13 september 2018

Politieke instituties veel minder voorbereid op nieuwe economische crisis

© iStockphoto.com

Op 11 september 2018 verscheen een artikel van prof. dr. Jan Luiten van Zanden (Economische en Sociale Geschiedenis) op Me Judice, een onafhankelijk discussieforum met als doel het debat onder economen te stimuleren. Luiten van Zanden blikt terug op de economische crisis van tien jaar geleden en bespreekt aan de hand van de ontwikkelingen die zich sindsdien hebben voorgedaan wat we van de toekomst kunnen verwachten. 

Prof. dr. Jan Luiten van Zanden. Foto: Ed van Rijswijk
Prof. dr. Jan Luiten van Zanden. Foto: Ed van Rijswijk

Uitgaande van een conjunctuurgolf van ongeveer tien jaar kunnen we niet ontkennen dat het waarschijnlijk is dat een nieuwe economische crisis voor de deur staat. Jan Luiten van Zanden vraagt zich op Me Judice af wat een economische omslag zou kunnen triggeren en hoe dramatisch deze zal zijn. "Het is waarschijnlijk dat het niet zozeer de economie zal zijn die de omslag teweeg zal brengen, maar de instabiele politieke verhoudingen", schrijft Luiten van Zanden. "De crisis van 2008 vond plaats in een grotendeels veerkrachtig politiek systeem, met in de meeste landen stabiele regeringen en redelijk goed werkende vormen van internationale samenwerking. Dat is nu grondig veranderd. Het is zeer goed denkbaar dat politieke verwikkelingen het eind van de lopende hoogconjunctuur zullen inluiden". De aankomende Brexit, zowel interne als externe bedreiging voor de EU en de situatie in de VS zorgen ervoor dat politieke instituties er veel minder klaar voor zijn om eventuele problemen het hoofd te bieden.

Jan Luiten van Zanden

Jan Luiten van Zanden is historicus en tevens verbonden aan Institutions for Open Societies, een interdisciplinair onderzoeksgebied van de Universiteit Utrecht gericht op de ontwikkeling en uitbouw van gezonde open samenlevingen, waar dan ook ter wereld.