Future Learning Spaces: opening nieuwe ruimte + lancering impressievideo’s

De noodzaak om na te denken over de campus van de toekomst is door de ontwikkelingen van afgelopen jaar alleen maar groter geworden. Het gemis van spontane ontmoetingen en informele (kennis)uitwisseling is voelbaar en vraagt om het heruitvinden van de toegevoegde waarde van de fysieke werk- en leeromgeving.

Binnen de Universiteit Utrecht buigt het project Future Learning Spaces zich over dit vraagstuk. De afgelopen jaren zijn er drie Future Learning Spaces ingericht die student-gecentreerd, actief en samenwerkend leren stimuleren. De ruimtes zijn toegankelijk voor alle docenten en studenten van de UU. Zo kan iedereen experimenteren met nieuwe werkvormen en meedenken over hoe we inrichting en gebruik van deze onderwijsruimtes kunnen optimaliseren.

Op 12 november jl. werd een van deze ruimtes, de Hybrid Active Learning Classroom, officieel geopend. Door de inrichting met groepstafels en de positie van de docent in het midden van de zaal is deze ruimte uitermate geschikt voor interactieve werkgroepen. Bekijk deze video voor een impressie van deze zaal. 

De video-impressies en karakteristieken van beide andere zalen zijn te zien op de website van het project Future Learning Spaces:

  • In het Teaching & Learning Lab kunnen de docenten en studenten de ruimte zelf inrichten, passend bij de werkvorm.
  • In de Virtual classroom krijgt ‘onderwijs op afstand’ een meer persoonlijke en interactieve onderwijservaring door de grote schermen en camera-opstellingen. 

Zo vergaren we steeds meer kennis over de invloed van de fysieke ruimte op het gedrag van docenten en studenten. Met deze opgedane kennis bouwen we voort aan een toekomstige campus die past bij de onderwijspraktijk van de Universiteit Utrecht.