Dr. Marjolein van den Brink
m.vandenbrink@uu.nl
Gegenereerd op 2017-11-18 18:30:30


Profiel

Marjolein van den Brink is sinds 2000 verbonden aan het departement Rechtsgeleerdheid. Ze werkt bij het Netherlands Institute of Human Rights (SIM), onderdeel van de afdeling Internationaal en Europees Recht (IER). Ze maakt daarnaast deel uit van het onderzoeksprogramma Familie & Recht (UCERF), en ze is lid van de Onderzoeksschool Rechten van de Mens.

aandachtsgebieden: mensenrechten, gender (cis & LGBTI), personen- en familierecht, multiculturaliteit & rechtspluralisme, gelijkheid en non-discriminatie, kwetsbare groepen.

Gegenereerd op 2017-11-18 18:30:30
Curriculum vitae

Tussen 2001 en 2010 combineerde ze haar universitaire werk met een lidmaatschap van de (nationale) Commissie gelijke behandeling in Utrecht (nu het College voor de Rechten van de Mens). Eerder werkte ze onder meer bij de Universiteit Leiden en voor de Emancipatieraad in Den Haag, een adviesraad van de Nederlandse regering.
    Tussen 1996 en 2001 was ze redactielid van Nemesis, tijdschrift voor vrouw en recht, en tussen 2006 en 2009 maakte ze deel uit van de redactie van het interdisciplinaire Tijdschrift voor Genderstudies. 
    In 2006 verdedigde ze haar proefschrift getiteld Moeders in de mainstream, een genderanalyse van het werk van het VN-Kinderrechtencomité. Het zwaartepunt van dit onderzoek lag op de effecten van de aanbevelingen van het comité op de positie van ouders in termen van gender (Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2006).
    Zij heeft gepubliceerd over uiteenlopende onderwerpen, waaronder mensenrechten van vrouwen, transgenders en recht, de (ir)relevantie van sekse als juridische categorie, onbetaalde zorg als juridisch vraagstuk, een genderanalyse van staatssouvereiniteit, en het accommoderen van geloofsuitingen.
    Zij doet op dit moment, alleen of samen collega’s, onderzoek naar LGBT-rechten (gender identiteit, voortplanting, ouderschap), naar de 'framing' van besnijdenis m/v, en naar sport, gender & mensenrechten.

