dr. Marjolein van den Brink
m.vandenbrink@uu.nl
Gegenereerd op 2017-06-27 09:20:42


Profiel

Marjolein van den Brink is sinds 2000 verbonden aan het departement Rechtsgeleerdheid. Ze werkt bij het Netherlands Institute of Human Rights (SIM), onderdeel van de afdeling Internationaal en Europees Recht (IER). Ze maakt daarnaast deel uit van het onderzoeksprogramma Familie & Recht (UCERF), en ze is lid van de Onderzoeksschool Rechten van de Mens.

aandachtsgebieden: mensenrechten, gender (cis & LGBTI), personen- en familierecht, multiculturaliteit & rechtspluralisme, gelijkheid en non-discriminatie, kwetsbare groepen.

Gegenereerd op 2017-06-27 09:20:42
Curriculum vitae

Tussen 2001 en 2010 combineerde ze haar universitaire werk met een lidmaatschap van de (nationale) Commissie gelijke behandeling in Utrecht (nu het College voor de Rechten van de Mens). Eerder werkte ze onder meer bij de Universiteit Leiden en voor de Emancipatieraad in Den Haag, een adviesraad van de Nederlandse regering.
    Tussen 1996 en 2001 was ze redactielid van Nemesis, tijdschrift voor vrouw en recht, en tussen 2006 en 2009 maakte ze deel uit van de redactie van het interdisciplinaire Tijdschrift voor Genderstudies. 
    In 2006 verdedigde ze haar proefschrift getiteld Moeders in de mainstream, een genderanalyse van het werk van het VN-Kinderrechtencomité. Het zwaartepunt van dit onderzoek lag op de effecten van de aanbevelingen van het comité op de positie van ouders in termen van gender (Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2006).
    Zij heeft gepubliceerd over uiteenlopende onderwerpen, waaronder mensenrechten van vrouwen, transgenders en recht, de (ir)relevantie van sekse als juridische categorie, onbetaalde zorg als juridisch vraagstuk, een genderanalyse van staatssouvereiniteit, en het accommoderen van geloofsuitingen.
    Zij doet op dit moment, alleen of samen collega’s, onderzoek naar LGBT-rechten (gender identiteit, voortplanting, ouderschap), naar de 'framing' van besnijdenis m/v, en naar sport, gender & mensenrechten.

