Religiewetenschapper Birgit Meyer krijgt NWO-Spinozapremie

Hoogste wetenschappelijke onderscheiding in Nederland

Prof. dr. Birgit Meyer. Foto: Ed van Rijswijk
Prof. dr. Birgit Meyer - Foto: Ed van Rijswijk

Birgit Meyer, hoogleraar Religiewetenschap aan de Universiteit Utrecht, heeft van NWO de Spinozapremie gekregen. Deze prijs is een eerbetoon voor het wetenschappelijke werk van Meyer, en bestaat uit 2,5 miljoen euro voor verder wetenschappelijk onderzoek. De Spinozapremie is de hoogste wetenschappelijke onderscheiding in Nederland.

Vanuit haar achtergrond als cultureel antropoloog doet Meyer onderzoek naar geloof en religie. Ze onderzoekt religie in haar sociale context, waarbij ze invalshoeken uit de religiewetenschap, antropologie, filosofie en mediastudies combineert. Het verbinden van vakgebieden die voorheen los van elkaar stonden, heeft Meyer grote internationale waardering opgeleverd.

Veranderende rol van religie

Meyers meest recente onderzoek richt zich vooral op de samenhang tussen media, zintuiglijke ervaring, materiële cultuur en de aanwezigheid van religie in het publieke domein. Ze streeft ernaar om de veranderende rol van religie in onze tijd te begrijpen en te laten zien dat wetenschappelijk onderzoek naar religie cruciaal is voor een beter begrip van onze wereld in het begin van de 21ste eeuw.

Meyers onderzoek opent een nieuwe, veelbelovende richting van religieonderzoek, die onder andere kan helpen om de hernieuwde en wereldwijde belangstelling voor religie (bijvoorbeeld de islam, maar ook nieuwe vormen van christendom, zoals de succesvolle Pinksterbeweging in Afrika) te duiden.

Prof. dr. Birgit Meyer

In 2011 werd Birgit Meyer hoogleraar Religiewetenschap aan de Universiteit Utrecht. Sinds 2007 is zij lid van de Koninklijke Academie van Wetenschappen. In april 2015 kreeg ze de prestigieuze Prijs voor de Akademiehoogleraar van de KNAW. In 2011 kende de Alexander von Humboldt Stiftung in Duitsland haar de Anneliese Maier Forschungspreis toe. Meyer is co-editor van het internationale tijdschrift Material Religion en vicevoorzitter van het International African Institute.

Bekijk de academische loopbaan van Birgit Meyer.

Birgit Meyer receives the Spinoza Prize 2015
Birgit Meyer spreekt haar dankwoord uit. Foto: Andrea van Leerdam
Marjan Oudeman, cvb
Mr. Marjan Oudeman

Nieuwe inhoud en richting

Marjan Oudeman, collegevoorzitter van de Universiteit Utrecht, feliciteert Meyer met haar prijs:

“We zijn ontzettend trots op Birgit Meyer. Birgit behoort binnen haar vakgebied tot de internationale top. De kracht van haar onderzoek naar de rol van religie wereldwijd, is het interdisciplinaire karakter ervan. Ze kijkt niet alleen als cultureel antropoloog en religiewetenschapper naar religie, maar verbindt daar ook andere vakgebieden aan, zoals mediastudies en filosofie. Op deze manier levert ze een belangrijke bijdrage in het geven van nieuwe inhoud en richting aan religiewetenschappen, in een tijd van ontkerkelijking enerzijds en de herleving van religieuze overtuigingen anderzijds. Doordat ze haar onderzoek vanuit verschillende invalshoeken benadert, lukt het haar om aan te sluiten bij actuele maatschappelijke vraagstukken."

NWO-Spinozapremie

NWO kent de Spinozapremies jaarlijks toe aan in Nederland werkzame onderzoekers die naar internationale maatstaven tot de allerbesten van hun vakgebied behoren. Naast Birgit Meyer krijgen dit jaar ook organisch chemicus René Janssen (Eindhoven), statisticus Aad van der Vaart (Leiden) en humaan geneticus Ciska Wijmenga (Groningen) een Spinozapremie.