Senior Fellow Programma

Drie teachingfellows in het Centre for Academic Teaching
Senior Fellows, Centre for Academic Teaching

Het Senior Fellow Programma heeft als doel het versterken van het onderwijskundige leiderschap binnen de Universiteit Utrecht door uitbreiding van het aantal hoogleraren met accent op onderwijs. Het programma draagt bij aan de zichtbare waardering voor onderwijs en docentschap en maakt het zichtbaar dat ook in onderwijs loopbaanstappen mogelijk zijn. Ook wil het programma een stimulans zijn voor onderwijsinnovatie en bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs. De senior fellows spelen een cruciale rol in het verbeteren van onderwijs binnen de universiteit en zijn de inspiratie voor collega’s.

Het programma is in 2017 vernieuwd en de huidige senior fellows zijn twee dagen per week toegewezen aan het Centre for Academic Teaching: een dag om te besteden aan een project gericht op onderwijskundig leiderschap en/of beleidsontwikkeling en een dag voor hun persoonlijke ontwikkeling en bijdragen aan activiteiten van het Centre gericht op docentontwikkeling. De andere dagen blijven zij actief in onderwijs en onderzoek aan hun faculteit. Actieve verspreiding van inzichten en resultaten is een belangrijk element in de leergang.

De duur van het programma is flexibel, variërend van drie tot vijf jaar en afhankelijk van het niveau van de kandidaat zoals deze door de decaan wordt beoordeeld. Wanneer het programma succesvol wordt afgerond, leidt deze tot voordracht voor hoogleraar met onderwijs als speciaal aandachtsgebied. Deelname aan het programma kan na afronding van de Leergang Onderwijskundig leiderschap en de Senior Kwalificatie Onderwijs of anders behaalde vergelijkbare competenties. Aanmelding kan alleen via de decaan van de faculteit. Het College van Bestuur heeft een speciale commissie aangesteld die de aanvragen beoordeelt. Leden van deze commissie zijn: prof. Sari Lindblom (voorzitter, Universiteit van Helsinki), prof. Martyn Kingsbury (Imperial College Londen), prof. Debbie Jaarsma (Universiteit Groningen), prof. Rens Voesenek (Universiteit Utrecht), em. prof. Theo Wubbels (Universiteit Utrecht).

Heb je tips of mis je informatie op onze website? Mail dan naar cat@uu.nl