Gegenereerd op 2017-11-18 18:30:30
Alle publicaties
  2018 - Invited talk
van den Brink, M. (2018) Invited speaker XIX ISA World Congress of Sociology Toronto (15-07-2018 - 21-07-2018) Human rights and gender identity registration: examining relationships between claims of (sexual) citizens and global justice
  2017 - Boekdelen / hoofdstukken
van den Brink, M. (2017). “The ligitimate aim of harmonising body and soul” Changing legal gender - Family life and human rights. In K. Boele-Woelki & A. Fuchs (Eds.), Same-sex relationships and beyond. Gender matters in the EU (pp. 231-248). Intersentia.
  2017 - Annotaties
  2017 - Websites / portals
  2017 - Conference
van den Brink, M. (05-09-2017) Participant Summer School on Gender and Alterity Geneva (28-08-2017 - 08-09-2017) Are women’s rights LGBTI rights? Are LGBTI rights women’s rights? A legal perspective Human Rights, lecture and panel member
  2017 - Workshop, seminar, course
van den Brink, M. (2017) Participant Gender-related Dimensions of Disasters in a Changing Climate Utrecht (16-10-2017) organisation seminar and masterclass with keynote speach from CEDAW-member Hilary Gbedemah
  2017 - Publication peer-review
van den Brink, M. (2017) Peer reviewer Gale (Publisher) review of book chapter for undergraduate law series
van den Brink, M. (2017) Peer reviewer International Journal of Human Rights (Journal)
van den Brink, M. () Peer reviewer Netherlands Quarterly of Human Rights (Journal)
van den Brink, M. () Peer reviewer Tijdschrift voor Genderstudies (Journal)
van den Brink, M. (2017) Peer reviewer Tijdschrift voor Seksuologie (Journal)
  2017 - Invited talk
van den Brink, M. (23-03-2017) Invited speaker annual conference International Academy of Family Lawyers (European Chapter) Lisbon (22-03-2017 - 25-03-2017) ‘“Help! My father is my mother?” Legal gender, family life and human rights
van den Brink, M. (2017) Invited speaker Institutions for Open societies Utrecht (29-05-2017) Gender identity registration and human rights effects
van den Brink, M. (2017) Invited speaker lecture series Utrecht University Molengraaff Dispuut (28-02-2017) Genderidentiteit: nationale en internationale ontwikkelingen
van den Brink, M. (2017) Invited speaker The (In)Visibility of Transgender Refugees and Migrants Utrecht (06-02-2017) The gender of immigrants & refugees in the Netherlands: a Dutch treat?
van den Brink, M. (2017) Invited speaker Internationale Vrouwendag Nijmegen (08-03-2017) Vrouwenrechten zijn mensenrechten!
  2017 - Visiting an external academic institution
van den Brink, M. (2017) Visiting researcher Cambridge Family Law Centre
  2016 - Artikelen
van den Brink, M. (2016). Mag het een hokje meer zijn? Ontwikkelingen rond sekseregistratie. Ars aequi (AA20160774), (pp. 774-780) (7 p.).
  2016 - Conference
van den Brink, M. (19-04-2016) Participant Same-sex relationships in the EU - caught between a rock and a hard place Hamburg (18-04-2016 - 19-04-2016) Panel member round table on '(ir)relevance of the sex as a legal category'
van den Brink, M. (21-04-2016) Chair UCERF symposium over actuele ontwikkelingen in het familierecht Utrecht (10-04-2014)
  2016 - Workshop, seminar, course
van den Brink, M. (06-06-2016) Chair Current reflections on EU anti-discrimination law Trier (06-06-2016 - 07-06-2016) Session chair
van den Brink, M. (10-06-2016) Chair Doing Gender in the Netherlands: TRANS* approaches, methods & concepts Leiden (10-06-2016) Workshop moderator: 'Breaking Down the Hegemony of Motherhood'
van den Brink, M. (21-10-2016) Organiser International expert seminar on the GIRARE project Utrecht (21-10-2016) Organised together with Christine Quinan (UU)
  2016 - Publication peer-review
van den Brink, M. (2016) Peer reviewer Springer (Publisher) review of book proposal for Springer Australia
van den Brink, M. (2016 2017) Peer reviewer Utrecht Law Review (Journal)
  2016 - Invited talk
van den Brink, M. (19-04-2016) Invited speaker Same-sex relationships in the EU - caught between a rock and a hard place Hamburg (18-04-2016 - 19-04-2016) '(Prohibition to) change of gender, sterilisation, and divorce requirements: transgender and human rights'
van den Brink, M. (13-09-2016) Invited speaker Farewell symposium Rikki Holtmaat: 'From formal equality to transformative equality: the road to "other law" according to Holtmaat?' Leiden (13-09-2016)
