Lars Tummers benoemd tot hoogleraar Publiek Management en Gedrag

Lars Tummers

Met ingang van 1 maart 2018 is Lars Tummers benoemd tot hoogleraar Publiek Management en Gedrag bij het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie aan de Universiteit Utrecht. Lars Tummers is een van de initiatiefnemers van de gedragsbestuurskunde, een nieuw interdisciplinair vakgebied dat inzichten uit de gedragswetenschappen en de bestuurskunde combineert om maatschappelijke vragen te analyseren en op te lossen. Lars Tummers is nu een van de eerste hoogleraren op dit nieuwe vakgebied.

Naast het nationaal en internationaal vormgeven van onderzoek op het gebied van publiek management en gedrag, en verbonden aan het onderzoeksthema Instituties voor Open Samenlevingen en het focusgebied ‘Professional Performance’ van de Universiteit Utrecht, zal Tummers jonge onderzoekers gaan begeleiden en stimuleren. Als lid van de Utrecht Young Academy en als begeleider van promovendi is hij daar op dit moment al actief in. Bovendien zal hij een initiërende, vormgevende rol vervullen in het onderwijs op het gebied van publiek management en gedrag.

Ik wil inzichten uit de gedragswetenschappen en bestuurskunde combineren om maatschappelijke vragen te analyseren en op te lossen.

Gedragsbestuurskunde: nieuw vakgebied met concrete impact

De leerstoel Publiek Management en Gedrag geeft Tummers de mogelijkheid om onderzoek naar publiek management en gedrag te bevorderen.

‘Ik vind het waardevol om veldexperimenteel onderzoek op te zetten. Dat is vrij nieuw in de bestuurskunde. Daarbij kun je denken aan thema’s als veiliger werken in organisaties (hoe zet je gedragswetenschap in om minder ongelukken te krijgen, minder agressie tegen publieke dienstverleners, minder werkdruk en stress) maar bijvoorbeeld ook aan het verbeteren van communicatie tussen burger en overheid. Ik wil inzichten uit de gedragswetenschappen en bestuurskunde combineren om maatschappelijke vragen te analyseren en op te lossen’ aldus Tummers.

Vanuit de Utrecht Young Academy werkt hij nu bijvoorbeeld samen met de gemeente Utrecht aan de film ‘Samenleven in Utrecht’ waarvoor hij groepen in de stad Utrecht (Nederlanders met een migratieachtergrond, statushouders, oud-Utrechters, studenten) bij elkaar brengt om elkaar beter te leren begrijpen.

Het structureel aangaan van interdisciplinaire samenwerkingsverbanden en het stimuleren van internationaal onderzoek in publiek management en gedrag zijn belangrijke doelen voor Tummers. Op dit moment is hij al vicepresident Europa van IRSPM, een internationale organisatie voor publiek management wetenschappers en actief in internationale samenwerkingsverbanden zoals het Behavioral Public Administration Network.

Lars Tummers

Lars Tummers studeerde bedrijfseconomie en bestuurskunde, en volgde het masterprogramma Research in Public Administration and Organizational Science aan de Universiteit Utrecht. Aan de Erasmus Universiteit Rotterdam promoveerde hij op een dissertatie over beleidsvervreemding (Policy Alienation). Het door hem ontwikkelde model van beleidsvervreemding analyseert waarom professionals problemen krijgen met overheidsbeleid. Voor dit proefschrift, waarop hij cum laude promoveerde, ontving hij ook de Studieprijs van de Praemium Erasmianum van de gelijknamige stichting.

Tummers was managementconsultant voor PricewaterhouseCoopers (PwC) en werkte aan de Erasmus Universiteit Rotterdam als promovendus, als universitair docent en als universitair hoofddocent. Dankzij een Marie Curie Grant van de EU was hij een jaar lang Visiting Scholar aan de University van California, Berkeley.

Tummers werkt regelmatig en graag samen met professionals in de praktijk, bij ministeries, zorgorganisaties, onderwijsorganisaties en adviesbureaus. Juist de combinatie van theoretische en praktische inzichten inspireren hem tot de verdere ontwikkeling van publiek management en gedrag – van onderzoek tot concrete impact.

Meer informatie

Wilt u meer weten over Lars Tummers, kijk dan op zijn persoonlijke pagina.