Gegenereerd op 2017-06-27 09:20:42
Alle publicaties
  2016 - Artikelen
van den Brink, M. (2016). Mag het een hokje meer zijn? Ontwikkelingen rond sekseregistratie. Ars aequi (AA20160774), (pp. 774-780) (7 p.).
  2016 - Voordrachten / lezingen
M. van den Brink (19-04-2016). '(Prohibition to) change of gender, sterilisation, and divorce requirements: transgender and human rights'. Same-sex relationships in the EU - caught between a rock and a hard place.
M. van den Brink (13-09-2016). Commentator; title of intervention: 'Different law or different categories?' . Farewell symposium Rikki Holtmaat: 'From formal equality to transformative equality: the road to "other law" according to Holtmaat?'.
M. van den Brink (27-09-2016). Guest lecture for the interdisciplinary Bachelor course: 'Mensenrechten in een pluriforme samenleving' (coordinator Kristin Henrard) . 'Homorechten = mensenrechten?'.
M. van den Brink (06-06-2016). Lecture 'Gender identity and registration of sex by public authorities'. Current reflections on EU anti-discrimination law.
M. van den Brink (07-07-2016). 'Legal gender identity and the law of parentage'. Conference on Culture, Dispute Resolution and the Modernised Family.
M. van den Brink (21-10-2016). Organised together with Christine Quinan (UU). International expert seminar on the GIRARE project.
M. van den Brink (19-04-2016). Panel member round table on '(ir)relevance of the sex as a legal category'. Same-sex relationships in the EU - caught between a rock and a hard place.
M. van den Brink (27-05-2016). Paper presentation '"X marks the spot", Expanding gender options in travel documents'. 1st International Congress on Gender Studies.
M. van den Brink (03-09-2016). Paper presented: 'Ideals and Idea: Local challenges to the binary conception of sex', presented by co-author Elif Erken, in panel on: 'Intersectionality and discrimination - The global and the local'. The 2016 AHRI Human Rights Research Conference.
M. van den Brink (04-02-2016). Presentation on 'What’s sex got to do with it?' together with Jet Tigchelaar. 3rd Equal is not enough conference.
M. van den Brink (06-06-2016). Session chair. Current reflections on EU anti-discrimination law.
M. van den Brink (21-04-2016). UCERF symposium over actuele ontwikkelingen in het familierecht.
M. van den Brink (10-06-2016). Workshop moderator: 'Breaking Down the Hegemony of Motherhood'. Doing Gender in the Netherlands: TRANS* approaches, methods & concepts.
  2015 - Artikelen
van den Brink, M. & Tigchelaar, H. (2015). Gender identity and registration of sex by public authorities. European Equality Law Review (2), (pp. 29-40).
Tigchelaar, H., van den Brink, M. & Reuss, P. (2015). Out of the Box? Domestic and Private International Law Aspects of Gender Registration. European Journal of Law Reform, 17 (2), (pp. 283-293).
  2015 - Boekdelen / hoofdstukken
van den Brink, M. (2015). De X-factor: genderidentiteit en geslachtsregistratie. In Katharina Boele-Woelki & Merel Jonker (Eds.), Actuele ontwikkelingen in het familierecht - Negende UCERF symposium (pp. 11-22). Nijmegen: Ars Aequi Libri.
van den Brink, M., Burri, S.D. & Goldschmidt, J.E. (2015). Introduction. In Marjolein van den Brink, Susanne Burri & Jenny Goldschmidt (Eds.), Equality and human rights: nothing but trouble? Liber amicorum Titia Loenen (pp. 1-18). Utrecht: SIM/Universiteit Utrecht.
Tigchelaar, H. & van den Brink, M. (2015). Over de schouders van ouders: een interne vergelijking van het Nederlandse overheidsbeleid ten aanzien van besnijdenis j/m. In Katharina Boele-Woelki & Susanne Burri (Eds.), De rol van de staat in familierelaties: meer of minder? (pp. 137-167). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Tigchelaar, H. & van den Brink, M. (2015). The equality of the (non) trans-parent: women who father children. In Marjolein van den Brink, Susanne Burri & Jenny Goldschmidt (Eds.), Equality and human rights: nothing but trouble? (pp. 247-260). Utrecht: SIM/Universiteit Utrecht.
  2015 - Boekredactie
van den Brink, M., Burri, S.D. & Goldschmidt, J.E. (2015). Equality and human rights: nothing but trouble? Liber amicorum Titia Loenen. (414 p.). Utrecht: SIM/Universiteit Utrecht.
  2015 - Annotaties
van den Brink, M. & Terlouw, Ashley (2015). Noot bij Centrale Raad van Beroep, 14 april 2015, nr. 14/2767 WWB e.v., ECLI:NL:CRVB:2015:1228.
  2015 - Voordrachten / lezingen
M. van den Brink (21-01-2015). 'Brand-new Dutch family law? Some human rights issues' in the workshop 'Children and families in the 21st century: starting with a blank state' organised by Machteld Vonk. Interaction between Legal Systems. Room for Reflection.
M. van den Brink (04-06-2015). Guest lecture for volunteers of youth NGO CHOICE. LGBTI's Human Rights.
M. van den Brink (20-05-2015). LGBTI & Mensenrechten.
M. van den Brink (13-03-2015). Organisatie en inleiding met Jet Tigchelaar. M/V en verder: sekseregistratie en de juridische positie van transgenders.
M. van den Brink (13-06-2015). Panel Discussant in 'A Transtribal Panel on Norm Diffusion'. European Conference on Politics and Gender.
M. van den Brink (28-05-2015). Presentatie op en deelname aan Rondetafelgesprek met ambtenaren en vertegenwoordigers van belangengroepen trans* n.a.v. de beleidsreactie van de Minister van Veiligheid & Justitie d.d. 6 maart 2015 op het rapport M/V en verder, te vinden in Handelingen II, 2014-2015, Bijlage bij kamerstuk 27859, nr. 76. . Rondetafelgesprek n.a.v. beleidsreactie Minister van Veiligheid & Justitie op het rapport M/V en verder.