van den Brink, M. (27-09-2016) Invited speaker Erasmus University Rotterdam 'Homorechten = mensenrechten?'
van den Brink, M. (06-06-2016) Invited speaker Current reflections on EU anti-discrimination law Trier (06-06-2016 - 07-06-2016) Lecture 'Gender identity and registration of sex by public authorities'
van den Brink, M. (07-07-2016) Invited speaker Conference on Culture, Dispute Resolution and the Modernised Family London (06-07-2016 - 08-07-2016) 'Legal gender identity and the law of parentage'
van den Brink, M. (27-05-2016) Invited speaker 1st International Congress on Gender Studies Lisbon (25-05-2016 - 27-05-2016) Paper presentation '"X marks the spot", Expanding gender options in travel documents'
van den Brink, M. (03-09-2016) Invited speaker The 2016 AHRI Human Rights Research Conference Utrecht (02-09-2016 - 03-09-2016) Paper presented: 'Ideals and Idea: Local challenges to the binary conception of sex', presented by co-author Elif Erken, in panel on: 'Intersectionality and discrimination - The global and the local'
van den Brink, M. (04-02-2016) Invited speaker 3rd Equal is not enough conference Antwerp (04-02-2015 - 06-02-2016) Presentation on 'What’s sex got to do with it?' together with Jet Tigchelaar
van den Brink, M. (2016) Invited speaker ERA (Trier) (21-11-2016) The legal framework on gender equality
  2016 - Membership of committee
van den Brink, M. () Member Ghent University (External organisation) Lid doctoraatsbegeleidingscommissie Pieter Cannoot
  2015 - Artikelen
van den Brink, M. & Tigchelaar, H. (2015). Gender identity and registration of sex by public authorities. European Equality Law Review (2), (pp. 29-40).
Tigchelaar, H., van den Brink, M. & Reuss, P. (2015). Out of the Box? Domestic and Private International Law Aspects of Gender Registration. European Journal of Law Reform, 17 (2), (pp. 283-293).
  2015 - Boekdelen / hoofdstukken
van den Brink, M. (2015). De X-factor: genderidentiteit en geslachtsregistratie. In Katharina Boele-Woelki & Merel Jonker (Eds.), Actuele ontwikkelingen in het familierecht - Negende UCERF symposium (pp. 11-22). Nijmegen: Ars Aequi Libri.
van den Brink, M., Burri, S.D. & Goldschmidt, J.E. (2015). Introduction. In Marjolein van den Brink, Susanne Burri & Jenny Goldschmidt (Eds.), Equality and human rights: nothing but trouble? Liber amicorum Titia Loenen (pp. 1-18). Utrecht: SIM/Universiteit Utrecht.
Tigchelaar, H. & van den Brink, M. (2015). Over de schouders van ouders: een interne vergelijking van het Nederlandse overheidsbeleid ten aanzien van besnijdenis j/m. In Katharina Boele-Woelki & Susanne Burri (Eds.), De rol van de staat in familierelaties: meer of minder? (pp. 137-167). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Tigchelaar, H. & van den Brink, M. (2015). The equality of the (non) trans-parent: women who father children. In Marjolein van den Brink, Susanne Burri & Jenny Goldschmidt (Eds.), Equality and human rights: nothing but trouble? (pp. 247-260). Utrecht: SIM/Universiteit Utrecht.
  2015 - Boekredactie
van den Brink, M., Burri, S.D. & Goldschmidt, J.E. (2015). Equality and human rights: nothing but trouble? Liber amicorum Titia Loenen. (414 p.). Utrecht: SIM/Universiteit Utrecht.
  2015 - Annotaties
van den Brink, M. & Terlouw, Ashley (2015). Noot bij Centrale Raad van Beroep, 14 april 2015, nr. 14/2767 WWB e.v., ECLI:NL:CRVB:2015:1228.
  2015 - Conference
van den Brink, M. (13-03-2015) Organiser M/V en verder: sekseregistratie en de juridische positie van transgenders Utrecht (13-03-2015) Organisatie en inleiding met Jet Tigchelaar
  2015 - Invited talk
van den Brink, M. (21-01-2015) Invited speaker Interaction between Legal Systems. Room for Reflection Leiden (21-01-2015 - 23-01-2015) 'Brand-new Dutch family law? Some human rights issues' in the workshop 'Children and families in the 21st century: starting with a blank state' organised by Machteld Vonk
van den Brink, M. (23-01-2015) Invited speaker EDGES Stakeholders Conference: 'The politics of gendered difference, civil rights and the workplace' Utrecht (23-01-2015)
van den Brink, M. (20-05-2015) Invited speaker Utrecht University LGBTI & Mensenrechten
van den Brink, M. (04-06-2015) Invited speaker CHOICE LGBTI's Human Rights
