10 juni 2019

Heeft uw organisatie een datavraagstuk? Werk samen met Utrecht Data School!

De 'datarevolutie', ‘data is de nieuwe olie’, men hoort steeds vaker grootse uitspraken over dataficatie. Maar wat kunt u met alle data die uw bedrijf vergaard? En ook: wat kun u er niet mee?

Utrecht Data School houdt zich bezig met dit soort vragen en met sociaal-maatschappelijke en ethische vraagstukken met betrekking tot data. U kunt op verschillende niveaus dataonderzoek laten uitvoeren, van algemeen onderzoek door studenten, specifiek (begeleid) onderzoek op locatie door een onderzoeksassistent, tot uitgebreid onderzoek door onze onderzoekers.

WIE ZIJN WIJ?

Utrecht Data School is een onderzoeks- en onderwijsplatform binnen de faculteit Geesteswetenschappen bij de Universiteit Utrecht. Hier werken docenten, onderzoekers en studenten vanuit alle disciplines samen aan uitdagend onderzoek, gericht op de dataficatie van de samenleving. Zo ontwikkelden we De Ethische Data Assistent (DEDA): een tool om ethische beslissingen te maken omtrent datagebruik en hebben we De Datawerkplaats: een tweejarig onderzoeksproject waarin we samenwerken met Provincie Zuid-Holland, Gemeente Woerden, Gouda en Almere. Vindt hier een overzicht van onze andere partners, waaronder de Nationale Politie, Walraven en Unicef.

De studenten van de Utrecht Data School hebben ons meer inzicht gegeven in patronen in jeugdhulpgebruik. Inzicht dat we goed kunnen gebruiken in een tijd dat het gebruik van jeugdhulp alsmaar toeneemt. Het project heeft ons als gemeente scherpte en focus gebracht. Een mooi leerproces, zowel voor ons als de studenten.
S.A.W. (Susan) van Oostrom-van der Meijden, Beleidsadviseur Jeugd, gemeente Dordrecht. Gaf UDS een opdracht in 2018.

DATA-PRACTICUM

Heeft u veel data, maar weet u niet wat er allemaal uit te halen valt? Een groot onderdeel van de Utrecht Data School is het data-practicum voor studenten. Hier zijn studenten een heel semester (20 weken) bezig met het uitvoeren van een (exploratief) data-onderzoek voor en in samenwerking met u en uw bedrijf. De studenten komen vanuit alle disciplines, bijvoorbeeld filosofie, informatiekunde, kunstmatige intelligentie, sociologie en taal- en cultuurstudies. Het zijn gevorderde studenten uit het laatste jaar van hun bachelor of uit de master. Dit traject levert vaak vernieuwende en verfrissende resultaten op en geeft u meer inzicht in wat voor kennis u uit uw data kunt halen.

Zelf meemaken hoe verfrissend dit practicum-traject kan zijn voor uw organisatie? Vanaf september 2019 is er nog plek voor partners.

EMBEDDED RESEARCH ASSISTANT

Een ander traject is met een embedded researcher assistant. Dit is een stagiair van de Utrecht Data School die al meer ervaring heeft met data-onderzoek. Deze stagiair zal met onze begeleiding een specifiek onderzoek voor u uitvoeren. De student zal een deel van zijn of haar tijd doorbrengen bij u op locatie om zo de samenwerking nog directer te kunnen maken. Dit traject is vooral geschikt voor een afgebakend datavraagstuk.

ONDERZOEKERS

Als laatste werken we met onderzoekers die vanuit Utrecht Data School een onderzoek uitvoeren voor een derde partij. Dit zijn onderzoekers die net zijn afgestudeerd of al een tijd onderzoek doen binnen de universiteit en veel ervaring hebben met data-onderzoek. Zij presenteren kritische en nieuwe resultaten compleet gericht op de vragen die u stelt. 

De groep die voor ons aan het werk ging was proactief, gevarieerd en creatief. Mijn ervaring met UDS is dat er studenten aan het werk zijn met verschillende achtergronden (vaak ook al met concrete werkervaring), die professioneel ondersteund worden op het gebied van theoretische en technische kennis. Daardoor hebben ze onze (in eerste instantie vrij vage) vraag goed geoperationaliseerd en zijn ze tot interessante en bruikbare resultaten gekomen.
Kevin Willemsen, EMMA. Gaf UDS een opdracht in 2018.

Kevin was zelf ooit student bij Utrecht Data School en heeft in 2014 via UDS een practicum-opdracht voor EMMA uitgevoerd. Na zijn studie is hij in dienst getreden bij dit onderzoeksbureau en in 2018 begeleidde hij de studentgroep van UDS die voor EMMA aan de slag ging.