28 september 2018

Memory Studies: Cultural Memory Studies after the Transnational Turn

In juli 2018 verscheen een speciale editie van wetenschappelijk tijdschrift Memory Studies, getiteld Cultural Memory Studies after the Transnational Turn. Deze editie is samengesteld door prof. dr. Astrid Erll (Goethe Universität Frankfurt) en prof. dr. Ann Rigney (Vergelijkende Literatuurwetenschap). 

Cultural Memory Studies after the Transnational Turn bevat artikelen van Rosanne Kennedy (ANU), Aleida Assmann (Konstanz), Michael Rothberg (UCLA), Barbara Tornquist-Plewa (Lund), Astrid Erll en Ann Rigney. Het is een van de producten van een NWO gesubsidieerd project om een netwerk voor transnationale memory studies op te richten.

ann rigney

Prof. dr. Ann Rigney
Prof. dr. Ann Rigney

Ann Rigney is verbonden aan Institutions for Open Societies, een interdisciplinair onderzoeksgebied van de Universiteit Utrecht gericht op de ontwikkeling en uitbouw van gezonde open samenlevingen, waar dan ook ter wereld.