Presentaties van onderzoekers familierecht op de Institutions for Conflict Resolution (COI) Conferentie 2023

Op 28 en 29 september 2023 vond de Institutions for Conflict Resolution (COI) Conferentie plaats met als thema ‘Towards institutional approaches to conflict prevention and resolution’. Vanuit Utrecht Centre for European Research into Family Law (UCERF) waren op deze conferentie veel onderzoekers aanwezig.

UCERF-onderzoekers Maaike Huijzer en Wendy Schrama presenteerden over hun analyse van Hoge Raad-zaken in het familierecht die in 2022 gewezen zijn. Er komen veel interessante gegevens naar voren. Een paar voorbeelden: zo blijkt 70 procent van de 42 zaken gerelateerd te zijn aan scheiding en is een aanzienlijk deel daarvan een alimentatiezaak die zelden tot succes leidt. In Conclusies van de Advocaat Generaal wordt weinig verwezen naar internationale bronnen en in slechts in 13 van de 40 zaken speelt art. 81 RO geen rol. In dezelfde panel sprak Charlotte Mol over de methode van haar interdisciplinaire literatuuronderzoek naar kinderparticipatie in familierechtszaken en specifiek het gebruik van machine-learning daarbij.
 
Christina Jeppesen de Boer en Wendy Schrama gaven een presentatie over het onderzoek dat zij verrichten naar de Pilot gezamenlijke toegang scheiding. Voorlopige resultaten laten zien dat het aantal zaken tot nu kleiner is dan verwacht en dat er echt veel tijd nodig is om een nieuwe werkwijze echt een plek te geven. De geschillen tussen ouders gaan vaak over kindgerelateerde onderwerpen. Vaak wordt er een oplossing bereikt tussen de ouders. In 2024 zal een tussenevaluatie verschijnen.

Lorena Sosa en Marjolein van den Brink namen deel in het panel getiteld ‘Gender Rights and Violence’. Lorena heeft haar onderzoek naar welke stemmen gehoord worden en welke juridische principes vormgeven aan het de conflictoplossing als de mening van ouders en kinderen verschillen over genderidentiteit in Nederland en Argentinië gepresenteerd. Marjolein presenteerde haar paper over de rol van het recht in het conflict dat kan ontstaan als transgenderpersonen ruimtes gebruiken die alleen voor vrouwen bedoeld zijn. Ze onderzocht dat met Peter Dunne (Bristol University) en droeg verschillende juridische oplossingen aan die mensenrechten waarborgen.