Merel Dekker benoemd tot studentassessor College van Bestuur

Met ingang van 1 september heeft het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht voor het eerst in de geschiedenis een studentassessor benoemd. Geneeskundestudent Merel Dekker (1997) gaat de rol vervullen. “Mijn opdracht is duidelijk: ik ga aan de bestuurstafel bij elk besluit het studentperspectief inbrengen.”

Merel Dekker
Merel Dekker

Verbeteren van besluitvorming

Het College van Bestuur is blij met de komst van Merel Dekker. “Ik denk dat de inbreng van een student de besluitvorming kan verbeteren”, zegt collegevoorzitter Anton Pijpers. “We hebben in het strategisch plan afgesproken dat we nieuwe wegen gaan zoeken om de gemeenschap beter te betrekken bij ons beleid. Dit is een voorbeeld van hoe we dat in de praktijk willen brengen”. Rector magnificus Henk Kummeling: “Bij de faculteiten kennen we al langer assessoren. Als decaan had ik daar heel veel aan. Merel lijkt me een hele goede aanwinst.”

Unanieme voordracht

Dekker is benoemd op voordracht van een benoemingsadviescommissie, bestaande uit de rector magnificus, de directeur Studentzaken Onderwijs & Onderzoek, een vertegenwoordiger van de studentgeleding van de Universiteitsraad, een facultaire student assessor en de voorzitter van VIDIUS. De benoemingsadviescommissie kwam unaniem en enthousiast tot voordracht van Dekker.

We hebben in het strategisch plan afgesproken dat we nieuwe wegen gaan zoeken om de gemeenschap beter te betrekken bij ons beleid. Deze benoeming is hier een voorbeeld van.

Brugfunctie

Ze zelf zegt over haar benoeming:  “Ik heb erg veel zin in komend jaar. Ik mocht al een keer aansluiten bij een CvB-vergadering  en er hing een prettige sfeer. Omdat ik in het collegejaar 2019-2020 studentassessor was bij de faculteit Geneeskunde, weet ik al ongeveer wat ik kan verwachten en wat de rol kan inhouden. Ook heb ik ervaren hoe het is om een ‘brugfunctie’ te hebben tussen het bestuur en de medezeggenschap. Ik kijk ernaar uit om het komende academisch jaar de studenten te vertegenwoordigen in het CvB en deze belangrijke nieuwe functie uit te bouwen.”

Ik kijk ernaar uit om het komende academisch jaar de studenten te vertegenwoordigen in het CvB en deze belangrijke nieuwe functie uit te bouwen.

Merel Dekker
Merel Dekker

Taken

Merel Dekker gaat deelnemen aan de wekelijkse vergaderingen van het College van Bestuur en aan andere vergaderingen die relevant zijn bij de beleidsontwikkeling op universitair niveau, zoals de bilaterale overleggen met de faculteitsbesturen, en het overleg van het CvB met decanen. Haar focus zal liggen op onderwijs- en student gerelateerde onderwerpen. Om goed geïnformeerd te zijn wil zij nauw contact onderhouden met studenten en in het bijzonder de studentassessoren in de faculteiten, de studentenorganisaties en de studenten in de Universiteitsraad.

Het College van Bestuur zal het werken met een studentassessor in het voorjaar 2022 evalueren, voordat de werving voor een nieuwe assessor wordt gestart.