10 december 2019

Drie ERC’s voor onderzoekers van faculteit

Drie onderzoekers van de faculteit hebben een ERC Consolidator Grant verworven: Ellen Hamaker, Stefan van der Stigchel en Sander Thomaes. De Europese Unie verstrekt deze subsidie van 2 miljoen euro aan onderzoekers die hun sporen hebben verdiend in de wetenschap. Met dit geld kunnen de wetenschappers de komende vijf jaar hun onderzoek bekostigen.

Dit jaar heeft de Europese Unie in totaal 301 ERC’s vergeven aan Europese onderzoekers. Nederland, met een aantal van 32 toegekende ERC’s, staat na Duitsland (52), het Verenigd Koninkrijk (50) en Frankrijk (43) op de vierde plek van het aantal verworven ERC’s. De Universiteit Utrecht viel dit keer in totaal zeven keer in de prijzen. Bijna de helft van dat aantal komt dus voor rekening van de faculteit Sociale Wetenschappen.

Ellen Hamaker

Modellen

Ellen Hamaker, hoogleraar Longitudinale Data Analyse, gaat technieken en tools ontwikkelen waardoor onderzoekers de data die zij met smartphones en andere wearables hebben verzameld beter kunnen analyseren. Een van de tools zal een interactieve website zijn. “Wetenschappers gebruiken statistische modellen om hun data te duiden. Er zijn heel veel modellen mogelijk, maar onderzoekers zijn vooral geneigd om het model te gebruiken dat binnen hun vakgebied het meest toegepast wordt. Dat is niet per se het model dat het beste bij hun data en hun onderzoeksvraag past. Ik wil dat alle onderzoekers, op een eenvoudige manier, kennis kunnen maken met het brede scala aan modellen. Met het ontwikkelen van een interactieve website hoop ik dat onderzoekers in de toekomst makkelijker bij het meest geschikte model uitkomen.”

Stefan van der Stigchel

Opslaan in brein

Hoogleraar Cognitieve Psychologie Stefan van der Stigchel wil uitzoeken hoeveel informatie uit de wereld die de mens waarneemt daadwerkelijk wordt opgeslagen in het brein. “Dat is namelijk niet heel veel”, stelt de Utrechtse onderzoeker. “En dat is ook helemaal niet nodig: de meeste informatie is namelijk direct toegankelijk door er naar te kijken. Die informatie laat je gaan en sla je dus niet op.” Van der Stigchel legt uit dat de hoeveelheid informatie die wordt opgeslagen natuurlijk per persoon verschilt. “Zeker als je kijkt naar mensen met geheugenproblemen. Voor hen is het lastiger om informatie uit de wereld op te slaan. Ik wil onder andere achterhalen, ook met inzet van virtual reality, hoe de balans bij hen is tussen wat zij wel en niet opslaan over de wereld die zij bezien.”

Sander Thomaes

Ecovriendelijke pubers

Hoogleraar Ontwikkelingspsychologie Sander Thomaes legt zich toe op het gedrag van adolescenten. Met het geld van ERC gaat hij zijn onderzoek toespitsen op hoe middelbare scholieren geholpen kunnen worden om zich zo ecovriendelijk mogelijk te gedragen. “Vraag gemiddelde pubers of zij zich zorgen maken om klimaatverandering, en je krijgt een volmondig ‘ja’. Maar als je hun gedrag beziet, dan blijkt er nogal een kloof te zijn tussen ideaal en gedrag. Om die kloof te verkleinen gaan we een interventie opzetten om te zien of we het gedrag van de jongeren ecovriendelijker kunnen maken. Daarbij appelleren we aan hun rechtvaardigheidsgevoel. We laten bijvoorbeeld aan een interventiegroep zien wat de kledingindustrie aan chemicaliën gebruikt om hun kleding te maken, en wat voor een effect het lozen van die chemicaliën heeft op de gezondheid van mensen uit de buurt van die fabriek.”