KNAW-advies over een sterkere positie voor de Neerlandistiek

Der naturen bloeme - Jacob van Maerlant - KB KA 16 - folios 040v (links) en 041r (rechts). Bron: Wikimedia
Der naturen bloeme - Jacob van Maerlant - KB KA 16 - folios 040v (links) en 041r (rechts). Bron: Wikimedia

Houd de vijf bestaande opleidingen Neerlandistiek in ons land, in Amsterdam, Utrecht, Groningen, Leiden en Nijmegen, in stand en bescherm ze de komende tijd. Laat de academische Neerlandistiek zich herori├źnteren op zijn positie tussen brede bachelors en nieuwe vakgebieden.

Maak het schoolvak Nederlands aantrekkelijker en inhoudelijk interessanter, en stimuleer op alle mogelijke manieren dat er meer academisch gevormde leraren voor de klas komen. Richt een Kamer Neerlandistiek in om samen met vwo en hbo te werken aan een betere positie van het vak. Dit zijn de belangrijkste aanbevelingen uit het advies Nederlands verdient meer van de KNAW, dat op 30 oktober 2019 is verschenen en werd geschreven door een divers samengestelde commissie onder voorzitterschap van prof. dr. Lex Heerma van Voss (Huygens Instituut en Universiteit Utrecht).

Vanwege de dramatische daling van het aantal studenten Nederlands (van 600 in 2009 naar nog maar 200 in 2018) had de minister de Akademie gevraagd om een analyse van het probleem, en een voorstel om de instroom van studenten te vergroten.

De opleiding Nederlands vindt het belangrijk om een brug te slaan tussen het wetenschappelijke werkveld en scholen.

Utrechtse initiatieven

Vanuit de Universiteit Utrecht zijn er al initiatieven om de opleiding Nederlands aantrekkelijker te maken. De opleiding Nederlands vindt het belangrijk om een brug te slaan tussen het wetenschappelijke werkveld en scholen. Daarom kunnen leerlingen en docenten colleges volgen, en zijn er ondersteunende websites ontwikkeld.

Grote vragen van het Nederlands

Voor wie meer wil weten over de actuele vraagstukken rond de Nederlandse taal en cultuur, organiseert de opleiding Nederlands de nascholingsreeks Grote vragen van het Nederlands. De colleges zijn bedoeld als inspiratiebron en nascholing voor leerlingen met interesse in taal en lezen en voor docenten Nederlands. Ze bouwen voort op deze kennisclips waarin Utrechtse onderzoekers vertellen over actueel onderzoek naar het Nederlands.

LitLab

LitLab

Leerlingen die een profielwerkstuk schrijven over taal en literatuur vinden tips op LitLab en Profielwerkstuk Taalkunde. Ook voor docenten Nederlands is LitLab interessant: de website helpt om literatuuronderwijs op school vorm te geven.

KNAW-Commissie

Prof. dr. Lex Heerma van Voss, Huygens ING en Universiteit Utrecht (voorzitter)

Prof. dr. Petra Hendriks, Rijksuniversiteit Groningen

Prof. dr. Lotte Jensen, Radboud Universiteit

Dr. Helmer Helmers, Universiteit van Amsterdam

Prof. dr. Yra van Dijk, Universiteit Leiden

Prof. dr. Ted Sanders, Universiteit Utrecht

Prof. dr. Els Stronks, Universiteit Utrecht

Prof. dr. Marc van Oostendorp, Radboud Universiteit

Dr. Sander Bax, Tilburg University

Dr. Max van Duijn, Universiteit Leiden