M. van den Brink (19-02-2015). Rechtstheoretische lezing over het gelijkheidsbeginsel.
M. van den Brink (23-01-2015). 'Transgender rights' with Christine Quinan. EDGES Stakeholders Conference: 'The politics of gendered difference, civil rights and the workplace'.
M. van den Brink (05-02-2015). 'What's sex got to do with it?' with Jet Tigchelaar. European Conference on Equal Opportunities ‘Equal is not enough’, Policy Research Center on Equal Opportunities, Univeristy of Antwerp.
  2014 - Boeken
Tigchelaar, H. & van den Brink, M. (2014). M/V en verder. Sekseregistratie door de overheid en de juridische positie van transgenders. (239 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2014 - Boekdelen / hoofdstukken
van den Brink, Marjolein (2014). Ongeschikt / x Geschikt voor het ouderschap. Het Beste Idee van 2014 (pp. 134-135). Uitgeverij De Wereld.
  2014 - Voordrachten / lezingen
M. van den Brink (11-12-2014). Het gelijkheidsbeginsel.
M. van den Brink (19-12-2014). Key note on Employment discrimination regarding gender, HIV/aids, hepatitis B and disability: law and practice in the Netherlands. Seminar Judicial Practice and Civil Participation: Anti Employment Discrimination Legislation, organised by ACTogether.
M. van den Brink (13-11-2014). Panellid bij Lustrumcongres Vereniging voor Vrouw en Recht Clara Wichmann, “Recht zonder m/v?”, Over het afschaffen van sekse als juridische categorie, Utrecht. . Lustrumcongres Vereniging voor Vrouw en Recht Clara Wichmann, “Recht zonder m/v?”.
M. van den Brink (16-05-2014). Paper presentation at LUCAS Conference on ‘Legal Bodies (Corpus/ Persona/ Communitas): Personhood in Law, Literature and the Arts’, Universiteit Leiden, the Netherlands. Titel paper: The Gendered Person in Law. LUCAS Conference on ‘Legal Bodies (Corpus/ Persona/ Communitas): Personhood in Law, Literature and the Arts’.
M. van den Brink (02-09-2014). Paper presentation at UCERF expert meeting, Utrecht Law School. Title paper: ‘Over de schouders van ouders. Een interne rechtsvergelijking en analyse van het Nederlandse overheidsbeleid ten aanzien van besnijdenis j/m’. UCERF expert meeting.
M. van den Brink (01-07-2014). Voorzitter en Mede-organisator. Afscheid J. Goldschmidt.
  2013 - Artikelen
van den Brink, M. (2013). Gender in European and International Law [editorial]. Merkourios, 29 (77), (pp. 1-3) (3 p.).
  2013 - Boekdelen / hoofdstukken
van den Brink, M. (2013). The CEDAW after all these years: firmly rooted in Dutch clay?. In A. Hellum & H. Sinding Aasen (Eds.), Women’s Human rights. CEDAW in International, Regional and National Law (pp. 482-510) (29 p.). Cambridge: Cambridge University Press.
van den Brink, M. (2013). The Legal Protection of Women's Social Rights in the Netherlands: Pregnancy and Maternity. In Li Xixia & Lidija R. Basta Fleiner (Eds.), Protection of Women's Social Rights: from International and Domestic Law Perspectives, Volume I (pp. 461-474) (14 p.). China, Beijing: Social Sciences Academic Press.
  2013 - Voordrachten / lezingen
M. van den Brink (12-02-2013). Gender & Human Rights. Utrecht, Inleiding voor JSVU & Zweedse gaststudenten.
M. van den Brink (11-04-2013). Gender stereotypes, gender equality and human rights. Amsterdam, ASA International Law (UvA).
M. van den Brink (22-04-2013). The general equality framework for EU. Trier, Inleiding voor ERA (bijscholing juridische professionals uit EU).
  2012 - Artikelen
van den Brink, M., Bonthuys, E., MacDougal, B. & Norrie, K. (2012). Conscientious Objection to Creating Same-Sex Unions: An International Analysis. Canadian Journal of Human Rights, 1 (1), (pp. 127-164) (38 p.).
van den Brink, M. & Tigchelaar, H. (2012). Shaping genitals, shaping perceptions: A frame analysis of male and female circumcision. Netherlands Quarterly of Human Rights, 30 (4), (pp. 417-445) (29 p.).
  2012 - Boekdelen / hoofdstukken
van den Brink, M. & Wijers, M. (2012). Because to me, a woman who speaks in public is a public woman; 30 years Women’s Convention and the Struggle to eliminate discrimination of women in the field of trafficking and prostutition. In I. Westendorp (Eds.), The Women's Convention Turned 30: Achievements, Setbacks, and Prospects (pp. 135-162) (28 p.). Antwerp: Intersentia.
van den Brink, M. & Loenen, M.L.P. (2012). The Netherlands: neutral but not indifferent. In P. Cumper & T. Lewis (Eds.), Religion, rights and secular society. European Perspectives (pp. 17-37) (21 p.). Cheltenham UK: Edward Elgar Publishing.
  2011 - Voordrachten / lezingen
M. van den Brink (23-09-2011). - Comment on Prof. Kristin Henrard, ‘Religious minorities and a holistic perspective on duties of reasonable accommodation, the freedom of religion, related duties of state neutrality and the prohibition of discrimination’. EUR seminar Law and Religion in the 21st century.
M. van den Brink (14-11-2011). (working) title paper: 'Inconsistent cutting: a frame analysis of male and female circumcision' (together with Dr. Jet Tigchelaar). at the seminar Framing multicultural issues in terms of human rights: solution or problem?.
M. van den Brink (16-11-2011). Inleiding & panellid, op uitnodiging van de 'Coalitie voor Inclusie' (een samenwerkingsverband van organisaties die zich bezighouden met de positie van gehandicapten). CRPD, voorlichtingsbijeenkomst voor parlementariërs over het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.
M. van den Brink (16-03-2011). Panellid: over de mogelijkheden om geslacht als juridisch onderscheid af te schaffen. Utrecht, discussiebijeenkomst GroenLinks.
