkt met de Energie Coöperatie Bunnik (ECB). De Universiteit Utrecht gaat zelf zonnepanelen plaatsen op het terrein. Hoeveel dat er worden, is afhankelijk van het formaat zonnepaneel dat gekozen wordt.

Over Zonnepark A12-Bunnik

Als alles volgens planning verloopt, gaat het zonnepark begin 2025 duurzame energie opwekken. Er kan dan met het gehele zonnepark – waarvan de UU dus de helft gaat exploiteren - ruim 16 GWh aan duurzame energie worden opgewekt. Dat is voldoende om ruim 4200 huishoudens van stroom te voorzien. Het eerste plan voor dit project werd eind 2020 met de gemeente besproken. Na een uitgebreid participatieproces waarbij de inpassing van het toekomstige zonnepark werd besproken met omwonenden, is in september 2021 een omgevingsvergunning aangevraagd bij de gemeente. Deze is uiteindelijk toegekend in september 2022. Vanwege de netcongestie in de regio Utrecht was het echter nog onduidelijk wanneer er op het elektriciteitsnet capaciteit beschikbaar zou zijn om het zonnepark aan te sluiten. Eind november 2022 kwam van Stedin het goede nieuws dat die capaciteit nu op korte termijn beschikbaar zou komen.