José van Dijck treedt toe tot Raad van Toezicht Rijksmuseum

Rijksmuseum Amsterdam © iStockphoto.com
Rijksmuseum Amsterdam © iStockphoto.com

Met ingang van 8 mei 2020 is prof. dr. José van Dijck (Instituut voor Cultuurwetenschappelijk Onderzoek) lid geworden van de Raad van Toezicht van het Rijksmuseum.

Prof. dr. José van Dijck. Foto: Ed van Rijswijk
Prof. dr. José van Dijck. Foto: Ed van Rijswijk

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de directie van en de gang van zaken in de Stichting Het Rijksmuseum en geeft daarnaast ook advies aan de directie. Van Dijck kijkt uit naar haar nieuwe functie: "Het is een grote eer om samen met de andere leden van de RvT iets bij te mogen dragen aan ons belangrijkste cultureel erfgoed. In het Rijksmuseum komen wetenschap, onderwijs, cultuur en media op een prachtige manier samen en daar wil me graag voor inzetten".

José van Dijck

José van Dijck (1960) is universiteitshoogleraar media en digitale samenleving aan de Universiteit Utrecht, waar ze ook bestuurslid is van het nieuwe focusgebied Governing the Digital Society. In de Raad van Toezicht volgt ze Marjan Oudeman op.