M. van den Brink (28-10-2011). Voorzitter: 'De discriminatievrije school'. expertseminar Commissie Gelijke Behandeling.
  2010 - Artikelen
van den Brink, M., Loenen, M.L.P. & Tigchelaar, H. (2010). Sex segregation and equality in a multicultural society: inferiority as a standard for legal acceptability. Utrecht Law Review, 6 (2), (pp. 115-144) (30 p.).
  2009 - Boekdelen / hoofdstukken
Castermans, A.G. & van den Brink, M. (2009). De vrijheid van vereniging en uitsluiting. In T. Barkhuysen, M.L. Emmerik & J.P. Loof (Eds.), Geschakeld recht. Verdere studies over Europese grondrechten ter gelegenheid van de 70ste verjaardag van prof.mr. E.A. Alkema (pp. 87-96) (9 p.). Deventer: Kluwer.
van den Brink, M. (2009). Onpraktisch, oninteressant en ongepast. Over de algemeen aanvaarde opvatting dat personen hetzij tot het mannelijke hetzij tot het vrouwelijke geslacht behoren. In M. de Boer & M. Wijers (Eds.), Vrouw & Recht. De beweging, de mensen, de issues (pp. 165-170) (5 p.). Amsterdam: Amsterdam University Press.
  2009 - Boekbesprekingen
van den Brink, M. & Tigchelaar, H. (2009). Bookreview Universal human rights in a world of difference. Netherlands Quarterly of Human Rights, 27, (pp. 649-655) (7 p.).
  2008 - Artikelen
Graven, M. & van den Brink, M. (2008). Trans m/v: genderdiversiteit, seksegelijkheid en het recht (‘Trans m/f: gender diversity, sex equality and the law’). Tijdschrift voor Genderstudies, 2 (2008), (pp. 52-66) (14 p.).
van den Brink, M. & van Eerdewijk, A.H.J.M. (2008). Voor zichzelf en zijn gezin: Mensenrechten, gender en de (on)zin van een verdragscomité speciaal voor vrouwen. Tijdschrift voor Genderstudies, 4 (2008), (pp. 2-10) (8 p.).
  2008 - Boekdelen / hoofdstukken
van den Brink, M., Burri, S.D., Goldschmidt, J.E. & Loenen, M.L.P. (2008). European equality law or: loosing sight of the wood for the trees. In F. Pennings, Y. Konijn & A. Veldman (Eds.), Social responsibility in labour relations. European and Comparative Perspectives (pp. 353-371) (18 p.). Wolters Kluwer.
van den Brink, M. (2008). Gendered sovereignty? In search of gender bias in the international law concept of state sovereignty. In I. Boerefijn & J.E. Goldschmidt (Eds.), Changing perceptions of sovereignty and human rights, Essays in honour of Cees Flinterman (pp. 65-83) (18 p.). Antwerp/Oxford/Portland: Intersentia.
  2008 - Boekbesprekingen
van den Brink, M. (2008). Bookreview The circle of empowerment. Twenty-five years of the UN Committee on the Elimination of Discrimination Against Women. Netherlands Quarterly of Human Rights, 4, (pp. 651-655) (5 p.).
van den Brink, M. (2008). Bookreview Women and housing: Gender makes a difference. Tijdschrift voor Genderstudies, 2, (pp. 87-90) (4 p.).
  2007 - Boekdelen / hoofdstukken
van den Brink, M. (2007). Equals in faith - faith in equality. Equality as an additional standard for decisions on the accomodation of religious practices. In J.E. Goldschmidt & M.L.P. Loenen (Eds.), Religious pluralism in Europe (pp. 211-217) (7 p.). Antwerp/ Oxford: Intersentia.
  2007 - Boekbesprekingen
van den Brink, M. (2007). Book Review: F. Ang. Netherlands Quarterly of Human Rights, 25, (pp. 383-383) (1 p.).
  2007 - Annotaties
van den Brink, M. (2007). , 42971/05, (Tot de Gender Recognition Act ons scheidt).
  2003 - Artikelen
van den Brink, M. (2003). De Vrouw in het internationaal (mensen)recht. Overlevingskansen in de 'mainstream'. Nemesis - Tijdschrift voor Vrouwen en Recht, (pp. 166-175) (10 p.).
Veldman, A.G., Kambel, E-R, Wijers, M., van den Brink, M., Westerveld, M., Kool, R.S.B. & van Walsum, S. (2003). Heeft de vrouw (nog) toekomst?. Nemesis - Tijdschrift voor Vrouwen en Recht, 5/6, (pp. 111-113) (3 p.). Leeswijzer bij de allerlaatste Nemesis [redactioneel].
van den Brink, M. (2003). Vrouwen zijn vrouwen en mannen zijn mensen. Over het belang van de vrouwenvraag én de mannenvraag, [Recht door de bocht]. Nemesis - Tijdschrift voor Vrouwen en Recht, (pp. 222-223) (2 p.).
  2001 - Artikelen
van den Brink, M. (2001). VN-Vrouwenverdrag: de eerste tandjes komen door, Kroning 1999-2001. NJCM-Bulletin, 8 (26), (pp. 1069-1078) (10 p.).
van den Brink, M. (2001). Vrouwen in het geweer. Nationale veiligheid & seksegelijkheid. Nemesis - Tijdschrift voor Vrouwen en Recht, 3, (pp. 67-69) (3 p.).
  2000 - Artikelen
van den Brink, M. (2000). De stilte in Europa. Gender-aspecten van uitbreiding. Nemesis - Tijdschrift voor Vrouwen en Recht, 4, (pp. 107-109) (3 p.).
  2000 - Boekdelen / hoofdstukken
van den Brink, M. (2000). Als je geen barbie wilt zijn, hoe weet je dan dat je een vrouw bent? De inbedding van sekse(on)gelijkheid in het recht. In R. Holtmaat (Eds.), De Toekomst van Gelijkheid (pp. 29-44) (16 p.). Deventer: Kluwer, Publicatie van de Commissie Gelijke Behandeling.
van den Brink, M. (2000). Gender dimensions of the human right to work. In M. Pentikäinen (Eds.), Eu-China Dialogue: Perspectives on Human Rights - with special reference to women (pp. 192-201) (10 p.). Rovaniemi, Finland: Northern Institute for Environmental and Minority Law.
  0 - Voordrachten / lezingen
M. van den Brink (0). Gender, religion, human rights. Venetië, Gastcollegeserie voor E.MA, European Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation.
M. van den Brink (0). Titel inleiding: The legal protection of women’s social rights in the Netherlands: pregnancy & maternity. 27-28 mei, International conference on the strengthening of the legal protection of women’s social rights.
^ naar boven
Gegenereerd op 2017-06-27 09:20:42

