22 januari 2019

Drie nieuwe Senior Fellows, Centre for Academic Teaching benoemd

De nieuwe Senior Fellows (v.l.n.r.): Mariëtte van den Hoven (GW), Karin Rebel (Geo), Gönül Dilaver (GNK)

Verheugd zijn we met de benoeming van drie nieuwe Senior Fellows door het college van bestuur: Mariëtte van den Hoven (Geesteswetenschappen), Karin Rebel (Geo-wetenschappen), Gönül Dilaver (Geneeskunde). Met ingang van 1 september werken zij enkele jaren aan een omvangrijke onderwijsinnovatie binnen hun faculteit en/of universiteitsbreed en verdiepen gedurende het programma hun onderwijskundige kennis. De onderzoeksmatige aanpak zal bijdragen aan de kennis over hoger onderwijs. Na succesvolle afronding van het Senior Fellow Programma volgt een voordracht voor een leerstoel met accent op onderwijs. Maak nader kennis met onze nieuwe Senior Fellows.

Mariette van den Hoven is universitair hoofddocent Filosofie bij Geesteswetenschappen en betrokken bij het Onderzoekinstituut voor Filosofie en Religiewetenschap. Ze zal met haar project een bijdrage leveren aan wetenschapsethiek in het onderwijs. Ze zal onderzoeken hoe integriteit in onderzoek in het curriculum kan worden opgenomen en passende onderwijstools ontwikkelen die door verschillende disciplines en op meerdere niveaus kunnen worden overgenomen. De commissie beveelt Mariette aan vanwege de wijze waarop ze met haar passie voor het onderwerp anderen weet te overtuigen en collega’s kan inspireren. “Ze heeft een goed doordacht plan om een samenhangende onderwijsfilosofie over ‘responsible conduct of research (RCR)’ in het UU curriculum te ontwikkelen en te implementeren.”

Karin Rebel is universitair hoofddocent Milieuwetenschappen bij Geowetenschappen en betrokken bij het Copernicus Instituut voor duurzame ontwikkeling. Ze zal met haar project een bijdrage leveren aan de interuniversitaire samenwerking in onderwijs. In tegenstelling tot het onderzoek, bestaan in het onderwijs nog weinig interdisciplinaire programma’s waarin universiteiten samenwerken. Karin zal werken aan een concrete module waarin samengewerkt wordt met andere universiteiten en een visie ontwikkelen op de rol van blended learning hierin. De commissie is onder de indruk van haar overtuiging dat interuniversitaire samenwerking een toegevoegde waarde heeft in het vinden van oplossingen voor de huidige maatschappelijke uitdagingen. “Haar heldere visie op onderwijs en haar inspirerende voorkomen maken haar geschikt om veranderingen te leiden.”

Gönül Dilaver is universitair hoofddocent bij Biomedische Wetenschappen van de faculteit Geneeskunde en diende een voorstel in om diversiteit bij de opleiding verder te brengen dan het aantal studenten met een diverse achtergrond. Haar doel is om tools en strategieën te ontwikkelen die het onderwijs daadwerkelijk inclusief maken en die een leerklimaat bevorderen dat zich aanpast aan de diversiteit van studenten. De commissie beveelt Gönül aan vanwege haar getoonde leiderschap en innovatie in onderwijs, haar duidelijke visie op onderwijs en haar motivatie om een diverse en inclusieve leeromgeving voor studenten te creëren. “Haar enthousiasme is aanstekelijk en zal collega’s inspireren om met haar samen te werken.”

Meer over het Senior Fellow Programma

Het Senior Fellow Programma heeft als doel het versterken van het onderwijskundige leiderschap binnen de Universiteit Utrecht door uitbreiding van het aantal hoogleraren met accent op onderwijs. Het programma draagt bij aan de zichtbare waardering voor onderwijs en docentschap en maakt het zichtbaar dat ook in onderwijs loopbaanstappen mogelijk zijn. Ook wil het programma een stimulans zijn voor onderwijsinnovatie en bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs.

Het programma is in 2017 vernieuwd en omgedoopt in Senior Fellow Programma (voorheen Teaching Fellow Programma). Met deze drie nieuwe benoemingen nemen nu in totaal tien Senior Fellows aan het programma deel. Nieuwe kandidaten kunnen door de decaan worden voorgedragen. Het college van bestuur laat zich voor de benoeming van de Senior Fellows adviseren door een internationaal samengestelde selectiecommissie.

Meer informatie over het Senior Fellow Programma en de andere fellows, is te vinden op de website van het Centre for Academic Teaching. Neem voor vragen contact op met Mirjam Bok, managing director.