van den Brink, M. (13-06-2015) Invited speaker European Conference on Politics and Gender Uppsala (11-06-2015 - 13-06-2015) Panel Discussant in 'A Transtribal Panel on Norm Diffusion'
van den Brink, M. (19-02-2015) Invited speaker Politeia Rechtstheoretische lezing over het gelijkheidsbeginsel
van den Brink, M. (28-05-2015) Invited speaker Rondetafelgesprek n.a.v. beleidsreactie Minister van Veiligheid & Justitie op het rapport M/V en verder (28-05-2015)
van den Brink, M. (05-02-2015) Invited speaker European Conference on Equal Opportunities ‘Equal is not enough’, Policy Research Center on Equal Opportunities, Univeristy of Antwerp Antwerp, Belgium (13-01-2006) 'What's sex got to do with it?' with Jet Tigchelaar
van den Brink, M. (10-06-2015) Invited speaker Summer School on Women, Peace and Security (08-06-2015 - 19-06-2015) Women's human rights & culture
  2014 - Boeken
Tigchelaar, H. & van den Brink, M. (2014). M/V en verder. Sekseregistratie door de overheid en de juridische positie van transgenders. (239 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2014 - Boekdelen / hoofdstukken
van den Brink, Marjolein (2014). Ongeschikt / x Geschikt voor het ouderschap. Het Beste Idee van 2014 (pp. 134-135). Uitgeverij De Wereld.
  2014 - Conference
van den Brink, M. (02-09-2014) Participant UCERF expert meeting Utrecht (02-09-2014) Paper presentation at UCERF expert meeting, Utrecht Law School. Title paper: ‘Over de schouders van ouders. Een interne rechtsvergelijking en analyse van het Nederlandse overheidsbeleid ten aanzien van besnijdenis j/m’.
  2014 - Workshop, seminar, course
van den Brink, M. (01-07-2014) Organiser Afscheid J. Goldschmidt Utrecht (01-07-2014) Afscheid J. Goldschmidt<br/><br/>Voorzitter en Mede-organisator
  2014 - Invited talk
van den Brink, M. (02-06-2014) Invited speaker Academy of European Law Current Reflections on EU Gender Equality Law
van den Brink, M. (18-09-2014) Invited speaker Escuela Judicial, organised by ERA; post academic teaching series for judges in EU countries Barcelona (18-09-2014) Guest Lecture ‘Introduction to EU gender equality legislation and key concepts’
van den Brink, M. (23-09-2014) Invited speaker Erasmus University Rotterdam Guest lecture, interdisciplinary course on Human Rights in a Pluriform Society, lecture on: Gay Rights as Human Rights
van den Brink, M. (11-11-2014) Invited speaker European Inter University Centre Guest Lectures on sex, gender & human rights
van den Brink, M. (23-04-2014) Invited speaker Brno University of Technology Guest lectures: Family Law Lecture Series
van den Brink, M. (11-12-2014) Invited speaker Gastcollege SBR mastervak Algemene leerstukken grondrechten (11-12-2014) Het gelijkheidsbeginsel
van den Brink, M. (16-05-2014) Invited speaker LUCAS Conference on ‘Legal Bodies (Corpus/ Persona/ Communitas): Personhood in Law, Literature and the Arts’ (16-05-2014)
van den Brink, M. (13-11-2014) Invited speaker Lustrumcongres Vereniging voor Vrouw en Recht Clara Wichmann, “Recht zonder m/v?” Utrecht (13-11-2014) Panellid bij Lustrumcongres Vereniging voor Vrouw en Recht Clara Wichmann, “Recht zonder m/v?”, Over het afschaffen van sekse als juridische categorie, Utrecht.
van den Brink, M. (19-12-2014) Keynote speaker Seminar Judicial Practice and Civil Participation: Anti Employment Discrimination Legislation, organised by ACTogether Guangzhou (19-12-2014)
  2014 - Membership of committee
van den Brink, M. (2014) Chair Werkgroep Feminism and International Law (een onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Internationaal Recht) (External organisation) Voorzitter Werkgroep "Feminism and International Law" (een onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Internationaal Recht)
  2013 - Artikelen
van den Brink, M. (2013). Gender in European and International Law [editorial]. Merkourios, 29 (77), (pp. 1-3) (3 p.).
  2013 - Boekdelen / hoofdstukken
van den Brink, M. (2013). The CEDAW after all these years: firmly rooted in Dutch clay?. In A. Hellum & H. Sinding Aasen (Eds.), Women’s Human rights. CEDAW in International, Regional and National Law (pp. 482-510) (29 p.). Cambridge: Cambridge University Press.