Marjolein van den Brink maakt deel uit van het onderzoeksprogramma Familie & Recht, en ze is lid van de Onderzoeksschool Rechten van de Mens.

In 2006 verdedigde ze haar proefschrift getiteld Moeders in de mainstream, een genderanalyse van het werk van het VN-Kinderrechtencomité. Het zwaartepunt van dit onderzoek lag op de effecten van de aanbevelingen van het comité op de positie van ouders in termen van gender (Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2006).
    Zij heeft gepubliceerd over uiteenlopende onderwerpen, waaronder mensenrechten van vrouwen, transgenders en recht, de (ir)relevantie van sekse als juridische categorie, onbetaalde zorg als juridisch vraagstuk, een genderanalyse van staatssouvereiniteit, en het accommoderen van geloofsuitingen.
    Zij doet onderzoek naar LGBT-rechten (gender identiteit, voortplanting, ouderschap), naar de 'framing' van besnijdenis m/v, en naar sport, gender & mensenrechten. Samen met een collega van Gender Studies houdt zij zich op dit moment bezig met het 'GIRARE project' (Gender Identity Registration And Human Rights Effects). Voor meer informatie zie: http://ucerf.rebo.uu.nl/type-activiteiten/het-girare-project-gender-identity-registration-and-human-rights-effects/
   

