Prijs voor Akademiehoogleraar van de KNAW

Birgit Meyer ontvangt miljoen euro voor onderzoek

Prof. dr. Birgit Meyer
prof. dr. Birgit Meyer

Birgit Meyer, hoogleraar Religiewetenschap aan de Universiteit Utrecht, ontvangt van de KNAW de Prijs voor de Akademiehoogleraar. Zij krijgt een bedrag van een miljoen euro, te besteden aan een wetenschappelijk doel naar keuze. De prijs bekroont het oeuvre van onderzoekers tussen de 54 en 59 jaar oud die hebben bewezen binnen hun vakgebied te behoren tot de wereldtop.

Prof. dr. Birgit Meyer (55) bestudeert de rol van godsdienst vanuit een sociaal-cultureel, mondiaal en materieel perspectief. Kenmerkend voor haar invalshoek is het combineren van religiewetenschappelijke en cultureel-antropologische benaderingen. In haar werk laat ze zien dat grondige kennis van religie belangrijk is voor een beter begrip van de wereld. Ze helpt zo mee om religiewetenschappen een nieuwe inhoud en richting te geven in een tijd van ontkerkelijking enerzijds en de revitalisering van religieuze overtuigingen anderzijds.

Afrikaanse christendom

Veel van Meyers werk heeft betrekking op Afrika. Zo wist ze met haar onderzoek de dominante rol van ‘Satan’ in veel varianten van Afrikaans christendom te herleiden tot activiteiten van negentiende-eeuwse westerse zendelingen, die lokale geesten en goden als onder de christelijke duivel opererende demonen zagen. Ze toonde aan dat opkomende religieuze stromingen zoals Pinksterbewegingen in Afrikaanse landen individualisme bevorderen en de traditioneel sterke familieverbanden doen verwateren. Meyer is pleitbezorger van een 'materiële' benadering van religie, met als centrale invalshoeken het lichaam, objecten en beelden, en oude en nieuwe media.

Groot internationaal netwerk

Meyer heeft gedurende haar wetenschappelijke loopbaan een groot internationaal netwerk opgebouwd, wat zich vertaald heeft in een reeks internationale samenwerkingsprojecten met wetenschappers in Europa, Afrika en Noord-Amerika. Ze neemt nu deel aan drie internationale onderzoeksverbanden met collega’s uit België, Duitsland, Portugal en het Verenigde Koninkrijk.

Publicaties

Meyer publiceerde een groot aantal invloedrijke artikelen en hoofdstukken op het gebied van de religiewetenschappen én dat van bijvoorbeeld Afrikastudies, mediastudies, visuele cultuur, en antropologie.

Meyer is sinds 2007 lid van de KNAW. Ze is vicevoorzitter van het International African Institutein Londen en kreeg in 2012 de prestigieuze Anneliese Maier Forschungspreis van de Alexander von Humboldt Stiftung in Duitsland. Van april tot juni 2015 is zij fellow aan het Centre for Advanced Study in Oslo.

Twee prijzen

De KNAW kent jaarlijks twee van deze prijzen toe: één onderzoeker uit de sociale of geesteswetenschappen en één onderzoeker uit de natuurwetenschappen, de technische wetenschappen of de levenswetenschappen. De andere prijs gaat naar prof. dr. Cees Dekker, hoogleraar Moleculaire biofysica aan de Technische Universiteit Delft. De twee winnaars zijn geselecteerd door een internationale jury die werd samengesteld door de KNAW. De prijzen worden op 25 juni aanstaande uitgereikt in het Amsterdamse Trippenhuis, de thuisbasis van de KNAW.

Media-aandacht

Diverse media besteedden aandacht aan de toekenning van de Prijs Akademiehoogleraren, onder andere nu.nl, Trouw, Telegraaf, RTV UtrechtReformatorisch Dagblad.

Meer informatie

KNAW: Irene van Houten, (020) 551 0733, communicatie@bureau.knaw.nl
Universiteit Utrecht: Perscommunicatie, (030) 253 3550, perscommunicatie@uu.nl