van den Brink, M. (2013). The Legal Protection of Women's Social Rights in the Netherlands: Pregnancy and Maternity. In Li Xixia & Lidija R. Basta Fleiner (Eds.), Protection of Women's Social Rights: from International and Domestic Law Perspectives, Volume I (pp. 461-474) (14 p.). China, Beijing: Social Sciences Academic Press.
  2013 - Invited talk
van den Brink, M. (12-02-2013) Invited speaker Inleiding voor JSVU & Zweedse gaststudenten (Utrecht) (12-01-2013) Gender & Human Rights
van den Brink, M. (11-04-2013) Invited speaker ASA International Law (UvA) (Amsterdam) (11-01-2013) Gender stereotypes, gender equality and human rights
van den Brink, M. (2013) Invited speaker Gastcollegeserie voor E.MA, European Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation (Venetië) (01-01-2013) Gender, religion, human rights
van den Brink, M. (22-04-2013) Invited speaker Inleiding voor ERA (bijscholing juridische professionals uit EU) (Trier) (22-01-2013) The general equality framework for EU
  2012 - Artikelen
van den Brink, M., Bonthuys, E., MacDougal, B. & Norrie, K. (2012). Conscientious Objection to Creating Same-Sex Unions: An International Analysis. Canadian Journal of Human Rights, 1 (1), (pp. 127-164) (38 p.).
van den Brink, M. & Tigchelaar, H. (2012). Shaping genitals, shaping perceptions: A frame analysis of male and female circumcision. Netherlands Quarterly of Human Rights, 30 (4), (pp. 417-445) (29 p.).
  2012 - Boekdelen / hoofdstukken
van den Brink, M. & Wijers, M. (2012). Because to me, a woman who speaks in public is a public woman; 30 years Women’s Convention and the Struggle to eliminate discrimination of women in the field of trafficking and prostutition. In I. Westendorp (Eds.), The Women's Convention Turned 30: Achievements, Setbacks, and Prospects (pp. 135-162) (28 p.). Antwerp: Intersentia.
van den Brink, M. & Loenen, M.L.P. (2012). The Netherlands: neutral but not indifferent. In P. Cumper & T. Lewis (Eds.), Religion, rights and secular society. European Perspectives (pp. 17-37) (21 p.). Cheltenham UK: Edward Elgar Publishing.
  2012 - Invited talk
van den Brink, M. (2012) Invited speaker 27-28 mei, International conference on the strengthening of the legal protection of women’s social rights Institute of Law, Chinese Academy of Social Sciences, Beijing (01-01-2012) Titel inleiding: The legal protection of women’s social rights in the Netherlands: pregnancy & maternity
  2012 - Membership of committee
van den Brink, M. (2012) Member Merkourios special International law & gender (External organisation) redacteur
  2011 - Invited talk
van den Brink, M. (23-09-2011) Invited speaker EUR seminar Law and Religion in the 21st century Rotterdam (23-01-2011) - Comment on Prof. Kristin Henrard, ‘Religious minorities and a holistic perspective on duties of reasonable accommodation, the freedom of religion, related duties of state neutrality and the prohibition of discrimination’
van den Brink, M. (14-11-2011) Invited speaker at the seminar Framing multicultural issues in terms of human rights: solution or problem? Utrecht Law School (14-01-2011)
van den Brink, M. (16-11-2011) Invited speaker voorlichtingsbijeenkomst voor parlementariërs over het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (CRPD) (16-01-2011) Inleiding & panellid, op uitnodiging van de 'Coalitie voor Inclusie' (een samenwerkingsverband van organisaties die zich bezighouden met de positie van gehandicapten)
van den Brink, M. (16-03-2011) Invited speaker discussiebijeenkomst GroenLinks (Utrecht) (16-01-2011) Panellid: over de mogelijkheden om geslacht als juridisch onderscheid af te schaffen
van den Brink, M. (28-10-2011) Invited speaker expertseminar Commissie Gelijke Behandeling Utrecht (28-01-2011) Voorzitter: 'De discriminatievrije school'
  2010 - Artikelen
van den Brink, M., Loenen, M.L.P. & Tigchelaar, H. (2010). Sex segregation and equality in a multicultural society: inferiority as a standard for legal acceptability. Utrecht Law Review, 6 (2), (pp. 115-144) (30 p.).
  2009 - Boekdelen / hoofdstukken
Castermans, A.G. & van den Brink, M. (2009). De vrijheid van vereniging en uitsluiting. In T. Barkhuysen, M.L. Emmerik & J.P. Loof (Eds.), Geschakeld recht. Verdere studies over Europese grondrechten ter gelegenheid van de 70ste verjaardag van prof.mr. E.A. Alkema (pp. 87-96) (9 p.). Deventer: Kluwer.
