Nieuwe minor Liberal Arts and Sciences: Wat is interdisciplinariteit?

Een poppetje voegt twee puzzelstukken samen © iStockphoto.com/prasit2512
© iStockphoto.com/prasit2512

De opleiding Liberal Arts and Sciences biedt een nieuwe minor aan, ‘Wat is interdisciplinariteit?’. De minor leert studenten om interdisciplinair onderzoek te doen zonder dat zij daarbij hun eigen vakgebied of specialisatie uit het oog verliezen.

Vakinhoud

De minor is 15 ECTS en bestaat uit twee cursussen van de opleiding Liberal Arts and Sciences. In ‘Multidisciplinair Project’ reflecteren studenten op de kernelementen van wetenschappelijke disciplines en de filosofische basis van huidige wetenschapsbeoefening. Ook oefenen ze met het schrijven van een paper vanuit twee disciplinaire perspectieven. Bij ‘De Denkacademie’ doorlopen studenten een interdisciplinair onderzoeksproces van begin tot eind. Ze treden daarbij op als expert in hun eigen discipline en werken in een multidisciplinair team van studenten met andere specialisaties samen aan een interdisciplinair onderzoeksproject. De minor kan ook uitgebreid worden naar 30 ECTS met twee zelfgekozen vakken.

Methodologie

De minor heeft een methodologische basis waarin disciplinair onderzoek centraal staat. Studenten leren interdisciplinaire problemen op te lossen door middel van integratie van disciplinaire kennis en inzichten en krijgen handvatten om de uitdagingen van interdisciplinariteit aan te gaan. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de methodologie van Allen Repko en Rick Szostak, waarin het vinden van common ground – overeenkomsten tussen disciplinaire inzichten – en een more comprehensive understanding, oftewel een inzicht dat groter is dan de som van de disciplinaire inzichten, centraal staat. Liberal Arts and Sciences werkt sinds haar oprichting in 2003 met deze methode.