11 september 2019

Publicatie essaybundel 'Ondernemen in de open samenleving'

Prof. dr. Rutger Claassen en Prof. dr. Judith van Erp, beiden verbonden aan het IOS Platform Markets and Corporations in Open Societies, brengen deze maand de essaybundel ‘Ondernemen in de open samenleving’ uit. In deze bundel verkennen zij samen met een vijftal andere auteurs, de kansen, maar ook de schaduwkanten van de constant ontwikkelende 'open samenleving'.

De open samenleving als nieuwe realiteit
Internationale markten zijn de afgelopen decennia sterk mondiaal ontwikkeld en veel bedrijven zijn in deze geglobaliseerde context uitgegroeid tot belangrijke, quasi-politieke spelers. De stormachtige economische ontwikkeling biedt kansen en welvaart aan velen, maar kent ook schaduwkanten; van milieuschade tot belastingontwijking. Om vat te krijgen op deze nieuwe realiteit verkennen de auteurs in hun boek het idee van de ‘open samenleving’.

De open samenleving naar het ideaal van Popper, waarin mensen de vrijheid hebben om hun mening uit te drukken, initiatief te nemen en elkaar tegen te spreken, wordt gezien als de grondslag voor vrijheid, welvaart en vooruitgang. Maar heeft de toegenomen openheid van markten de open samenleving als politiek ideaal wel dichterbij gebracht? De auteurs werpen vanuit verschillende perspectieven een kritisch licht op de bedreigingen die voortvloeien uit mondiale markten en de toegenomen macht van ondernemingen. Ze stellen óók de vraag of het gedachtegoed van de open samenleving inspiratie kan bieden bij het tegengaan van die bedreigingen. Kunnen nieuwe vormen en interpretaties van ‘openheid’ worden gevonden, die tegenwicht bieden tegen de excessen van de vrijemarkteconomie?

Open access
De bundel is binnenkort open access beschikbaar via het Utrecht University Repository, en een fysiek exemplaar zal worden opgenomen in de collectie van de Universiteitsbibliotheek. Wil je het boek (voor)bestellen? Dat kan via de website van Boombestuurskunde. De officiële presentatie vindt plaats tijden de break-out sessie van het platform op de IOS Toogdag 2019.