28 oktober 2019

De Direct Duidelijk Brigade helpt ambtenaren bij duidelijke overheidscommunicatie

© iStockphoto.com

Veel burgers vinden het moeilijk om de teksten van de overheid goed te begrijpen. Om het probleem van onduidelijke overheidstaal aan te pakken, is in 2016 het Nederlands-Vlaamse Netwerk Begrijpelijke Overheid (NBO) opgericht. Het netwerk startte vorig jaar met een Direct Duidelijk-campagne, daaruit voortkomend is nu een Direct Duidelijk Brigade opgetuigd. Prof. dr. Ted Sanders, expert op het gebied van begrijpelijke taal, zit in de stuurgroep van het NBO.

Ik ben blij met deze aandacht voor begrijpelijke taal van de overheid. Goed dat de staatssecretaris hierin investeert. Dat is hard nodig vanwege het vertrouwen van burgers in de overheid.”
Prof. dr. Ted Sanders. Foto: Ed van Rijswijk

Taalcoaches, taaltrainingen voor ambtenaren en praktische hulpmiddelen moeten overheidstaal begrijpelijker maken. Met deze Direct Duidelijk-campagne kunnen Nederlandse overheidsorganisaties er voortaan voor zorgen dat ze duidelijke taal gebruiken.

Begrijpelijke taal 

In het NBO werkt de Nederlandse Taalunie nauw samen met het Nederlandse ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Verder zijn bij het NBO meer dan zeventig andere organisaties betrokken, uit Nederland en België. Vanuit de Universiteit Utrecht is prof. dr. Ted Sanders betrokken. Hij doet al jaren onderzoek naar begrijpelijke taal, vooral in samenwerking met dr. Henk Pander Maat en dr. Suzanne Kleijn. Zij hebben onder meer een nieuwe leesbaarheidsformule voor het Nederlands ontwikkeld.

Wij zijn als UU vooral als wetenschappelijk partner betrokken. In de context van dit netwerk wordt ook onderzoek gedaan naar (on)begrijpelijke teksten. Dat versterkt de overheid-burgercommunicatie, én het is wetenschappelijk interessant. Het leert ons welke factoren begrijpelijkheid bepalen. Dat moet richtinggevend zijn voor adviezen en trainingen. Daarnaast ontwikkelen we zorgvuldig onderzoek om de effecten te meten.”
Prof. dr. Ted Sanders. Foto: Ed van Rijswijk