17 maart 2017

Rob van Gerwen in het Reformatorisch Dagblad over waarde van kunst

Op 16 maart gaf kunstfilosoof dr. Rob van Gerwen (Filosofie) de lezing 'Het cruciale belang van kunst voor een cultuur'. Het Reformatorisch Dagblad publiceerde een samenvatting van de lezing.

Dr. Rob van Gerwen
Dr. Rob van Gerwen

Volgens Van Gerwen is kunst bewerkelijk en is het van groot belang dat het in rust ervaren kan worden door de kijker. Bij kunst draait het volgens hem om subjectieve waarneming en de artistieke verdienste van het werk zelf, en niet om de waarheid van het onderwerp, zoals in de journalistiek vaak wel het geval is. Kunsten doen veel méér dan waarheid overbrengen.

Samen kijken en samenleven

Van Gerwen pleit dan ook voor een autonome en esthetische kunstopvatting: kunst moet aan haar eigen merites voldoen, en bovenal de kunstbeschouwer een esthetische ervaring bezorgen. Die ervaring is uiterst subjectief, een ander hoeft jouw waarneming immers niet te delen. Daarmee is kunst net zo kwetsbaar als menselijk contact kan zijn, volgens de kunstfilosoof: "De kwetsbaarheid van de esthetische beschouwing van kunst, en die van het elkaar aankijken – daar draait het allemaal om in de levens die we leiden." We moeten onze subjectieve ervaringen delen, om samen te kunnen leven, zegt Van Gerwen.