Veronique Schutjens per 1 november benoemd tot hoogleraar Experiential Education in Geography

Per 1 november 2022 wordt Veronique Schutjens benoemd tot hoogleraar Experiential Education in Geography. Schutjens werkt momenteel als universitair hoofddocent in Geography & Education bij het departement Sociale Geografie en Planologie. Wilco Hazeleger, decaan van de faculteit Geowetenschappen is blij met haar benoeming: “Door haar ruime ervaring met onderzoek naar binnen- en buitenlandse (onderwijs)projecten is zij bij uitstek degene die vorm kan gaan geven aan deze leerstoel.”

Veronique Schutjens. Foto: Femke van den Heuvel

Als universitair hoofddocent heeft Schutjens een divers en uitgebreid takenpakket: “Ik ben één dag in de week voorzitter van het onderzoeksdomein Youth Education & Life Skills bij het UU strategische thema Dynamics of Youth. Ook werk ik als Senior Fellow bij het Centre for Academic Teaching and Learning. Daarnaast ben ik voorzitter van de examencommissie en actief in projecten van het Utrechts en facultair Stimuleringsfonds Onderwijs. Verder geef ik onderwijs in de master Human Geography en de bachelor Sociale Geografie en Planologie. Mijn overige tijd besteed ik aan onderzoek, hier bestudeer ik ondernemerschap, bij zowel bedrijven als studenten.”

De kersverse hoogleraar zal als hoofd van de leerstoel ‘Experiential Education in Geography’ onderzoeksprojecten opzetten en stimuleren naar zelfregulatie van studenten en meer specifiek het leren van (outdoor) ervaringen in Geowetenschappen. “Met name richt ik met op ‘distant learning spaces’ (zoals veldwerk, excursie, of exchange programma) en op ‘expert learning spaces’ (zoals stages, het werkveld, de maatschappij). Ook wil ik faculteitsbreed docenten inspireren en ondersteunen om de leerprocessen in deze ‘outdoor’ leeromgevingen te onderzoeken, de mechanismen daarachter te begrijpen, interventies te ontwikkelen en ondersteuning daarbij aan te passen (scaffolding). Mijn doel is om hiermee het leereffect voor studenten te vergroten.”

Stap in je learning zone

Schutjens neemt een schat aan relevante ervaring mee: “Ik heb bij de Universiteit Utrecht en de Universiteit van Amsterdam onderzoek gedaan op het gebied van ontwikkeling van bedrijven en ondernemers over de loop van tijd. Ik bestudeerde niet alleen hun ruimtelijk gedrag, maar ook hun samenwerking, netwerken en succes. Parallel daaraan heb ik veel ervaring met het volgen van studenten over de loop van de tijd – binnen cursussen, maar ook over leerjaren heen. En zelfs na hun studie, in hun levenspad als alumnus. Welke kruispunten komen ondernemers en studenten onderweg tegen? Hoe ervaren ze die? Welke (ruimtelijke) strategieën kiezen ze dan? En komen ze daar nog barrières tegen? Deze vragen fascineren mij. Voornamelijk als het gaat om ervaringen in leeromgevingen buiten de universiteit of het traditionele klaslokaal. Want zoals docenten weten, niet alle studenten sturen hun leergedrag zelf. Het kan hen ontbreken aan autonome motivatie, ze formuleren soms geen of onrealistische leerdoelen, of ze kunnen inefficiënte leerstrategieën hebben. Hoe krijgen we grip op wat onze studenten eigenlijk ‘outdoor’ leren, en hoe kunnen we de leereffecten versterken van al die geweldige excursies, veldwerken, leeronderzoeken, observaties, stages en uitwisselingsprojecten? Mijn leerstoel exploreert, analyseert en versterkt de leerervaringen van studenten ‘outside the classroom’; want juist bij het overschrijden van ruimtelijke of culturele grenzen begint het ontdekken. En het leren - maar alleen als een student actief tot reflectie daarop wordt uitgedaagd. Dus eigenlijk onder het motto: ‘stap uit je comfort zone in je learning zone’ (What is Experiential Education - Association for Experiential Education (aee.org)). Om zelfsturend leren en het leereffect van ervaringen te versterken wil ik naast reflectie, ook interactie (en peer-feedback) tussen studenten stimuleren. Ik heb er zin in!”

Wilco Hazeleger, decaan van de faculteit Geowetenschappen, kijkt uit naar Schutjens’ hoogleraarschap: “In onze GEO faculteit bestuderen we de omgeving waarin we leven en waar we onderdeel van zijn. Ons onderzoek en onderwijs wordt gestaafd aan die omgeving. Het ervaren van de complexiteit van onze omgeving en de veelheid van interacties daarin is van groot belang voor de hele faculteit. Het komt ook in ons onderwijs tot uiting, zoals in excursies en veldwerken. Daarom ben ik ook heel blij met de leerstoel Experiential Education in Geography en de invulling daarvan door Veronique Schutjens. Via haar Centre for Academic Teaching and Learning project is haar kennis en ervaring verdiept. Door haar ruime ervaring met onderzoek naar binnen- en buitenlandse (onderwijs)projecten is zij bij uitstek degene die vorm kan gaan geven aan deze leerstoel.”