13 februari 2018

Els Rose benoemd tot hoogleraar Laat en Middeleeuws Latijn

Dr. Els Rose
Dr. Els Rose

Dr. Els Rose is per 15 februari 2018 benoemd tot hoogleraar Laat en Middeleeuws Latijn. De leerstoel is ondergebracht bij het Departement Talen, Literatuur en Communicatie en richt zich op onderwijs en onderzoek op het gebied van de Latijnse taal- en letterkunde van de late oudheid en de middeleeuwen.

Els Rose

Els Rose is sinds 2008 als UD en sinds 2010 als UHD werkzaam bij het departement TLC en is coördinator van de minoren Grieks en Latijn. Zij is als onderzoeker verbonden aan het Utrecht Centre for Medieval Studies, waarvan zij sinds 2013 de voorzitter is. Zij verwierf na haar promotie in 2001 drie onderzoeksbeurzen in het kader van NWO Vernieuwingsimpuls: een VENI (2003), VIDI (2007) en VICI (2017). In het kader van haar VICI-project (2017-2022) doet zij met twee promovendi en twee postdocs onderzoek naar burgerschapsdiscoursen in de vroege Middeleeuwen.