De Schrijfakademie leert scholieren hun belevingswereld omzetten in taal

Tieners zitten bij elkaar in gesprek © iStockphoto.com/Stígur Már Karlsson/Heimsmyndir
© iStockphoto.com

Docenten en leerlingen uit het voortgezet onderwijs kunnen voortaan terecht bij de Schrijfakademie, een website waar scholieren hun schrijfvaardigheden kunnen oefenen. De Schrijfakademie is een project van de Universiteit Utrecht, gefinancierd door het Ministerie van OCW, gemaakt door Neerlandicus prof. dr. Els Stronks en componist Micha Hamel. 

Prof. dr. Els Stonks. Foto: Jos Uljee, KB
Prof. dr. Els Stronks

De Schrijfakademie geeft leerlingen oefenstof voor dat deel en doel van het schrijfproces waarmee nu nauwelijks wordt geoefend: verwoorden wat je denkt, voelt, meemaakt en daarmee jezelf ook afstemmen met alles wat er in de wereld om hen heen gebeurt. Leerlingen leren zich zo bekwamen in de vakmanschap van de schrijver.

Domeinen

De focus van de Schrijfakademie bestaat uit zes domeinen:

  • In het Domein Creativiteit oefenen scholieren wat er bij komt kijken om hun creativiteit gaande te krijgen: verbeelden, visualiseren, maar ook volhouden en vindingrijk zijn.
  • In het Domein Genres leren ze binnen genreconventies te formuleren (van beschouwing, tot advies, tot compliment tot betoog, en nog veel meer);
  • In het Domein Grote thema’s leren ze belangrijke thema's te lijf gaan, zoals bijvoorbeeld de liefde, maar ook de energiecrisis;
  • In het Domein Taal leren scholieren de (denk)kracht kennen die taal ze kan geven;
  • In het Domein Gevoelens leren ze te verwoorden wat erin hen omgaat;
  • In het Domein Indrukken leren ze te beschrijven wat ze waarnemen.

Oefeningen op maat

De oefeningen zijn verschillend van lengte en intensiteit. Ook zijn er geen expliciete niveaus aangehangen. Juist op deze gebieden zijn wij op zoek naar gebruikerservaringen. De site is nadrukkelijk bedoeld als proefomgeving. Er zullen gestaag nieuwe oefeningen bijkomen, en bestaande oefeningen worden aangepast.

De oefeningen zijn gebaseerd op bestaand onderzoek naar schrijfprocessen, en op interviews met leerlingen uit alle schooltypen en jaargangen, en een enquête onder docenten en focusgesprekken met docenten uit alle schooltypen en jaargangen.