trefwoorden: mensenrechten, rechtstheorie, gender, sekseregistratie

Project:
Inequality and wellbeing at the intersection of gender, sexuality and contemporary migration: An interdisciplinary analysis of research and policy in Europe.
01-02-2017 tot 02-10-2017
Algemene projectbeschrijving 

This research team will undertake an integrated expert consultation and scoping study to map and synthesize social policy research and analysis at the intersection of gender, sexuality and migration from an interdisciplinary perspective.. A critical objective of the scoping study is to identify key issues, people affected, research questions, conceptual perspectives and innovative methods that inform an agenda for future interdisciplinary research on gender, sexuality and migration by the project team and their collaborators.

Rol: Uitvoerder Financiering
1e geldstroom: Seed money from Institutions for Open Societies (pillar Equality, Inclusiveness and Social Mobility)
Projectleden

Onderzoek: deskundigheid en interessegebieden

Internationaal recht, gelijkebehandelings- en non-discriminatierecht, mensenrechten, gendervraagstukken, multiculturaliteit, rechtstheorie

Gegenereerd op 2017-06-27 09:20:42

Onderwijs 2016-2017
RGMUIER015 Human Rights 1: Principles & Institutions
RGOG300 Gender and International law
RGMUIER209 Capita selecta: Human Rights & Gender
RGBOM0110 Comparative Human Rights

Onderwijs 2015-2016
RGMUIER015 Human Rights 1: Principles & Institutions
RGBOR0700 Rechtstheorie
RGMUPRV005 International & European Family Law
RGOG300 Gender and (International) law
RGMUIER209 Capita selecta: Human Rights & Gender
RGBOM0110 Comparative Human Rights

Onderwijs 2014-2015
RGMAME200 Human rights in international and European law
RGOG300 Gender and (International) law
RGMAIN010 International law of human rights
RGBOM0110 Comparative Human Rights

Onderwijs 2013-2014
RGBOR0700 Rechtstheorie
RGMAME200 Human rights in international and European law
RGOG300 Gender and (International) law
RGMAIN010 International law of human rights
RGBOM0110 Comparative Human Rights

Onderwijs 2012-2013
RGBOR0700 Rechtstheorie
RGMAME200 Human rights in international and European law
RGOG0300   Gender and (international) law
RGMAIN010 International law of human rights
RGBOM0110 Comparative Human Rights

Onderwijs 2011-2012

GBG00300 Grondslagen van het recht
RGBOR0700 Rechtstheorie
RGBOG0300 Gender and (international) Law
RGMAIN010 International law of human rights
RGBOM0110 Comparative Human Rights

Gegenereerd op 2017-06-27 09:20:42
Nevenfuncties

Lidmaatschappen en werkgerelateerde activiteiten

  • lid Onderzoekschool Rechten van de Mens;
  • voorzitter van de NVIR-werkgroep Feminisme & Internationaal Recht; lid van de ILA-werkgroep Feminism & International Law;
  • lid NJV;
  • lid Vereniging voor Vrouw en Recht;
  • lid European Society of International Law;
  • lid Vereniging voor de Sociaal-wetenschappelijke bestudering van het recht (VSR);
  • lid Vereniging voor Wijsbegeerte van het Recht.
Gegenereerd op 2017-06-27 09:20:42
Volledige naam
dr. M. van den Brink Contactgegevens
Achter Sint Pieter

Achter Sint Pieter 200
3512 HT  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 7106
Gegenereerd op 2017-06-27 09:20:42
Laatst bijgewerkt op 19-10-2016