van den Brink, M. (2009). Onpraktisch, oninteressant en ongepast. Over de algemeen aanvaarde opvatting dat personen hetzij tot het mannelijke hetzij tot het vrouwelijke geslacht behoren. In M. de Boer & M. Wijers (Eds.), Vrouw & Recht. De beweging, de mensen, de issues (pp. 165-170) (5 p.). Amsterdam: Amsterdam University Press.
  2009 - Boekbesprekingen
van den Brink, M. & Tigchelaar, H. (2009). Bookreview Universal human rights in a world of difference. Netherlands Quarterly of Human Rights, 27, (pp. 649-655) (7 p.).
  2008 - Artikelen
Graven, M. & van den Brink, M. (2008). Trans m/v: genderdiversiteit, seksegelijkheid en het recht (‘Trans m/f: gender diversity, sex equality and the law’). Tijdschrift voor Genderstudies, 2 (2008), (pp. 52-66) (14 p.).
van den Brink, M. & van Eerdewijk, A.H.J.M. (2008). Voor zichzelf en zijn gezin: Mensenrechten, gender en de (on)zin van een verdragscomité speciaal voor vrouwen. Tijdschrift voor Genderstudies, 4 (2008), (pp. 2-10) (8 p.).
  2008 - Boekdelen / hoofdstukken
van den Brink, M., Burri, S.D., Goldschmidt, J.E. & Loenen, M.L.P. (2008). European equality law or: loosing sight of the wood for the trees. In F. Pennings, Y. Konijn & A. Veldman (Eds.), Social responsibility in labour relations. European and Comparative Perspectives (pp. 353-371) (18 p.). Wolters Kluwer.
van den Brink, M. (2008). Gendered sovereignty? In search of gender bias in the international law concept of state sovereignty. In I. Boerefijn & J.E. Goldschmidt (Eds.), Changing perceptions of sovereignty and human rights, Essays in honour of Cees Flinterman (pp. 65-83) (18 p.). Antwerp/Oxford/Portland: Intersentia.
  2008 - Boekbesprekingen
van den Brink, M. (2008). Bookreview The circle of empowerment. Twenty-five years of the UN Committee on the Elimination of Discrimination Against Women. Netherlands Quarterly of Human Rights, 4, (pp. 651-655) (5 p.).
van den Brink, M. (2008). Bookreview Women and housing: Gender makes a difference. Tijdschrift voor Genderstudies, 2, (pp. 87-90) (4 p.).
  2007 - Boekdelen / hoofdstukken
van den Brink, M. (2007). Equals in faith - faith in equality. Equality as an additional standard for decisions on the accomodation of religious practices. In J.E. Goldschmidt & M.L.P. Loenen (Eds.), Religious pluralism in Europe (pp. 211-217) (7 p.). Antwerp/ Oxford: Intersentia.
  2007 - Boekbesprekingen
van den Brink, M. (2007). Book Review: F. Ang. Netherlands Quarterly of Human Rights, 25, (pp. 383-383) (1 p.).
  2007 - Annotaties
van den Brink, M. (2007). , 42971/05, (Tot de Gender Recognition Act ons scheidt).
  2003 - Artikelen
van den Brink, M. (2003). De Vrouw in het internationaal (mensen)recht. Overlevingskansen in de 'mainstream'. Nemesis - Tijdschrift voor Vrouwen en Recht, (pp. 166-175) (10 p.).
Veldman, A.G., Kambel, E-R, Wijers, M., van den Brink, M., Westerveld, M., Kool, R.S.B. & van Walsum, S. (2003). Heeft de vrouw (nog) toekomst?. Nemesis - Tijdschrift voor Vrouwen en Recht, 5/6, (pp. 111-113) (3 p.). Leeswijzer bij de allerlaatste Nemesis [redactioneel].
van den Brink, M. (2003). Vrouwen zijn vrouwen en mannen zijn mensen. Over het belang van de vrouwenvraag én de mannenvraag, [Recht door de bocht]. Nemesis - Tijdschrift voor Vrouwen en Recht, (pp. 222-223) (2 p.).
  2001 - Artikelen
van den Brink, M. (2001). VN-Vrouwenverdrag: de eerste tandjes komen door, Kroning 1999-2001. NJCM-Bulletin, 8 (26), (pp. 1069-1078) (10 p.).
van den Brink, M. (2001). Vrouwen in het geweer. Nationale veiligheid & seksegelijkheid. Nemesis - Tijdschrift voor Vrouwen en Recht, 3, (pp. 67-69) (3 p.).
  2000 - Artikelen
van den Brink, M. (2000). De stilte in Europa. Gender-aspecten van uitbreiding. Nemesis - Tijdschrift voor Vrouwen en Recht, 4, (pp. 107-109) (3 p.).
  2000 - Boekdelen / hoofdstukken
van den Brink, M. (2000). Als je geen barbie wilt zijn, hoe weet je dan dat je een vrouw bent? De inbedding van sekse(on)gelijkheid in het recht. In R. Holtmaat (Eds.), De Toekomst van Gelijkheid (pp. 29-44) (16 p.). Deventer: Kluwer, Publicatie van de Commissie Gelijke Behandeling.
van den Brink, M. (2000). Gender dimensions of the human right to work. In M. Pentikäinen (Eds.), Eu-China Dialogue: Perspectives on Human Rights - with special reference to women (pp. 192-201) (10 p.). Rovaniemi, Finland: Northern Institute for Environmental and Minority Law.
^ naar boven
Gegenereerd op 2017-11-18 18:30:31

