8 mei 2019

Vijftig meest inspirerende vrouwen in techniek

Maartje de Graaf verkozen tot ‘Inspiring Fifty NL’

Maartje de Graaf, gedragswetenschapper bij het departement Informatica, is verkozen tot een van de vijftig rolmodellen van Inspiring Fifty Netherlands. De lijst is bedoeld om diversiteit in techniek te vergroten door vrouwelijke rolmodellen in techniek zichtbaarder te maken. Inspiring Fifty Netherlands wordt vandaag onthuld op een feestelijk evenement bij coding college Codam in Amsterdam.

De Graaf doet onderzoek naar hoe mensen omgaan met robottechnologie. “In de sociale wetenschappen zijn er allerlei theorieën over hoe mensen met elkaar omgaan. Maar kunnen we die ook toepassen op de omgang tussen mens en robot, of hebben we daarvoor nieuwe theorieën nodig? Als we meer leren over hoe mensen reageren op en beïnvloed worden door robots, kunnen we die kennis gebruiken om robots te ontwikkelen die de maatschappij ten goede komen.”