Prof. dr. A. (Anton) Pijpers

Prof. dr. A. (Anton) Pijpers

Voorzitter College van Bestuur
College van Bestuur
Hoogleraar
Veterinaire Epidemiologie
a.pijpers@uu.nl

“Een topuniversiteit slaat wereldwijd haar vleugels uit, is sterk geworteld in de regio én werkt aan een duurzame wereld.”


Onderzoeksfocus: het versterken van de (inter)nationale positie van onderwijs en onderzoek, One Health

Anton Pijpers (1958) is sinds 1 oktober 2017 voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht. Na zijn studie Diergeneeskunde aan de Universiteit Utrecht werkte hij als dierenarts. Hij promoveerde ook aan de Universiteit Utrecht en werd in 1993 benoemd tot hoogleraar.

Tussen 2000 en 2009 verliet Anton Pijpers de universiteit en was hij algemeen directeur van de Gezondheidsdienst voor Dieren. In 2009 keerde hij terug als decaan van de faculteit Diergeneeskunde. In 2014 werd hij vicevoorzitter van het College van Bestuur. Ook speelde hij een grote rol bij de totstandkoming van het Netherlands Centre for One Health.

Als bruggenbouwer werkt hij graag samen met decanen, studenten en medewerkers aan zowel een sterk regionaal netwerk als de internationale uitstraling van de universiteit. Daarnaast vervult hij verschillende (onbezoldigde) nevenfuncties. Zo is hij lid van de regiegroep Topsector Life Sciences & Health, Vice-voorzitter van de Economic Board Utrecht en voorzitter van Fulbright The Netherlands.

Als collegevoorzitter houdt Anton Pijpers zich bezig met de volgende grote vraagstukken voor de toekomst:

 • Verbinding tussen Nederlandse universiteiten
 • Internationale en regionale samenwerking
 • Academisch leiderschap
 • Valorisatie en ondernemerschap
 • Financieringsmodellen van de universiteit en wetenschappelijke onderwijs en onderzoek
 • Stimuleren van persoonlijke ontmoetingen in een digitaal tijdperk


Interessegebieden:

 • Bevorderen van strategische samenwerkingsverbanden voor Diergezondheidsmonitoring
 • Scherpe profilering van onderwijs en onderzoek
 • One Health
 • Diergezondheidsmonitoring
 • Duurzame huisvesting


Fotograaf profielfoto: Arnaud Mooij