Marjolein van den Brink maakt deel uit van het onderzoeksprogramma Familie & Recht, en ze is lid van de Onderzoeksschool Rechten van de Mens.

In 2006 verdedigde ze haar proefschrift getiteld Moeders in de mainstream, een genderanalyse van het werk van het VN-Kinderrechtencomité. Het zwaartepunt van dit onderzoek lag op de effecten van de aanbevelingen van het comité op de positie van ouders in termen van gender (Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2006).
    Zij heeft gepubliceerd over uiteenlopende onderwerpen, waaronder mensenrechten van vrouwen, transgenders en recht, de (ir)relevantie van sekse als juridische categorie, onbetaalde zorg als juridisch vraagstuk, een genderanalyse van staatssouvereiniteit, en het accommoderen van geloofsuitingen.
    Zij doet onderzoek naar LGBT-rechten (gender identiteit, voortplanting, ouderschap), naar de 'framing' van besnijdenis m/v, en naar sport, gender & mensenrechten. Samen met een collega van Gender Studies houdt zij zich op dit moment bezig met het 'GIRARE project' (Gender Identity Registration And Human Rights Effects). Voor meer informatie zie: http://ucerf.rebo.uu.nl/type-activiteiten/het-girare-project-gender-identity-registration-and-human-rights-effects/
   

