Utrecht Data School ontwikkelt De Ethische Data Assistent

In samenwerking met data-analisten van de Gemeente Utrecht ontwikkelden Aline Franzke en dr. Mirko Tobias Schäfer, verbonden aan de Utrecht Data School, De Ethische Data Assistent (DEDA). DEDA helpt data-analisten, projectmanagers en beleidsmakers om ethische problemen in dataprojecten, datamanagement en databeleid te herkennen.

DEDA bestaat uit een toolkit die helpt bij het in kaart brengen van ethische kwesties bij dataprojecten, bij het documenteren van het beraadslagingsproces en bij de bevordering van de verantwoording aan de diverse stakeholders en het publiek. De tool bestaat uit een worksheet voor brainstormsessies, een interactieve vragenlijst en een handleiding. Alle tools zijn gepubliceerd door de Utrecht Data School van de Universiteit Utrecht. DEDA bevordert verantwoordingsplicht in de omgang met data, onderwijst gebruikers, communiceert problemen en ondersteunt projectmanagement.

Media

Binnenlands Bestuur (18 april) besteedde al aandacht aan de lancering van DEDA in een artikel. Daarin komt onder meer het belang van ethiek in de omgang met data ter sprake. Volgens Schäfer is de kennis van gemeenten over hun data-projecten vaak niet voldoende. Dat resulteert wel eens in fouten, maar juist ook in te voorzichtig handelen. Wanneer je een project start, moet je volgens hem ook informatie paraat hebben op vragen over privacy-voorwaarden. Het is noodzakelijk om bij een datalek gelijk te weten wie er verantwoordelijk is voor een project en wat er precies gebeurt met de data. Die informatie moet ook aan burgers gegeven worden, vindt Schäfer. "Met DEDA stellen deze ambtenaren voorafgaand aan een project deze vragen aan zichzelf." In een eerder artikel pleitte Schäfer ook al voor een groter ethisch bewustzijn in data-analyse. DEDA is een goede stap in de richting van dat grotere ethische bewustzijn in dataprojecten.