Eredoctoraat voor klimaatwetenschapper Valerie Masson-Delmotte

De Universiteit Utrecht reikt tijdens de 384e Dies Natalis twee eredoctoraten uit aan klimaatwetenschapper Valerie Masson-Delmotte en hoogleraar sociale pedagogiek Hirokazu Yoshikawa. Beide onderzoekers tonen op eigen wijze aan dat de wetenschap cruciaal is voor het aanpakken van zaken zoals klimaatverandering, ongelijkheid en immigratie. Met deze eredoctoraten lauwert de Universiteit Utrecht de onderzoekers en hun bijdrage aan het maatschappelijk debat.

Valérie Masson-Delmotte. Afbeelding via: CNRS News

Valérie Masson-Delmotte is een klimaatonderzoeker aan het Laboratoire des Sciences du Climat et de l'Environnement (LSCE). Masson-Delmotte heeft een achtergrond in natuurkunde en onderzoekt de relatie tussen CO2-concentratie en de temperatuur van de aarde. In haar onderzoek brengt ze verschillende disciplines en takken samen: ze vergelijkt gegevens uit ijskernen en resultaten van klimaatmodellen, om zo huidige klimaatverandering te kunnen begrijpen. 

Valérie Masson-Delmotte dient als een rolmodel voor de wetenschap en is nauw betrokken bij de maatschappelijke kant van klimaatonderzoek

Masson-Delmotte heeft een prominente rol als onderzoeker in het wetenschappelijk adviesorgaan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Het IPCC is toonaangevend op het kruispunt van maatschappij en wetenschap, en geeft een wetenschappelijke basis aan het wereldwijde klimaatbeleid. Het IPCC, en daarmee Masson-Delmotte, heeft een substantieel aandeel gehad in de formulering van het Parijs Akkoord in 2015, dat ervoor moet zorgen dat de mondiale klimaatverandering beperkt blijft. Niet voor niets wordt haar naam geassocieerd met de Nobelprijs voor de Vrede 2007, indertijd gewonnen door Al Gore, maar mede dankzij haar rol binnen het IPCC.

Het multidisciplinaire onderzoek van Masson-Delmotte is een mix van maatschappelijke en politieke relevantie. Dit ligt geheel in lijn met de doelstellingen van het strategische thema Pathways to Sustainability, waarin multidisciplinair onderzoek naar een duurzame toekomst voorop staat. Het werk van Masson-Delmotte laat tevens zien dat een onderzoekster in de samenleving staat en dat thema’s van deze importantie een stevige, wetenschappelijke basis nodig hebben. Het is juist die basis die Masson-Delmotte zo stevig neerzet, en gepassioneerd uitdraagt.

Dies Natalis

De 384e Dies Natalis van de Universiteit Utrecht staat in het teken van ‘World Class University’ en wordt gevierd op 26 maart in de Utrechtse Domkerk.
Met de eredoctoraten lauwert de Universiteit Utrecht de onderzoekers, hun bijdrage aan het maatschappelijk debat en de thema’s die ze ermee aansnijden.

Op de website van de Universiteit Utrecht ook aandacht voor het andere eredoctoraat, van sociaal pedagoog Hirokazu Yoshikawa.

Meer informatie
Dies Natalis