Dr. Rob van Gerwen

Universitair docent
Praktische filosofie
Ethiek Instituut
r.c.h.m.vangerwen@uu.nl

Op zijn websites vindt u een volledig overzicht van de publicaties van Rob van Gerwen, alsook van zijn voordrachten, interviews, en bijdragen aan redacties van tijdschriften (een groot aantal is beschikbaar om te downloaden).

Daarnaast vindt u daar een archief van zijn onderwijs, inclusief nu lopende cursussen, en volledige beschrijvingen daarvan (toegankelijk via het menu aldaar).

Rob van Gerwen onderhoudt een Twitter-account en een weblog.


Zullen we contact houden. Hoe we de geest uit ons wereldbeeld verwijderen. Klement, Utrecht, 2018.

Moderne filosofen over kunst. Klement, 2017, 2e ed.

Richard Wollheim on the Art of Painting Art As Representation and Expression. Cambridge University Press, 2001