Meer leren buiten je comfortzone

Oratie Veronique Schutjens

Foto: Femke van den Heuvel

Op 25 oktober 2023 om 16:15 houdt prof. dr. Veronique Schutjens haar inaugurele rede, met als titel 'Meer leren buiten je comfortzone'. Schutjens is hoogleraar Experiential Education in Geography bij het departement Sociale Geografie en Planologie aan de faculteit Geowetenschappen.

Verlaat blijmoedig je comfortzone

prof. dr. Veronique Schutjens

Sociaal-geograaf Schutjens bekleedt een divers en uitgebreid takenpakket. Zo is ze één dag in de week voorzitter van het onderzoeksdomein Youth Education & Life Skills bij het universitaire strategische thema Dynamics of Youth. Ook werkt ze als Principal Fellow bij het Centre for Academic Teaching and Learning. Daarnaast is ze voorzitter van de examencommissie en actief in projecten van het Utrechts en facultair Stimuleringsfonds Onderwijs. Verder geeft ze onderwijs in de master Human Geography en de bachelor Sociale Geografie en Planologie.

Schutjens zal als hoofd van de leerstoel ‘Experiential Education in Geography’ onderzoeksprojecten opzetten en stimuleren naar zelfregulatie van studenten en meer specifiek het leren van (outdoor) ervaringen in Geowetenschappen. “Met name richt ik me op ‘distant learning spaces’ (zoals veldwerk, excursie, of exchange programma) en op ‘expert learning spaces’ (zoals stages, het werkveld, de maatschappij). Ook wil ik faculteitsbreed docenten inspireren en ondersteunen om de leerprocessen in deze ‘outdoor’ leeromgevingen te onderzoeken, de mechanismen daarachter te begrijpen, interventies te ontwikkelen en ondersteuning daarbij aan te passen (scaffolding). Mijn doel is om hiermee het leereffect voor studenten te vergroten.”

Meer info in het nieuwsbericht over haar benoeming.

Woon de oratie online bij