trefwoorden: mensenrechten, rechtstheorie, gender, sekseregistratie

Afgesloten projecten

Project:
Inequality and wellbeing at the intersection of gender, sexuality and contemporary migration: An interdisciplinary analysis of research and policy in Europe. 01-02-2017 tot 02-10-2017
Algemene projectbeschrijving

This research team will undertake an integrated expert consultation and scoping study to map and synthesize social policy research and analysis at the intersection of gender, sexuality and migration from an interdisciplinary perspective.. A critical objective of the scoping study is to identify key issues, people affected, research questions, conceptual perspectives and innovative methods that inform an agenda for future interdisciplinary research on gender, sexuality and migration by the project team and their collaborators.

 
Rol: Uitvoerder Financiering
1e geldstroom: Seed money from Institutions for Open Societies (pillar Equality, Inclusiveness and Social Mobility)
Projectleden

Onderzoek: deskundigheid en interessegebieden

Internationaal recht, gelijkebehandelings- en non-discriminatierecht, mensenrechten, gendervraagstukken, multiculturaliteit, rechtstheorie

Gegenereerd op 2017-11-18 18:30:31

Onderwijs 2017-2018
RGMUIER015 Human Rights 1: Principles & Institutions
RGOG300 Gender and International law
RGMUIER209 Capita selecta: Human Rights & Gender
RGBOM0110 Comparative Human Rights

Onderwijs 2016-2017
RGMUIER015 Human Rights 1: Principles & Institutions
RGOG300 Gender and International law
RGMUIER209 Capita selecta: Human Rights & Gender
RGBOM0110 Comparative Human Rights

Onderwijs 2015-2016
RGMUIER015 Human Rights 1: Principles & Institutions
RGBOR0700 Rechtstheorie
RGMUPRV005 International & European Family Law
RGOG300 Gender and (International) law
RGMUIER209 Capita selecta: Human Rights & Gender
RGBOM0110 Comparative Human Rights

Onderwijs 2014-2015
RGMAME200 Human rights in international and European law
RGOG300 Gender and (International) law
RGMAIN010 International law of human rights
RGBOM0110 Comparative Human Rights

Onderwijs 2013-2014
RGBOR0700 Rechtstheorie
RGMAME200 Human rights in international and European law
RGOG300 Gender and (International) law
RGMAIN010 International law of human rights
RGBOM0110 Comparative Human Rights

Onderwijs 2012-2013
RGBOR0700 Rechtstheorie
RGMAME200 Human rights in international and European law
RGOG0300   Gender and (international) law
RGMAIN010 International law of human rights
RGBOM0110 Comparative Human Rights

Onderwijs 2011-2012

GBG00300 Grondslagen van het recht
RGBOR0700 Rechtstheorie
RGBOG0300 Gender and (international) Law
RGMAIN010 International law of human rights
RGBOM0110 Comparative Human Rights

Gegenereerd op 2017-11-18 18:30:31
Nevenfuncties

Lidmaatschappen en werkgerelateerde activiteiten

  • lid Onderzoekschool Rechten van de Mens;
  • voorzitter van de NVIR-werkgroep Feminisme & Internationaal Recht; lid van de ILA-werkgroep Feminism & International Law;
  • lid NJV;
  • lid Vereniging voor Vrouw en Recht;
  • lid European Society of International Law;
  • lid Vereniging voor de Sociaal-wetenschappelijke bestudering van het recht (VSR);
  • lid Vereniging voor Wijsbegeerte van het Recht.
Gegenereerd op 2017-11-18 18:30:31
Volledige naam
Dr. M. van den Brink Contactgegevens
Achter Sint Pieter

Achter Sint Pieter 200
3512 HT  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 7106
Gegenereerd op 2017-11-18 18:30:31
Laatst bijgewerkt op 13-11-2017