22 december 2017

De prehistorische vrouw was sterker dan Dafne Schippers

Jager/verzamelaar. Bron: Wikimedia Commons

Een studie van menselijke botresten door de eeuwen heen suggereert dat we wat houding betreft structureel in de problemen zitten. "Vanuit de optiek van botdikte en botstevigheid is er sinds de prehistorie sprake van een voortdurend neergaande spiraal," zegt prof. dr. Leonard Rutgers (Antieke cultuur) in Het Financieele Dagblad (16 december).

Prof. dr. Leonard Rutgers (foto: Marijn Alders)
prof. dr. Leonard Rutgers

In de periode van de jagers en verzamelaars (5500-2000 v.Chr) moest de mens gemiddeld een gebied van 20km2 bestrijken om te kunnen overleven. Iedereen bewoog dus veel in deze vroege steentijd. Maar met de komst van technologische ontwikkelingen hoefde er minder fysiek gewerkt te worden. Een vergelijkend onderzoek van botdikte bij vrouwen wijst uit dat de onderzochte (pre)historische vrouwen sterkere bovenarmen hadden dan goed getrainde vrouwelijke atleten van nu. Tegen echt fysieke arbeid valt dus nauwelijks op te trainen, concludeert Rutgers. "Gelukkig maar dat minder drinken, minder roken, goede voeding en wat extra vitamine D ook helpen tegen osteoporose."